Elemente grafice

50 EUR, avers 50 EUR, revers

Pe aversul bancnotelor euro din ambele serii sunt redate ferestre și porți ce simbolizează spiritul european de deschidere și de cooperare. Podurile de pe reversul bancnotelor sunt simbolul comunicării între popoarele Europei, precum și între Europa și restul lumii.

Ferestrele, porțile și podurile prezentate pe bancnote sunt ilustrații stilizate și nu reprezintă imagini ale unor edificii reale.

Alte elemente grafice sunt:

 • denumirea monedei – euro – redată pe bancnotele din prima serie cu caractere atât latine (EURO), cât și grecești (EYPΩ), în timp ce pe bancnotele din seria „Europa” aceasta este redată și cu caractere chirilice (EBPO);
 • inițialele Băncii Centrale Europene în cinci variante lingvistice – BCE, ECB, EZB, EKT și EKP pentru prima serie și în zece variante lingvistice pentru cea de-a doua serie:
  • BCE: franceză, italiană, portugheză, română și spaniolă;
  • ECB: cehă, daneză, olandeză, engleză, letonă, lituaniană, slovacă, slovenă și suedeză;
  • ЕЦБ: bulgară;
  • EZB: germană;
  • EKP: estonă și finlandeză;
  • EKT: greacă;  
  • ESB: croată;         
  • EKB: maghiară;
  • BĊE: malteză;
  • EBC: polonă;
 • simbolul ©, indicând protecția drepturilor de autor;
 • drapelul UE.

Concursul din 1996 privind grafica primei serii de bancnote euro

Semnături

Fiecare bancnotă poartă semnătura lui Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet sau Mario Draghi – primul, al doilea și, respectiv, al treilea președinte al Băncii Centrale Europene. Toate aceste bancnote sunt valabile în egală măsură.

A cui semnătură apare pe bancnote?

Willem F. Duisenberg

A cui semnătură apare pe bancnote?

Jean-Claude Trichet

A cui semnătură apare pe bancnote?

Mario Draghi

Harta Europei

Bancnotele prezintă o hartă geografică a Europei. Întrucât imprimarea ofset în volum mare nu permite reproducerea exactă a elementelor grafice de mici dimensiuni, insulele cu o suprafață mai mică de 400 de kilometri pătrați nu sunt redate. Seria „Europa” prezintă o hartă geografică revizuită a Europei, care include Malta și Cipru.

Casetele mici din partea de jos a bancnotei ilustrează Insulele Canare și unele teritorii de peste mări care aparțin Franței și în care se folosește, de asemenea, euro.

Ce teritorii sunt reprezentate în chenarul de lângă harta Europei reprodusă pe bancnotele euro?

Codurile de țară înscrise pe bancnotele din prima serie

Banca centrală care a solicitat tipărirea unei bancnote (și care nu este neapărat banca centrală a țării care tipărește bancnota) este indicată printr-o literă sau prin codul țării inscripționat înaintea numărului de serie, după cum se poate vedea mai jos:

Această bancnotă, pe care este inscripționată litera „S”, a fost tipărită pentru Banca d'Italia. Codurile țărilor sunt enumerate mai jos.

Codurile țărilor
¹ Letonia a adoptat euro la data de 1 ianuarie 2014. În viitor, în cazul în care i se va aloca producerea unor bancnote din prima serie, Latvijas Banka va putea utiliza litera „C” în numărul de serie. Cu toate acestea, utilizarea acestei litere este încă incertă, depinzând de viitoarele aranjamente legate de producerea bancnotelor. Mai multe informații: Banknotes and coins production
² Lituania a adoptat euro la data de 1 ianuarie 2015. În viitor, în cazul în care i se va aloca producerea unor bancnote din prima serie, Lietuvos bankas va putea utiliza litera „B” în numărul de serie. Cu toate acestea, utilizarea acestei litere este încă incertă, depinzând de viitoarele aranjamente legate de producerea bancnotelor. Mai multe informații: Banknotes and coins production
³ Bancnotele euro noi emise de Banque centrale du Luxembourg conțin codul băncilor centrale ale țărilor în care au fost produse bancnotele pentru Luxemburg.
Belgia Z
Germania X
Estonia D
Irlanda T
Grecia Y
Spania V
Franța U
Italia S
Cipru G
Letonia C  ¹
Lituania B  ²
Luxemburg ³
Malta F
Țările de Jos P
Austria N
Portugalia M
Slovenia H
Slovacia E
Finlanda L
 

Numerele de serie înscrise pe bancnotele din seria „Europa”

Numerele de serie înscrise pe bancnotele din seria „Europa” sunt cele două numere tipărite pe reversul bancnotei: un număr înscris orizontal, de culoare neagră, și un număr înscris vertical, de o altă culoare.

Numărul înscris orizontal conține două litere și zece cifre. Prima literă indică imprimeria – a se vedea lista de mai jos. Cea de-a doua literă nu are o semnificație specifică, permițând doar generarea mai multor numere de serie.

Imprimeriile și literele corespunzătoare
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Neatribuită L
Neatribuită K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Neatribuită G
Neatribuită F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Neatribuită C
Neatribuită B
Neatribuită A