Menu

U čemu je razlika između nominalne i realne kamatne stope?

25. svibnja 2016.

Kamatna je stopa cijena kredita ili prinos na štednju. Ako osoba podigne kredit u banci, kamatna je stopa iznos koji plaća za taj kredit. Ako osoba ima štedni depozit u banci, kamata je prinos koji ostvari na taj depozit.

Ekonomisti razlikuju »nominalnu« i »realnu« kamatnu stopu; u čemu je razlika između njih i zašto je ta razlika važna?

Nominalna je kamatna stopa ona koja je dogovorena i koja se plaća. To je, primjerice, stopa koju vlasnici kuće plaćaju za hipotekarni kredit ili iznos koji štediše dobivaju za štedni depozit. Dužnici plaćaju, a štediše primaju kamate po nominalnoj stopi.

Međutim, i jednima i drugima nije važan jedino nominalni iznos koji plaćaju odnosno primaju, nego i koliko se robe, usluga ili drugih stvari može kupiti tim novcem. Ekonomisti to nazivaju kupovnom moći novca, koja s vremenom obično opada jer cijene rastu zbog inflacije.

Oduzimanjem tog gubitka kupovne moći od nominalne kamatne stope može se utvrditi realna kamatna stopa na kredit odnosno štednju.

Primjer

Osoba koji je položila iznos od 1000 € na štedni račun na godinu dana može dobiti nominalnu kamatnu stopu u visini 2,5 % te za godinu dana primiti 1025 €. Međutim, ako cijene porastu za 3 %, trebat će 1030 € da bi kupila istu robu ili usluge koje su godinu dana prije koštale 1000 €. To znači da je realni prinos zapravo –0,5 %. To je realna kamatna stopa i izračunava se oduzimanjem stope inflacije (3 %) od nominalne kamatne stope (2,5 %).

Nominalne i realne kamatne stope na kratkoročne bankovne depozite u zemljama europodručja

(postotci)

Izvori: Eurostat, ESB, nacionalne središnje banke, procjene ESB-a