Στοιχεία του σχεδίου

Πρόσθια όψη τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ Οπίσθια όψη τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ

Στην πρόσθια όψη των τραπεζογραμματίων ευρώ (της πρώτης και της δεύτερης σειράς) απεικονίζονται παράθυρα και πύλες. Τα στοιχεία αυτά συμβολίζουν το ανοιχτό πνεύμα και το πνεύμα συνεργασίας στην Ευρώπη. Οι γέφυρες στην οπίσθια όψη συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης, καθώς και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Τα παράθυρα, οι πύλες και οι γέφυρες που απεικονίζονται στα τραπεζογραμμάτια είναι σχηματοποιημένες παραστάσεις και δεν αποτελούν εικόνες ή λεπτομέρειες πραγματικών κατασκευών.

Άλλα χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι τα εξής:

 • Το όνομα του νομίσματος - ευρώ - με λατινικά (EURO) και ελληνικά (EYPΩ) στοιχεία στα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Στα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» το όνομα αναγράφεται και με κυριλλικά στοιχεία (EBPO).
 • Τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε πέντε γλωσσικές παραλλαγές (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP) στα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς και σε δέκα γλωσσικές παραλλαγές στα τραπεζογραμμάτια της δεύτερης σειράς:
  • BCE: γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, ισπανικά
  • ECB: τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, λεττονικά, λιθουανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά
  • ЕЦБ: βουλγαρικά
  • EZB: γερμανικά
  • EKP: εσθονικά, φινλανδικά
  • ΕΚΤ: ελληνικά
  • ESB: κροατικά
  • EKB: ουγγρικά
  • BĊE: μαλτεζικά
  • EBC: πολωνικά.
 • Το σύμβολο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ©.
 • Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O διαγωνισμός σχεδίου του 1996 για την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ.

Υπογραφές

Τα τραπεζογραμμάτια φέρουν την υπογραφή του Willem F. Duisenberg, του Jean-Claude Trichet ή του Mario Draghi, δηλ. του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντίστοιχα. Όλα τα τραπεζογραμμάτια έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος.

Τραπεζογραμμάτια με την υπογραφή του...

Willem F. Duisenberg

Τραπεζογραμμάτια με την υπογραφή του...

Jean-Claude Trichet

Τραπεζογραμμάτια με την υπογραφή του...

Mario Draghi

Χάρτης της Ευρώπης

Τα τραπεζογραμμάτια φέρουν μια γεωγραφική απεικόνιση της Ευρώπης. Στην απεικόνιση αυτή δεν περιλαμβάνονται νησιά μικρότερα των 400 τετρ. χλμ., επειδή η εκτύπωση όφσετ σε μεγάλη κλίμακα δεν επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή μικρών στοιχείων του σχεδίου. Στα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» απεικονίζεται ένας αναθεωρημένος χάρτης της Ευρώπης, ο οποίος περιλαμβάνει τη Μάλτα και την Κύπρο.

Στα μικροσκοπικά πλαίσια στο κάτω μέρος των τραπεζογραμματίων εμφανίζονται τα Κανάρια Νησιά και ορισμένα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας στα οποία χρησιμοποιείται επίσης το ευρώ.

Ποια εδάφη απεικονίζονται στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στον χάρτη της Ευρώπης στα τραπεζογραμμάτια ευρώ;

Κωδικοί χωρών στα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς

Το γράμμα ή ο κωδικός χώρας που αναγράφεται πριν από τον σειριακό αριθμό δηλώνει την κεντρική τράπεζα η οποία ανέθεσε την εκτύπωση ενός τραπεζογραμματίου (όχι όμως απαραίτητα και τη χώρα στην οποία έγινε η εκτύπωση), όπως φαίνεται παρακάτω:

Το συγκεκριμένο τραπεζογραμμάτιο, το οποίο φέρει το γράμμα «S», εκτυπώθηκε για την Banca d'Italia. Οι κωδικοί των χωρών παρατίθενται παρακάτω.

Κωδικοί χωρών
¹ Η Λεττονία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2014. Σε περίπτωση που μελλοντικά ανατεθεί στην Latvijas Banka η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ της πρώτης σειράς, αυτή θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το γράμμα «C» στον σειριακό αριθμό των τραπεζογραμματίων. Πάντως, προς το παρόν η χρήση του γράμματος αυτού παραμένει αβέβαιη καθώς εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα καθοριστούν μελλοντικά σχετικά με την παραγωγή. Περισσότερες πληροφορίες: Banknotes and coins production (μόνο στα αγγλικά)
² Η Λιθουανία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που μελλοντικά ανατεθεί στην Lietuvos bankas η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ της πρώτης σειράς, αυτή θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το γράμμα «B» στον σειριακό αριθμό των τραπεζογραμματίων. Πάντως, προς το παρόν η χρήση του γράμματος αυτού παραμένει αβέβαιη καθώς εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα καθοριστούν μελλοντικά σχετικά με την παραγωγή. Περισσότερες πληροφορίες: Banknotes and coins production (μόνο στα αγγλικά)
³ Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Banque centrale du Luxembourg και δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία φέρουν τον κωδικό των κεντρικών τραπεζών των χωρών στις οποίες παράγονται τα τραπεζογραμμάτια για λογαριασμό του Λουξεμβούργου.
Βέλγιο Z
Γερμανία X
Εσθονία D
Ιρλανδία T
Ελλάδα Y
Ισπανία V
Γαλλία U
Ιταλία S
Κύπρος G
Λεττονία C  ¹
Λιθουανία B  ²
Λουξεμβούργο ³
Μάλτα F
Κάτω Χώρες P
Αυστρία N
Πορτογαλία M
Σλοβενία H
Σλοβακία E
Φινλανδία L
 

Σειριακοί αριθμοί στα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη»

Οι σειριακοί αριθμοί της σειράς «Ευρώπη» είναι οι δύο αριθμοί που είναι τυπωμένοι στην οπίσθια όψη του τραπεζογραμματίου: ένας οριζόντιος αριθμός σε μαύρο χρώμα και ένας κατακόρυφος αριθμός σε άλλο χρώμα.

Ο οριζόντιος αριθμός αποτελείται από δύο γράμματα και δέκα ψηφία. Το πρώτο γράμμα αποτελεί τον κωδικό αναγνώρισης του τυπογραφείου - βλ. τον παρακάτω πίνακα. Το δεύτερο γράμμα δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς καθιστά δυνατή τη δημιουργία περισσότερων σειριακών αριθμών.

Τυπογραφεία και κωδικοί
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Τράπεζα της Ελλάδος Y
Giesecke & Devrient GmbH (Μόναχο) X
Giesecke & Devrient GmbH (Λειψία) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο L
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο G
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο C
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο B
Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο A