Dizaino detalės

50 eurų, priekinė pusė 50 eurų, antroji pusė

Naujųjų banknotų dizainas pagrįstas pirmosios eurų banknotų serijos tema „amžiai ir stiliai“. Tačiau naujųjų banknotų dizainas buvo  šiek tiek pakeistas, pritaikant jį naujoms ir patobulintoms apsaugos priemonėms. Todėl abiejų serijų banknotus nesunku atskirti.

Eurų banknotų dizainą atnaujino Berlyne dirbantis nepriklausomas banknotų dizaineris Reinhold Gerstetter.

Ant abiejų serijų eurų banknotų priekinės pusės pavaizduoti langai ir vartai, simbolizuojantys Europos atvirumo ir bendradarbiavimo dvasią. Antrojoje banknotų pusėje pavaizduoti tiltai simbolizuoja Europos tautų tarpusavio bei Europos ir pasaulio bendradarbiavimą.

Kaip ir pirmosios serijos, serijos „Europa“ banknotuose vaizduojami septynių Europos kultūros istorijos laikotarpių architektūriniai stiliai, tačiau pavaizduoti langai, vartai ir tiltai yra stilizuoti, jie nėra konkrečių statinių atvaizdai. Pavaizduoti šie stiliai:

 • 5 €: klasikinis
 • 10 €: romaninis
 • 20 €: gotikos
 • 50 €: renesanso
 • 100 €: baroko ir rokoko
 • 200 €: XIX a. plieno ir stiklo architektūra

Ant banknotų pavaizduoti langai, vartai ir tiltai yra stilizuoti, jie nėra konkrečių statinių atvaizdai.

Kiekvieno nominalo banknotai yra tam tikros vyraujančios spalvos, kuri aiškiai skiriasi nuo kitų nominalų banknotų spalvų. Serijos „Europa“ banknotai yra tokių pačių spalvų kaip ir pirmosios serijos banknotai: 5 eurų banknotas – pilkas, 10 eurų – raudonas, 20 eurų – mėlynas, 50 eurų – oranžinis, 100 eurų – žalias, 200 eurų – geltonai rudas.

Kitos dizaino detalės:

 • valiutos pavadinimas „euro“ užrašytas lotynų (EURO) ir graikų (EYPΩ) rašmenimis; ant serijos „Europa“ banknotų valiutos pavadinimas užrašytas ir kirilica (EBPO), astsižvelgiant į tai, kad į ES įstojo Bulgarija;
 • Europos Centrinio Banko pavadinimo santrumpa ant naujųjų 5, 10 ir 20 eurų banknotų parašyta devyniais lingvistiniais variantais, o ant naujųjų 50 eurų banknotų – dešimt lingvistinių variantų, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. į ES įstojo Kroatija. Santrumpos variantai surašyti tokia eilės tvarka, kokia nustatyta ES šalių ir oficialiųjų kalbų rašymo eilės protokole:
  • BCE (ispanų, italų, portugalų, prancūzų, rumunų)
  • ECB (anglų, čekų, danų, latvių, lietuvių, olandų, slovakų, slovėnų, švedų)
  • ЕЦБ (bulgarų)
  • EZB (vokiečių)
  • EKP (estų, suomių)
  • EKT (graikų)
  • ESB (kroatų)
  • EKB (vengrų)
  • BĊE (maltiečių)
  • EBC (lenkų)
 • autorių teisių apsaugą žymintis simbolis ©;
 • ES vėliava.

Kaip ir pirmosios serijos banknotų kūrimo metu, kuriant serijos „Europa“ banknotų dizainą buvo konsultuojamasi su regėjimo sutrikimų turinčiais žmonėmis. Į jų reikalavimus buvo atsižvelgta rengiant galutinį dizainą.

1996 m. konkursas eurų banknotų pirmosios serijos dizainui sukurti.

