European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мерки за борба с фалшифицирането

Евробанкнотите се произвеждат чрез сложна печатна технология. Те съдържат редица отличителни защитни елементи, чрез които се различават лесно от фалшификатите без използването на специални средства и възпрепятстват фалшификаторите.

Център за анализ на фалшификати

ЕЦБ внимателно следи напредъка в технологиите за печат и възпроизвеждане, както и броя на заловените фалшификати. Фалшификатите се анализират от централните банки на еврозоната и Центъра за анализ на фалшификати на ЕЦБ, който координира техническата и статистическата информация за фалшификатите. Съхраняваната в базата данни на центъра информация се използва от националните полицейски служби и други органи, участващи в борбата срещу фалшифицирането. ЕЦБ също така работи в тясно сътрудничество с Европол (Европейската полицейска служба), определен за централен координатор на мерките за защита на еврото, както и с Интерпол (Международната организация на криминалната полиция) и Европейската комисия.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Технологиите за борба с фалшифицирането, подкрепени от Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ), която включва десет от най-големите институции, емитиращи банкноти, възпрепятстват цифровото фалшифициране, а чрез предотвратяване на производството на фалшиви банкноти намаляват загубите на отделните лица и фирмите, които биха ги получили. Системата за ограничаване на фалшифицирането се състои от технологии за борба с фалшифицирането, които възпрепятстват персоналните компютри и средствата за цифрови изображения да улавят или възпроизвеждат изображение на защитена банкнота. Тя предотвратява неразрешеното възпроизвеждане на банкноти. ЕЦБ обаче предоставя изображения на банкноти с висока разделителна способност за законна употреба.

За запазване и засилване на сигурността на еврото като световна валута ЕЦБ също така управлява, координира и финансира научноизследователска и развойна дейност в областта на банкнотите.