Menu

Hvad er forskellen mellem den nominelle rente og realrenten?

25. maj 2016

Renten er prisen på at låne eller afkastet på opsparing. Låner man penge i en bank, er renten den pris, man betaler for lånet. Laver man en opsparing i en bank, er renten det afkast, som man modtager for opsparingen.

Økonomer skelner mellem "nominelle" og "reale" renter, men hvad er forskellen på de to, og hvorfor er den vigtig?

Den nominelle rente er den rente, som aftales og betales. Det er fx den rente, som boligejere betaler på deres boliglån, eller det afkast, som sparere får på deres indskud. Låntagere betaler den nominelle rente, og sparere modtager den.

Det er dog ikke kun den nominelle betaling, der er vigtig for både låntagere og sparere, men også, hvor mange varer, tjenester eller andre ting de kunne købe for pengene. Økonomerne kalder dette penges købekraft, som normalt falder med tiden, i takt med at priserne stiger på grund af inflation.

Trækkes dette tab af købekraft fra den nominelle rente, kan låntagere og sparere bestemme realrenten på deres opsparing og lån.

Eksempel

Et indskud på 1.000 euro på en konto i et år kan give en nominel rente på 2,5 pct. Indskyderen modtager dermed 1.025 euro om et år. Stiger priserne imidlertid med 3 pct., vil indskyder skulle betale 1.030 euro for de samme varer og tjenesteydelser, som et år før ville have kostet 1.000 euro. Det betyder, at realafkastet rent faktisk er på -0,5 pct. Det er realrenten, og den beregnes ved at trække inflationen (3 pct.) fra den nominelle rente (2,5 pct.).

Nominel rente og realrente på kortfristede indskud i eurolande

(I pct.)

Kilde: Eurostat, ECB, nationale centralbanker, ECB's skøn