Menu

Dizaino detalės

Architektūriniai atvaizdai

Serijos „Europa“ banknotų dizainas perimtas iš pirmosios eurų banknotų serijos, kurioje vyrauja tema „amžiai ir stiliai“. Tačiau naujųjų banknotų išvaizda šiek tiek pakeista – atnaujinta ir pritaikyta naujoms ir patobulintoms apsaugos priemonėms, tad abiejų serijų banknotus nesunku atskirti.

Eurų banknotų dizainą atnaujino Berlyne dirbantis nepriklausomas banknotų dizaineris Reinhold Gerstetter.

Ant abiejų serijų eurų banknotų priekinės pusės pavaizduoti langai ir vartai, simbolizuojantys Europos atvirumo ir bendradarbiavimo dvasią. Antrojoje banknotų pusėje pavaizduoti tiltai simbolizuoja Europos tautų tarpusavio bei Europos ir pasaulio bendradarbiavimą.

Kaip ir pirmosios serijos, serijos „Europa“ banknotuose vaizduojami įvairių Europos istorijos laikotarpių architektūriniai stiliai, tačiau juose pavaizduoti objektai nėra egzistuojančių statinių atvaizdai. Pavaizduoti šie stiliai:

 • 5 €: klasikinis
 • 10 €: romaninis
 • 20 €: gotikos
 • 50 €: renesanso
 • 100 €: baroko ir rokoko
 • 200 €: XIX a. plieno ir stiklo architektūra

Europos žemėlapis

Ant antrosios abiejų serijų eurų banknotų pusės pavaizduotas geografinis Europos žemėlapis. Serijos „Europa“ banknotuose jame matysite ir Maltą bei Kiprą. Banknoto apačioje pavaizduotos Kanarų salos ir kai kurios Prancūzijos užjūrio teritorijos, kuriose taip pat naudojami eurai. Labai mažos salos ant banknotų nepavaizduotos, nes spausdinant didelį kiekį ofsetiniu būdu neįmanoma jų pavaizduoti tiksliai.

Kokios teritorijos pavaizduotos ant eurų banknotų šalia Europos žemėlapio?

Spalvos

Skirtingų nominalų banknotai yra skirtingų spalvų. Serijos „Europa“ banknotai yra tokių pačių spalvų kaip ir pirmosios serijos banknotai: 5 € – pilkas, 10 € – raudonas, 20 € – mėlynas, 50 € – oranžinis, 100 € – žalias, 200 € – geltonai rudas.

Kitos dizaino detalės:

 • valiutos pavadinimas „euro“ užrašytas lotynų (EURO) ir graikų (EYPΩ) rašmenimis; ant serijos „Europa“ banknotų valiutos pavadinimas užrašytas ir kirilica (EBPO), atsižvelgiant į tai, kad į ES įstojo Bulgarija;
 • Europos Centrinio Banko pavadinimo santrumpa ant naujųjų 5, 10 ir 20 eurų banknotų parašyta devyniais lingvistiniais variantais, o ant naujųjų 50, 100 ir 200 eurų banknotų – dešimt lingvistinių variantų, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. į ES įstojo Kroatija. Santrumpos surašytos tokia eilės tvarka, kokia nustatyta ES šalių ir oficialiųjų kalbų rašymo eilės protokole:
  • BCE (ispanų, italų, portugalų, prancūzų, rumunų)
  • ECB (anglų, čekų, danų, latvių, lietuvių, olandų, slovakų, slovėnų, švedų)
  • ЕЦБ (bulgarų)
  • EZB (vokiečių)
  • EKP (estų, suomių)
  • EKT (graikų)
  • ESB (kroatų)
  • EKB (vengrų)
  • BĊE (maltiečių)
  • EBC (lenkų);
 • autorių teisių apsaugą žymintis simbolis ©;
 • ES vėliava.

Kaip ir pirmosios serijos banknotų kūrimo metu, kuriant serijos „Europa“ banknotų dizainą buvo konsultuojamasi su regėjimo sutrikimų turinčiais žmonėmis. Atsižvelgiant į jų patarimus banknotuose buvo panaudota keletas specifinių priemonių.

Parašai

Ant kiekvieno banknoto yra Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi arba Christine Lagarde – atitinkamai pirmojo, antrojo, trečiojo arba ketvirtojo Europos Centrinio Banko pirmininko – parašas. Visi šie banknotai yra galiojantys.

Kieno parašas yra ant banknotų?

Willem F. Duisenberg

Kieno parašas yra ant banknotų?

Jean-Claude Trichet

Kieno parašas yra ant banknotų?

Mario Draghi

Whose signature is on the banknotes?

Christine Lagarde

Serijos „Europa“ banknotų serijos numeriai

Šios serijos banknotų serijos numeriai yra du ant banknoto antrosios pusės atspausdinti numeriai: horizontalus juodas numeris ir vertikalus kitos spalvos numeris.

Horizontalųjį numerį sudaro dvi raidės ir dešimt skaitmenų. Pirmoji raidė žymi spaustuvę (žr. spaustuvių sąrašą toliau), antroji raidė nereiškia nieko – tiesiog galima sudaryti daugiau serijos numerių.

Spaustuvės ir raidės
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Miunchenas) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipcigas) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nepaskirta L
Nepaskirta K
De La Rue Currency (Geitshedas) J
De La Rue Currency (Lautonas) H
Nepaskirta G
Oberthur Fiduciaire AD (Sofija) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Šantpi) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nepaskirta C
Nepaskirta B
Nepaskirta A

Pirmosios serijos banknotų šalių kodai

Banknoto spausdinimą užsakęs centrinis bankas (nebūtinai šalies, kurioje spausdinamas banknotas) pažymimas raide arba šalies kodu, nurodytu prieš serijos numerį, kaip parodyta toliau:

Šis banknotas, pažymėtas raide S, atspausdintas Banca d'Italia užsakymu. Toliau nurodyti šalių kodai.

Šalių kodai
* Ant apyvartoje necirkuliuojančių Banque centrale du Luxembourg išleistų eurų banknotų yra tų šalių centrinių bankų kodo raidė, kuriose Liuksemburgo banknotai pagaminti.
Belgija Z
Vokietija X
Estija D
Airija T
Graikija Y
Ispanija V
Prancūzija U
Italija S
Kipras G
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas *
Malta F
Nyderlandai P
Austrija N
Portugalija M
Slovėnija H
Slovakija E
Suomija L