Wzory

50 euro – strona przednia 50 euro – strona odwrotna

Wzór serii „Europa” opiera się na temacie „Epoki i style”, tym samym co w pierwszej serii. Szata graficzna nowych banknotów została jednak zmodyfikowana, by odświeżyć ich wygląd oraz włączyć nowe i ulepszone zabezpieczenia. Dzięki temu drugą serię można też łatwo odróżnić od pierwszej.

Zadanie odświeżenia wyglądu banknotów euro powierzono berlińskiemu grafikowi Reinholdowi Gerstetterowi.

Na banknotach z obu serii na stronie przedniej widać okna i bramy, symbolizujące ducha otwartości i współpracy europejskiej. Mosty ukazane na stronie odwrotnej są metaforą porozumienia pomiędzy narodami Europy oraz między Europą a resztą świata.

Podobnie jak w pierwszej serii, banknoty z serii „Europa” przedstawiają style architektoniczne siedmiu epok w dziejach kultury europejskiej. Ukazane na nich obiekty nie są jednak odwzorowaniem istniejących budowli. Style architektoniczne według nominałów:

 • 5 euro: klasyczny
 • 10 euro: romański
 • 20 euro: gotyk
 • 50 euro: renesans
 • 100 euro: barok i rokoko
 • 200 euro: architektura inżynieryjna XIX w.

Okna, bramy i mosty ukazane na banknotach to stylizowane ilustracje, niemające rzeczywistych pierwowzorów.

Każdy nominał ma jeden dominujący kolor, kontrastujący z barwą sąsiednich nominałów. Banknoty z serii „Europa” są utrzymane w tej samej kolorystyce co z serii pierwszej: 5 euro – szary, 10 euro – czerwony, 20 euro – niebieski, 50 euro – pomarańczowy, 100 euro – zielony, a 200 euro – brązowożółty.

Inne elementy wzoru:

 • nazwa waluty – euro – w pierwszej serii zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩ), zaś w serii „Europa” także cyrylicą (EBPO), w związku z przystąpieniem do UE Bułgarii
 • skrót nazwy Europejskiego Banku Centralnego na nowych banknotach 5, 10 i 20 euro podany jest w dziewięciu wariantach językowych, a na nowych 50 euro – w dziesięciu, po uwzględnieniu Chorwacji, która przystąpiła do UE w 2013 roku; akronimy podane są w porządku protokolarnym UE dotyczącym nazw państw i języków urzędowych
  • BCE (francuski, hiszpański, portugalski, rumuński, włoski)
  • ECB (angielski, czeski, duński, niderlandzki, litewski, łotewski, słowacki, słoweński, szwedzki)
  • ЕЦБ (bułgarski)
  • EZB (niemiecki)
  • EKP (estoński, fiński)
  • EKT (grecki)
  • ESB (chorwacki)
  • EKB (węgierski)
  • BĊE (maltański)
  • EBC (polski)
 • symbol © oznaczający zastrzeżenie praw autorskich
 • flaga Unii Europejskiej.

Podczas projektowania serii „Europa”, tak jak przy serii pierwszej, konsultowano się z osobami z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu ich potrzeby zostały uwzględnione w ostatecznych wzorach banknotów.

Konkurs na projekt pierwszej serii banknotów euro z 1996

Podpis

Każdy banknot jest opatrzony podpisem jednego z trzech dotychczasowych prezesów EBC: Willema F. Duisenberga, Jeana-Claude'a Tricheta lub Maria Draghiego. Banknoty z każdym z tych podpisów są ważne.

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Willem F. Duisenberg

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Jean-Claude Trichet

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Mario Draghi

Mapa Europy

Na banknotach widnieje schematyczna mapa Europy. W pierwszej serii nie zaznaczono na niej wysp o powierzchni mniejszej niż 400 km kw., gdyż w wysokonakładowym druku offsetowym nie można wiernie odwzorować bardzo małych elementów. W serii „Europa” mapa obejmuje także Maltę i Cypr.

Ramki w dolnej części banknotów przedstawiają Wyspy Kanaryjskie i niektóre terytoria zamorskie Francji, gdzie także używa się euro.

Jakie terytoria ukazane są na banknotach euro w ramce obok mapy Europy?

Kody państw na banknotach z pierwszej serii

Litera przed numerem seryjnym wskazuje kraj, którego bank centralny zlecił druk danego banknotu, przy czym samo drukowanie mogło się odbyć w innym kraju.

Powyższy banknot, na którym widnieje litera „S”, został wydrukowany na zlecenie Banca d'Italia. Poniżej przedstawiono kody poszczególnych państw.

Kody państw
¹ Łotwa wprowadziła euro 1 stycznia 2014. Gdyby w przyszłości Latvijas Banka uczestniczył w produkcji banknotów z pierwszej serii, będzie mógł używać w numerze seryjnym litery „C”. Nie jest jednak pewne, czy litera ta będzie w ogóle używana – będzie to zależeć od przyszłej organizacji produkcji. Zob. Banknotes and coins production (tylko w jęz. angielskim).
² Litwa wprowadziła euro 1 stycznia 2015. Gdyby w przyszłości Lietuvos bankas uczestniczył w produkcji banknotów z pierwszej serii, będzie mógł używać w numerze seryjnym litery „B”. Nie jest jednak pewne, czy litera ta będzie w ogóle używana – będzie to zależeć od przyszłej organizacji produkcji. Zob. Banknotes and coins production (tylko w jęz. angielskim).
³ Niebędące w obiegu banknoty euro wyemitowane przez Banque centrale du Luxembourg są opatrzone kodami banków centralnych państw, w których produkuje się banknoty dla Luksemburga.
Belgia Z
Niemcy X
Estonia D
Irlandia T
Grecja Y
Hiszpania V
Francja U
Włochy S
Cypr G
Łotwa C ¹
Litwa B ²
Luksemburg ³
Malta F
Holandia P
Austria N
Portugalia M
Słowenia H
Słowacja E
Finlandia L
 

Numer seryjny na banknotach z serii „Europa”

Na tych banknotach numer seryjny wydrukowany jest w dwóch miejscach na stronie odwrotnej: poziomo na czarno i pionowo w innym kolorze.

Poziomy numer seryjny składa się z dwóch liter i dziesięciu cyfr. Pierwsza litera jest identyfikatorem drukarni (zob. lista). Druga sama w sobie nic nie znaczy – służy jedynie do tego, by móc utworzyć więcej numerów.

Drukarnie i odpowiadające im litery
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Monachium) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsk) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nieprzydzielona L
Nieprzydzielona K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nieprzydzielona G
Nieprzydzielona F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nieprzydzielona C
Nieprzydzielona B
Nieprzydzielona A