Елементи на дизайна

50 евро – лицева страна 50 евро – обратна страна

На лицевата страна на банкнотите от двете серии има изображения на прозорци и на врати. Те символизират европейския дух на отвореност и сътрудничество. Мостовете на обратната страна символизират комуникацията между европейските народи и между Европа и останалия свят.

Прозорците, вратите и мостовете, изобразени на банкнотите, са стилизирани илюстрации, а не изображения на реални постройки.

Други елементи на дизайна включват:

 • названието на паричната единица – евро, изписано с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви на банкнотите от първата серия; на тези от серия „Европа“ то е изписано и на кирилица (ЕВРО);
 • инициалите на Европейската централна банка в пет езикови варианта – BCE, ECB, EZB, EKT и EKP – за първата серия и в десет езикови варианта за втората серия:
  • BCE: френски, италиански, португалски, румънски, испански
  • ECB: чешки, датски, нидерландски, английски, латвийски, литовски, словашки, словенски и шведски
  • ЕЦБ: български
  • EZB: немски
  • EKP: естонски, фински
  • EKT: гръцки
  • ESB: хърватски
  • EKB: унгарски
  • BĊE: малтийски
  • EBC: полски
 • символа ©, обозначаващ защита на авторското право, както и
 • знамето на ЕС.

Конкурс за дизайна на първата серия евробанкноти през 1996 г.

Подписи

Подписът върху всяка банкнота принадлежи на Вилем Ф. Дуйзенберг, Жан-Клод Трише или Марио Драги – съответно първия, втория и третия председател на Европейската централна банка. Всички тези банкноти са еднакво валидни.

Чий е подписът върху банкнотите?

Вилем Ф. Дуйзенберг

Чий е подписът върху банкнотите?

Жан-Клод Трише

Чий е подписът върху банкнотите?

Марио Драги

Карта на Европа

На банкнотите са изобразени географските граници на Европа. Не са включени острови с площ под 400 кв. км., защото високотиражният офсетов печат не позволява точното възпроизвеждане на малки елементи в дизайна. В серия „Европа“ картата на Европа е актуализирана и включва Малта и Кипър.

В малки карета в долната част на банкнотата са изобразени Канарските острови и някои отвъдморски територии на Франция, където също се използва еврото.

Кои територии са изобразени в квадратчето до картата на Европа на евробанкнотите?

Кодове на държавите върху банкнотите от първата серия

Централната банка, която е поръчала отпечатването на банкнотата (и която не съвпада непременно с държавата, където е отпечатана), е обозначена с буква или код на държавата, които предхождат серийния номер, както е показано тук:

Специално тази банкнота, съдържаща буквата „S“, е отпечатана за Banca d'Italia. Кодовете на държавите са посочени по-долу.

Кодове на държавите
¹ Латвия прие еврото на 1 януари 2014 г. В бъдеще Latvijas Banka ще има правото да използва буквата „С“ в серийния номер, ако ѝ бъде разпределено производство на банкноти от първата серия. Все още обаче не е сигурно, че ще се използва тази буква, тъй като това зависи от организацията на бъдещото производство. Повече информация: Производство на банкноти и монети
² Литва прие еврото на 1 януари 2015 г. В бъдеще Lietuvos bankas ще има правото да използва буквата „В“ в серийния номер, ако ѝ бъде разпределено производство на банкноти от първата серия. Все още обаче не е сигурно, че ще се използва тази буква, тъй като това зависи от организацията на бъдещото производство. Повече информация: Производство на банкноти и монети
³ Емитираните от Banque centrale du Luxembourg евробанкноти, които не са влезли в обращение, съдържат кодовете на централните банки на държавите, в които са произведени банкнотите за Люксембург.
Белгия Z
Германия X
Естония D
Ирландия T
Гърция Y
Испания V
Франция U
Италия S
Кипър G
Латвия C  ¹
Литва B  ²
Люксембург ³
Малта F
Нидерландия P
Австрия N
Португалия M
Словения H
Словакия E
Финландия L
 

Сериен номер на банкнотите от серия „Европа“

Серийният номер в тази серия се състои от два номера, отпечатани на обратната страна на банкнотата: хоризонтален номер, отпечатан в черно, и вертикален номер, отпечатан в различен цвят.

Хоризонталният номер е съставен от две букви и десет цифри. Първата буква обозначава печатницата - вижте списъка по-долу. Втората буква не означава нищо, тя просто дава възможност за по-голям брой серийни номера.

Печатници и букви
Централна банка на Белгия (Banque Nationale de Belgique) Z
Централна банка на Гърция (Bank of Greece) Y
Giesecke & Devrient GmbH (Мюнхен) X
Giesecke & Devrient GmbH (Лайпциг) W
IMBISA V
Централна банка на Франция (Banque de France) U
Централна банка на Ирландия (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland) T
Централна банка на Италия (Banca d’Italia) S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Не е възложена L
Не е възложена K
De La Rue Currency (Гейтсхед) J
De La Rue Currency (Лаутън) H
Не е възложена G
Не е възложена F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Не е възложена C
Не е възложена B
Не е възложена А