Dizaina elementi

50 euro averss 50 euro reverss

Abu izlaidumu euro banknošu aversā redzami logi un durvis. Tie simbolizē Eiropas atvērtības un sadarbības garu. Tilti banknotes reversā metaforiski ataino komunikāciju starp Eiropas tautām un Eiropu un pārējo pasauli.

Uz banknotēm attēlotie logi, durvis un tilti ir stilizētas ilustrācijas, nevis īstu celtņu vai to fragmentu attēli.

Pārējie dizaina elementi ir šādi:

 • valūtas – euro – nosaukums gan latīņu burtiem (EURO), gan grieķu (EYPΩ) burtiem pirmā izlaiduma banknotēm; uz Eiropas sērijas banknotēm nosaukums attēlots arī kirilicā (EBPO)
 • Eiropas Centrālās bankas nosaukuma saīsinājums piecos lingvistiskos variantos – BCE, ECB, EZB, EKT un EKP uz pirmā izlaiduma banknotēm un desmit lingvistiskos variantos uz otrā izlaiduma banknotēm:
  • BCE: franču, itāļu, portugāļu, rumāņu, spāņu valoda
  • ECB: čehu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, latviešu, lietuviešu, slovāku, slovēņu, zviedru valoda
  • ЕЦБ: bulgāru valoda
  • EZB: vācu valoda
  • EKP: igauņu, somu valoda
  • EKT: grieķu valoda
  • ESB: horvātu valoda

  • EKB: ungāru valoda
  • BĊE: maltiešu valoda
  • EBC: poļu valoda
 • simbols ©, kas norāda uz autortiesību aizsardzību
 • ES karogs

Pirmā euro banknošu izlaiduma dizaina konkurss 1996. gadā.

Paraksti

Uz katras banknotes redzams attiecīgi Eiropas Centrālās bankas pirmā prezidenta Vilema F. Duisenberga (Willem F. Duisenberg), otrā prezidenta Žana Kloda Trišē (Jean-Claude Trichet) vai trešā prezidenta Mario Dragi (Mario Draghi) paraksts. Visas šīs banknotes ir vienlīdz derīgas.

Kurš prezidents parakstījis šīs banknotes?

Vilems F. Duisenbergs

Kurš prezidents parakstījis šīs banknotes?

Žans Klods Trišē

Kurš prezidents parakstījis šīs banknotes?

Mario Dragi

Eiropas karte

Uz banknotēm redzams Eiropas ģeogrāfiskais attēls. Tajā nav attēlotas salas, kuru platība nepārsniedz 400 kvadrātkilometru, jo lielapjoma ofseta drukā nav iespējams precīzi reproducēt sīkus dizaina elementus. Uz Eiropas sērijas banknotēm Eiropas karte ir labota, iekļaujot Maltu un Kipru.

Mazajos rāmīšos banknotes apakšmalā redzamas Kanāriju salas un dažas Francijas aizjūras teritorijas, kurās izmanto euro.

Kuras teritorijas attēlotas uz euro banknotēm rāmītī līdzās Eiropas kartei?

Pirmā izlaiduma banknošu valstu kodi

Šeit norādītais burts vai valsts kods, kas atrodas pirms sērijas numura, norāda, kura centrālā banka pasūtījusi attiecīgās banknotes izgatavošanu (taču banknote var būt izgatavota citā valstī).

Šo konkrēto banknoti, uz kuras redzams burts "S", pasūtījusi Banca d'Italia. Tālāk uzskaitīti valstu kodi.

Valstu kodi
¹ Latvija ieviesa euro 2014. gada 1. janvārī. Turpmāk Latvijas Bankai ir tiesības izmantot burtu "C" sērijas numurā, ja tai būs jāizgatavo pirmā izlaiduma banknotes. Tomēr šā burta izmantošana vēl nav skaidri nolemta – tā atkarīga no banknošu izgatavošanas kārtības nākotnē. Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē Banknošu un monētu izgatavošana
² Lietuva ieviesa euro 2015. gada 1. janvārī. Turpmāk Lietuvos bankas ir tiesības izmantot burtu "B" sērijas numurā, ja tai būs jāizgatavo pirmā izlaiduma banknotes. Tomēr šā burta izmantošana vēl nav skaidri nolemta – tā atkarīga no banknošu izgatavošanas kārtības nākotnē. Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē Banknošu un monētu izgatavošana
³ Uz apgrozībā nelaistajām euro banknotēm, ko emitēja Banque centrale du Luxembourg, ir to valstu NCB koda burts, kurās izgatavoja Luksemburgai paredzētās banknotes.
Beļģija Z
Vācija X
Igaunija D
Īrija T
Grieķija Y
Spānija V
Francija U
Itālija S
Kipra G
Latvija C ¹
Lietuva B ²
Luksemburga ³
Malta F
Nīderlande P
Austrija N
Portugāle M
Slovēnija H
Slovākija E
Somija L
 

Eiropas izlaiduma euro banknošu sērijas numuri

Eiropas izlaiduma banknošu sērija sastāv no diviem numuriem, kas iespiesti banknotes reversā. Horizontālais numurs iespiests melnā krāsā, bet vertikālais – citā krāsā.

Horizontālo numuru veido divi burti un desmit cipari. Pirmais burts apzīmē spiestuvi (sk. tālāk sarakstu). Otrais burts neko neapzīmē un vienkārši tiek izmantots, lai būtu iespējams izveidot vairāk sērijas numuru.

Spiestuves un attiecīgie burti
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Minhene) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipciga) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nav piešķirts L
Nav piešķirts K
De La Rue Currency (Geitsheda) J
De La Rue Currency (Laughtona) H
Nav piešķirts G
Nav piešķirts F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nav piešķirts C
Nav piešķirts B
Nav piešķirts A