Parašai

Ant kiekvieno banknoto yra Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet arba Mario Draghi, atitinkamai pirmojo, antrojo arba trečiojo Europos Centrinio Banko pirmininko, parašas. Visi šie banknotai yra galiojantys.

Kieno parašas yra ant banknotų?

Willem F. Duisenberg

Kieno parašas yra ant banknotų?

Jean-Claude Trichet

Kieno parašas yra ant banknotų?

Mario Draghi

Europos žemėlapis

Šis žemėlapis – geografinis Europos atvaizdavimas. Ant pirmosiose serijos banknotų nepavaizduotos mažesnės negu 400 kvadratinių metrų dydžio salos, nes spausdinant didelį kiekį ofsetiniu būdu neįmanoma pavaizduoti labai mažų dizaino elementų. Serijos „Europa“ banknotuose pavaizduotas žemėlapis apima jau ir Maltą bei Kiprą.

Banknoto apačioje esančiuose langeliuose pavaizduotos Kanarų salos ir kai kurios Prancūzijos užjūrio teritorijos, kuriose taip pat naudojami eurai.

Kokios teritorijos eurų banknotuose pavaizduotos langelyje šalia Europos žemėlapio?

Pirmosios serijos banknotų šalių kodai

Banknoto spausdinimą užsakęs centrinis bankas (nebūtinai šalis, kurioje spausdinamas banknotas) pažymimas raide arba šalies kodu, nurodytu prieš serijos numerį, kaip parodyta toliau:

Šis banknotas, pažymėtas raide S, atspausdintas Banca d'Italia užsakymu. Toliau nurodyti šalių kodai.

Šalių kodai
¹ Latvijoje eurai įvesti 2014 m. sausio 1 d. Ateityje Latvijas Banka turės teisę serijos numeryje naudoti raidę „C“, jei jam būtų paskirta gaminti pirmosios serijos banknotus. Tačiau kol kas nėra aišku, ar ši raidė bus naudojama, nes tai priklausys nuo būsimų susitarimų dėl gamybos. Daugiau informacijos pateikta dalyje anglų kalba Banknotes and coins production
² Lietuvoje eurai įvesti 2015 m. sausio 1 d. Ateityje Lietuvos bankas turės teisę serijos numeryje naudoti raidę „B“, jei jam būtų paskirta gaminti pirmosios serijos banknotus. Tačiau kol kas nėra aišku, ar ši raidė bus naudojama, nes tai priklausys nuo būsimų susitarimų dėl gamybos. Daugiau informacijos pateikta dalyje anglų kalba Banknotes and coins production
³ Ant apyvartoje necirkuliuojančių Banque centrale du Luxembourg išleistų eurų banknotų yra tų šalių NCB kodo raidė, kuriose gaminami Liuksemburgo banknotai.
Belgija Z
Vokietija X
Estija D
Airija T
Graikija Y
Ispanija V
Prancūzija U
Italija S
Kipras G
Latvija C  ¹
Lietuva B  ²
Liuksemburgas ³
Malta F
Nyderlandai P
Austrija N
Portugalija M
Slovėnija H
Slovakija E
Suomija L
 

Serijos „Europa“ banknotų serijos numeris

Šių banknotų serijos numerį sudaro du ant banknoto antrosios pusės atspausdinti numeriai: horizontalus juodas numeris ir vertikalus kitos spalvos numeris.

Horizontalųjį numerį sudaro dvi raidės ir dešimt skaitmenų. Pirmoji raidė žymi spaustuvę (žr. spaustuvių sąrašą toliau), o antroji raidė nereiškia nieko – tiesiog galima sudaryti daugiau serijos numerių.

Spaustuvės ir raidės
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Miunchenas) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipcigas) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nepaskirta L
Nepaskirta K
De La Rue Currency (Geitshedas) J
De La Rue Currency (Lautonas) H
Nepaskirta G
Nepaskirta F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nepaskirta C
Nepaskirta B
Nepaskirta A