Menu

Vad är skillnaden mellan nominell ränta och realränta?

25 maj 2016

Ränta är kostnaden för kredit eller avkastning på sparande. Om någon lånar pengar från en bank är räntan det som personen betalar för lånet. Vid sparande i en bank är räntan den avkastning som personen får på sitt sparande.

Ekonomer skiljer mellan "nominell ränta" och "realränta", men vad är skillnaden och vad spelar den för roll?

Den nominella räntan är den avtalade och betalda räntan. Det är t.ex. den ränta som husägare betalar på sina lån eller den avkastning sparare får på sina insättningar. Låntagare betalar den nominella räntan och sparare får den.

Men det är inte bara den nominella betalningen som är intressant för låntagare och sparare, utan också hur mycket varor, tjänster och annat de kan köpa för pengarna. Ekonomer kallar detta för köpkraft. Normalt sjunker den med tiden när priserna stiger på grund av inflation.

Genom att dra bort den här förlusten i köpkraft från den nominella räntan kan låntagare och sparare beräkna realräntan på sina lån och sitt sparande.

Exempel

En sparare som sätter in 1000 euro på ett konto i ett år kan få en nominell ränta på 2,5 % och efter ett år har han eller hon alltså 1025 euro. Men om priserna stiger med 3 % kommer han eller hon att behöva 1030 euro för att köpa samma varor eller tjänster som ett år tidigare skulle ha kostat 1000 euro. Det innebär att den verkliga avkastningen är -0,5 %. Detta är realräntan, och den beräknas genom att inflationen (3 %) subtraheras från den nominella räntan (2,5 %).

Nominell ränta och realränta på kortfristig bankinlåning i länder i euroområdet

(Procent)

Källa: Eurostat, ECB, nationella centralbanker, ECB:s uppskattningar