Menu

Kāda ir atšķirība starp nominālo un reālo procentu likmi?

25.05.2016.

Procentu likme ir kredīta izmaksas vai ienākumi no uzkrājumiem. Ja cilvēks aizņemas naudu no bankas, tad procentu likme ir tas, kas viņam jāmaksā par šo aizdevumu. Ja cilvēks nogulda bankā savus uzkrājumus, procentu likme ir ienākumi, ko viņš saņem par tiem.

Ekonomisti runā par "nominālo" un "reālo" procentu likmi, bet kā tās atšķiras un kāpēc šī atšķirība ir svarīga?

Nominālā procentu likme ir saskaņā ar vienošanos noteiktie un maksātie procenti. Piemēram, procenti, ko mājokļu īpašnieki maksā par saņemtajiem hipotēku kredītiem, vai ienākumi, ko uzkrājumu veidotāji saņem no saviem noguldījumiem. Aizņēmēji maksā un uzkrājumu veidotāji saņem procentus saskaņā ar nominālo procentu likmi.

Taču aizņēmējiem un uzkrājumu veidotājiem svarīgs ir ne tikai nominālais maksājums, bet arī tas, cik daudz preču, pakalpojumu vai citu lietu tie būtu varējuši nopirkt par šo naudu. Ekonomistu valodā to sauc par naudas pirktspēju, kas parasti laika gaitā mazinās, cenām pieaugot inflācijas dēļ.

Atņemot šo pirktspējas zudumu no nominālās procentu likmes, aizņēmēji un uzkrājumu veidotāji var noteikt, kāda ir to noguldījumu un kredītu reālā procentu likme.

Piemērs

Noguldītājs var uz vienu gadu noguldīt bankas kontā 1 000 euro ar nominālo procentu likmi 2.5%, tādējādi pēc gada saņemot 1 025 euro. Taču, ja cenas šajā laikā būs pieaugušas par 3%, viņam vajadzēs 1 030 euro, lai nopirktu tās pašas preces vai pakalpojumus, kas pirms gada būtu maksājuši 1 000 euro. Tas nozīmē, ka reālā peļņa faktiski bijusi –0.5%. Tā ir reālā procentu likme, un to aprēķina atņemot inflāciju (3%) no nominālās procentu likmes (2.5%).

Banku īstermiņa noguldījumu nominālās un reālās procentu likmes euro zonas valstīs

(%)

Avots: Eurostat, ECB, NCB un ECB aplēses.