Wzory

50 euro – strona przednia 50 euro – strona odwrotna

W banknotach z obu serii na stronie przedniej widać okna i bramy. Symbolizują one ducha otwartości i współpracy europejskiej. Mosty ukazane na stronie odwrotnej są metaforą porozumienia pomiędzy narodami Europy oraz między Europą a resztą świata.

Okna, bramy i mosty ukazane na banknotach to stylizowane ilustracje, niemające rzeczywistych pierwowzorów.

Inne elementy wzoru:

 • nazwa waluty – euro – w pierwszej serii zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩ), zaś w serii „Europa” także cyrylicą (EBPO);
 • skrót nazwy Europejskiego Banku Centralnego – w pierwszej serii w pięciu wariantach językowych: BCE, ECB, EZB, EKT i EKP, w drugiej serii w dziesięciu wariantach:
  • BCE – francuski, hiszpański, portugalski, rumuński, włoski
  • ECB – angielski, czeski, duński, niderlandzki, litewski, łotewski, słowacki, słoweński, szwedzki
  • ЕЦБ – bułgarski
  • EZB – niemiecki
  • EKP – estoński, fiński
  • EKT – grecki
  • ESB – chorwacki
  • EKB – węgierski
  • BĊE – maltański
  • EBC – polski
 • symbol © oznaczający zastrzeżenie praw autorskich;
 • flaga Unii Europejskiej.

Konkurs na projekt pierwszej serii banknotów euro w 1996

Podpis

Każdy banknot jest opatrzony podpisem jednego z trzech dotychczasowych prezesów EBC: Willema F. Duisenberga, Jean-Claude'a Tricheta lub Maria Draghiego. Banknoty z każdym z tych podpisów są tak samo ważne.

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Willem F. Duisenberg

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Jean-Claude Trichet

Czyj podpis widnieje na banknocie?

Mario Draghi

Mapa Europy

Na banknotach widnieje schematyczna mapa Europy. Nie zaznaczono na niej wysp mniejszych niż 400 km kw., gdyż w wysokonakładowym druku offsetowym nie można wiernie odwzorować bardzo małych elementów. W serii „Europa” mapa obejmuje także Maltę i Cypr.

Ramki w dolnej części banknotów przedstawiają Wyspy Kanaryjskie i niektóre terytoria zamorskie Francji, gdzie także używa się euro.

Jakie terytoria ukazane są na banknotach euro w ramce obok mapy Europy?

Kody państw na banknotach z pierwszej serii

Litera przed numerem seryjnym wskazuje kraj, którego bank centralny zlecił druk danego banknotu, przy czym samo drukowanie mogło się odbyć w innym kraju.

Powyższy banknot, na którym widnieje litera „S”, został wydrukowany na zlecenie Banca d'Italia. Poniżej przedstawiono kody poszczególnych państw.

Kody państw
¹ Łotwa wprowadziła euro 1 stycznia 2014. Gdyby w przyszłości Latvijas Banka uczestniczył w produkcji banknotów z pierwszej serii, będzie mógł używać w numerze seryjnym litery „C”. Nie jest jednak pewne, czy litera ta będzie w ogóle używana – będzie to zależeć od przyszłej organizacji produkcji. Zob. Banknotes and coins production (tylko w jęz. angielskim).
² Litwa wprowadziła euro 1 stycznia 2015. Gdyby w przyszłości Lietuvos bankas uczestniczył w produkcji banknotów z pierwszej serii, będzie mógł używać w numerze seryjnym litery „B”. Nie jest jednak pewne, czy litera ta będzie w ogóle używana – będzie to zależeć od przyszłej organizacji produkcji. Zob. Banknotes and coins production (tylko w jęz. angielskim).
³ Niebędące w obiegu banknoty euro wyemitowane przez Banque centrale du Luxembourg są opatrzone kodami banków centralnych państw, w których produkuje się banknoty dla Luksemburga.
Belgia Z
Niemcy X
Estonia D
Irlandia T
Grecja Y
Hiszpania V
Francja U
Włochy S
Cypr G
Łotwa C ¹
Litwa B ²
Luksemburg ³
Malta F
Holandia P
Austria N
Portugalia M
Słowenia H
Słowacja E
Finlandia L
 

Numer seryjny na banknotach z serii „Europa”

Na tych banknotach numer seryjny wydrukowany jest w dwóch miejscach na stronie odwrotnej: poziomo na czarno i pionowo w innym kolorze.

Poziomy numer seryjny składa się z dwóch liter i dziesięciu cyfr. Pierwsza litera jest identyfikatorem drukarni (zob. lista). Druga sama w sobie nic nie znaczy, służy jedynie do tego, by móc utworzyć więcej numerów.

Drukarnie i odpowiadające im litery
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Monachium) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsk) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nieprzydzielona L
Nieprzydzielona K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nieprzydzielona G
Nieprzydzielona F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nieprzydzielona C
Nieprzydzielona B
Nieprzydzielona A