Formgivningsdetaljer

50-eurosedel framsida 50-eurosedel baksida

På framsidan av båda serierna eurosedlar finns fönster och portar. De symboliserar öppenheten och samarbetet i Europa. Broarna på baksidan symboliserar kommunikationen mellan Europas folk och mellan Europa och resten av världen.

Fönstren, portarna och broarna som visas på sedlarna finns inte i verkligheten utan är stiliserade illustrationer.

Andra formgivningsdetaljer är:

 • namnet på valutan – euro – med både latinska (EURO) och grekiska (EYPΩ) bokstäver för den första serien. Europaserien har även namnet i det kyrilliska alfabetet (EBPO).
 • Europeiska centralbankens initialer i fem varianter – BCE, ECB, EZB, EKT och EKP – för den första serien och tio varianter för den andra serien:
  • BCE: franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska
  • ECB: tjeckiska, danska, holländska, engelska, lettiska, litauiska, slovakiska, slovenska, svenska
  • ЕЦБ: bulgariska
  • EZB: tyska
  • EKP: estniska, finska
  • EKT: grekiska
  • ESB: kroatiska
  • EKB: ungerska
  • BĊE: maltesiska
  • EBC: polska
 • symbolen © för skydd av upphovsrätten och
 • EU-flaggan.

Formgivningstävlingen 1996 för den första serien eurosedlar.

Underskrifter

Sedlarna har antingen Willem F. Duisenbergs, Jean-Claude Trichets eller Mario Draghis namnteckning, ECB:s första, andra respektive tredje ordförande. Alla är giltiga.

Vems namnteckning finns på sedlarna?

Willem F. Duisenberg

Vems namnteckning finns på sedlarna?

Jean-Claude Trichet

Vems namnteckning finns på sedlarna?

Mario Draghi

Karta över Europa

Sedlarna visar en karta över Europa. Kartan visar inte öar som är mindre än 400 kvadratkilometer eftersom offsettryckningen inte kan återge så små detaljer. Europaserien har en reviderad karta över Europa med Malta och Cypern.

I de små rutorna nästan längst ner på sedlarna visas Kanarieöarna och några franska utomeuropeiska territorier där euron också används.

Vilka är territorierna i rutan intill Europakartan på eurosedlarna?

Landskoder på den första serien sedlar

Den centralbank som beställer nya sedlar (inte nödvändigtvis samma land trycker sedlarna) får sin bokstavskod eller landskod tryckt framför serienumret. Så här ser det ut:

Den här sedeln bär bokstaven "S" och har beställts av Banca d'Italia. Här är en lista över landskoderna.

Landskoder
¹ Lettland införde euron den 1 januari 2014. Latvijas Banka får använda bokstaven ”C” i serienumret om Latvijas Banka tilldelas produktion av sedlar i första serien. Det är dock osäkert om bokstaven kommer att användas. Det beror på framtida produktionsarrangemang. Mer information: Tillverkning av sedlar och mynt
² Litauen införde euron den 1 januari 2015. Lietuvos bankas får använda bokstaven ”B” i serienumret om Lietuvos bankas tilldelas produktion av sedlar i första serien. Det är dock osäkert om bokstaven kommer att användas. Det beror på framtida produktionsarrangemang. Mer information: Tillverkning av sedlar och mynt
³ Sedlar som utfärdats av Banque centrale du Luxembourg och som inte är i omlopp har landskoden för den nationella centralbanken i det land där sedlarna för Luxemburg tillverkas.
Belgien Z
Tyskland X
Estland D
Irland T
Grekland Y
Spanien V
Frankrike U
Italien S
Cypern G
Lettland C  ¹
Litauen B  ²
Luxemburg ³
Malta F
Nederländerna P
Österrike N
Portugal M
Slovenien H
Slovakien E
Finland L
 

Serienummer på sedlar i Europaserien

Serienumret på sedlarna i den här serien består av två nummer tryckta på sedlarnas baksida: ett horisontellt nummer tryckt i svart och ett vertikalt nummer tryckt i en annan färg.

Det horisontella numret består av två bokstäver och tio siffror. Den första bokstaven anger sedeltryckeriet (se listan nedan). Den andra bokstaven har ingen särskild betydelse, den bara gör dert möjligt att göra fler serienummert

Sedeltryckerier och bokstäver
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Ej tilldelat L
Ej tilldelat K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Ej tilldelat G
Ej tilldelat F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Ej tilldelat C
Ej tilldelat B
Ej tilldelat A