Елементи на дизайна

50 евро – лицева страна 50 евро – обратна страна

Дизайнът на серия „Европа“ се основава на темата „епохи и стилове“ на първата серия. Новите банкноти обаче са визуално променени, така че да изглеждат обновени и да включват редица нови и усъвършенствани защитни елементи, благодарение на които двете серии ще се разграничават лесно.

Работещият в Берлин независим дизайнер на банкноти Райнхолд Герщетер бе избран да обнови дизайна на банкнотите.

На лицевата страна на евробанкнотите от двете серии има изображения на прозорци и на врати. Те символизират европейския дух на отвореност и сътрудничество. Мостовете на обратната страна символизират комуникацията между европейските народи и между Европа и останалия свят.

Както и в първата серия, банкнотите от новата серия „Европа“ ще представят архитектурни стилове от седем периода в културната история на Европа, но на тях не са изобразени реално съществуващи паметници и мостове. Стиловете са следните:

 • 5 €: класическa архитектура
 • 10 €: романска архитектура
 • 20 €: готическа архитектура
 • 50 €: ренесансова архитектура
 • 100 €: барок и рококо
 • 200 €: архитектура от желязо и стъкло на ХIХ век

Прозорците, вратите и мостовете, изобразени на банкнотите, са стилизирани илюстрации, а не изображения на реални постройки.

Всяка купюра има основен цвят, по който лесно може да бъде отличена от банкнотите от съседни купюри. Банкнотите от серия „Европа“ са в същите цветове като тези от първата серия, т.е. сив за 5 €, червен за 10 €, син за 20 €, оранжев за 50 €, зелен за 100 € и жълто-кафяв за 200 €.

Други елементи на дизайна включват:

 • названието на паричната единица – евро, изписано с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви на банкнотите от първата серия; на тези от серия „Европа“ то е изписано и на кирилица (ЕВРО) в резултат от присъединяването на България към ЕС;
 • инициалите на Европейската централна банка в девет езикови варианта за новите банкноти от 5 €, 10 € и 20 € и в десет езикови варианта за новите банкноти от 50 €, в които е взето предвид присъединяването на Хърватия към ЕС през 2013 г. Акронимите са подредени според протоколния ред на ЕС за държавите и официалните езици.
  • BCE (френски, италиански, португалски, румънски, испански)
  • ECB (чешки, датски, нидерландски, английски, латвийски, литовски, словашки, словенски и шведски)
  • ЕЦБ (български)
  • EZB (немски)
  • EKP (естонски, фински)
  • EKT (гръцки)
  • ESB (хърватски)
  • EKB (унгарски)
  • BĊE (малтийски)
  • EBC (полски)
 • символа ©, обозначаващ авторското право, както и
 • знамето на ЕС.

Както и при първата серия банкноти, на етапа на дизайна на серия „Европа“ за консултация бяха привлечени незрящи потребители. Това доведе до включването в окончателния проект на специфични елементи.

Конкурс за дизайна на първата серия евробанкноти през 1996 г.

Подписи

Върху всяка банкнота има подпис на Вилем Ф. Дуйзенберг, Жан-Клод Трише или Марио Драги – съответно първия, втория и третия председател на Европейската централна банка. Всички тези банкноти са еднакво валидни.

Чий е подписът върху банкнотите?

Вилем Ф. Дуйзенберг

Чий е подписът върху банкнотите?

Жан-Клод Трише

Чий е подписът върху банкнотите?

Марио Драги

Карта на Европа

На банкнотите са изобразени географските граници на Европа. В банкнотите от първата серия не са включени острови с площ под 400 кв. км., защото високотиражният офсетов печат не позволява точното възпроизвеждане на малки елементи в дизайна. В серия „Европа“ картата на Европа е актуализирана и включва Малта и Кипър.

В малки карета в долната част на банкнотата са изобразени Канарските острови и някои отвъдморски територии на Франция, където също се използва еврото.

Кои територии са изобразени в карето до картата на Европа на евробанкнотите?

Кодове на държавите върху банкнотите от първата серия

Централната банка, която е поръчала отпечатването на банкнотата (и която не съвпада непременно с държавата, където е отпечатана), е обозначена с буква или код на държавата, които предхождат серийния номер, както е показано тук:

Специално тази банкнота, съдържаща буквата „S“, е отпечатана за Banca d'Italia. Кодовете на държавите са посочени по-долу.

Кодове на държавите
¹ Латвия прие еврото на 1 януари 2014 г. В бъдеще Latvijas Banka ще има правото да използва буквата „С“ в серийния номер, ако ѝ бъде разпределено производство на банкноти от първата серия. Все още обаче не е сигурно, че ще се използва тази буква, тъй като това зависи от организацията на бъдещото производство. Повече информация: Производство на банкноти и монети
² Литва прие еврото на 1 януари 2015 г. В бъдеще Lietuvos bankas ще има правото да използва буквата „В“ в серийния номер, ако ѝ бъде разпределено производство на банкноти от първата серия. Все още обаче не е сигурно, че ще се използва тази буква, тъй като това зависи от организацията на бъдещото производство. Повече информация: Производство на банкноти и монети
³ Емитираните от Banque centrale du Luxembourg евробанкноти, които не са влезли в обращение, съдържат кодовете на централните банки на държавите, в които са произведени банкнотите за Люксембург.
Белгия Z
Германия X
Естония D
Ирландия T
Гърция Y
Испания V
Франция U
Италия S
Кипър G
Латвия C  ¹
Литва B  ²
Люксембург ³
Малта F
Нидерландия P
Австрия N
Португалия M
Словения H
Словакия E
Финландия L
 

Сериен номер на банкнотите от серия „Европа“

Серийният номер в тази серия се състои от два номера, отпечатани на обратната страна на банкнотата:  хоризонтален номер, отпечатан в черно, и вертикален номер, отпечатан в различен цвят.

Хоризонталният номер е съставен от две букви и десет цифри. Първата буква обозначава печатницата – вижте списъка по-долу. Втората буква не означава нищо, тя просто дава възможност за по-голям брой серийни номера.

Печатници и букви
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Мюнхен) X
Giesecke & Devrient GmbH (Лайпциг) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Не е възложена L
Не е възложена K
De La Rue Currency (Гейтсхед) J
De La Rue Currency (Лаутън) H
Не е възложена G
Не е възложена F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Не е възложена C
Не е възложена B
Не е възложена A