Elementi tad-disinn

€50 min-naħa ta' quddiem €50 min-naħa ta' wara

Fuq in-naħa ta’ quddiem taż-żewġ sensiliet tal-karti tal-euro jidhru twieqi u bibien. Dawn jissimbolizzaw l-ispirtu Ewropew ta’ onestà u kooperazzjoni. Il-pontijiet fuq in-naħa ta’ wara jissimbolizzaw il-komunikazzjoni bejn il-popli tal-Ewropa u bejn l-Ewropa u l-bqija tad-dinja.

It-twieqi, il-bibien u l-pontijiet li jidhru fuq il-karti tal-flus huma tpinġijiet stilizzati mhux xbihat ta’ xi bini eżistenti jew ta’ partijiet minnu.

Elementi oħra tad-disinn huma:

 • l-isem tal-munita – euro – bl-alfabett Latin (EURO) u Grieg (EYPΩ) fl-ewwel sensiela; is-sensiela Europa għandha l-isem bl-alfabett Ċirilliku (EBPO) ukoll;
 • l-inizjali tal-Bank Ċentrali Ewropew b’ħames varjanti lingwistiċi – BCE, ECB, EZB, EKT u EKP – fl-ewwel sensiela u b’għaxar varjanti lingwistiċi fit-tieni sensiela:
  • BCE: Franċiż, Portugiż, Rumen, Spanjol u Taljan
  • ECB: Ċek, Daniż, Ingliż, Latvjan, Litwan, Olandiż, Slovakk, Sloven u Svediż
  • ЕЦБ: Bulgaru
  • EZB: Ġermaniż
  • EKP: Estonjan u Finlandiż
  • EKT: Grieg
  • ESB: Kroat
  • EKB: Ungeriż
  • BĊE: Malti
  • EBC: Pollakk
 • is-simbolu © li jindika l-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur; u
 • il-bandiera tal-UE.

Kompetizzjoni tad-disinn fl-1996 għall-ewwel sensiela tal-karti tal-euro

Firem

Kull karta tal-flus fiha l-firma jew ta’ Willem F. Duisenberg, jew ta’ Jean-Claude Trichet jew ta’ Mario Draghi – li huma l-ewwel, it-tieni u t-tielet President tal-Bank Ċentrali Ewropew rispettivament. Dawn il-karti tal-flus huma lkoll validi.

Ta' min hi l-firma li hemm fuq il-karti tal-flus?

Willem F. Duisenberg

Ta' min hi l-firma li hemm fuq il-karti tal-flus?

Jean-Claude Trichet

Ta' min hi l-firma li hemm fuq il-karti tal-flus?

Mario Draghi

Mappa tal-Ewropa

Il-karti tal-flus juru rappreżentazzjoni ġeografika tal-Ewropa. Din ma fihiex gżejjer li huma iżgħar minn 400 kilometru kwadru għax l-istampar offset f’ammonti kbar ma jippermettix ir-riproduzzjoni eżatta ta’ elementi żgħar tad-disinn. Is-sensiela Europa għandha mappa aġġornata tal-Ewropa li tinkludi lil Malta u lil Ċipru.

Il-kaxex iż-żgħar fin-naħa t’isfel tal-karta tal-flus juru l-Gżejjer Kanarji u xi territorji barranin ta’ Franza fejn jintuża l-euro wkoll.

Liema territorji jidhru fil-kaxxa li tinsab ħdejn il-mappa tal-Ewropa fil-karti tal-flus tal-euro?

Kodiċijiet tal-pajjiżi fl-ewwel sensiela tal-karti tal-flus

Il-bank ċentrali li jikkummissjona l-istampar tal-karti tal-flus (li jista’ ma jkunx tal-pajjiż fejn isir l-istampar) huwa indikat b’ittra jew kodiċi tal-pajjiż qabel in-numru tas-serje, kif jidher hawn taħt:

Din il-karta tal-flus partikolari, li fiha l-ittra ‘S’, ġiet stampata għall-Banca d’Italia. Il-kodiċijiet tal-pajjiżi jidhru hawn taħt.

Kodiċijiet tal-pajjiżi
¹ Il-Latvja adottat l-euro fl-1 ta’ Jannar 2014. Latvijas Banka għandu d-dritt juża l-ittra ‘C’ fin-numru tas-serje fil-każ li fil-ġejjieni jiġi allokat il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-ewwel sensiela. Madankollu, l-użu ta’ din l-ittra għadu inċert u jiddependi mill-arranġamenti dwar il-produzzjoni li jistgħu jsiru fil-ġejjieni. Aktar tagħrif bl-Ingliż jinsab hawn: Produzzjoni ta’ karti tal-flus u muniti
² Il-Litwanja adottat l-euro fl-1 ta’ Jannar 2015. Lietuvos bankas għandu d-dritt juża l-ittra ‘B’ fin-numru tas-serje fil-każ li fil-ġejjieni jiġi allokat il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-ewwel sensiela. Madankollu, l-użu ta’ din l-ittra għadu inċert u jiddependi mill-arranġamenti dwar il-produzzjoni li jistgħu jsiru fil-ġejjieni. Aktar tagħrif bl-Ingliż jinsab hawn: Produzzjoni ta’ karti tal-flus u muniti
³ Karti tal-flus tal-euro maħruġa mill-Banque centrale du Luxembourg li għadhom ma ħarġux fiċ-ċirkolazzjoni għandhom il-kodiċi tal-banek ċentrali tal-pajjiżi li pproduċew il-karti tal-flus għal-Lussemburgu.
Belġju Z
Ġermanja X
Estonja D
Irlanda T
Greċja Y
Spanja V
Franza U
Italja S
Ċipru G
Latvja C  ¹
Litwanja B  ²
Lussemburgu ³
Malta F
Olanda P
Awstrija N
Portugall M
Slovenja H
Slovakkja E
Finlandja L
 

Numru tas-serje fuq il-karti tal-flus tas-sensiela Europa

In-numru tas-serje fuq is-sensiela Europa huwa magħmul minn żewġ numri stampati fuq in-naħa ta’ wara tal-karta tal-flus: numru orizzontali stampat bl-iswed u numru vertikali stampat b’kulur differenti.

In-numru orizzontali huwa magħmul minn żewġ ittri u għaxar ċifri. L-ewwel ittra tindika l-istamperija (ara l-lista hawn taħt). It-tieni ittra m’għandha ebda tifsira partikolari u sservi sempliċement biex in-numru tas-serje jkun jista’ jikber fl-għadd.

Stamperiji u ittri
Banque Nationale de Belgique Z
Bank tal-Greċja Y
Giesecke & Devrient GmbH (Munich) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Mhix assenjata L
Mhix assenjata K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Mhix assenjata G
Mhix assenjata F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Mhix assenjata C
Mhix assenjata B
Mhix assenjata A