Menu

Elemente grafice

Imagini arhitecturale

Concepția grafică a bancnotelor din seria „Europa” se bazează pe tema „Epoci și stiluri” a primei serii, dar aspectul bancnotelor a fost înnoit, permițând includerea unor elemente de siguranță noi și optimizate și facilitând, de asemenea, distingerea celor două serii.

Reinhold Gerstetter, grafician de bancnote independent stabilit la Berlin, a fost selectat pentru a regândi elementele grafice ale bancnotelor.

Pe aversul bancnotelor euro din ambele serii sunt redate ferestre și porți ce simbolizează spiritul european de deschidere și cooperare. Podurile de pe reversul bancnotelor sunt simbolul comunicării între popoarele Europei, precum și între Europa și restul lumii.

Similar primei serii, noile bancnote din seria „Europa” prezintă stiluri arhitecturale care au caracterizat diverse perioade din istoria Europei, dar nu reproduc imagini ale unor monumente sau poduri reale. Aceste stiluri sunt:

 • 5 EUR: clasic
 • 10 EUR: romanic
 • 20 EUR: gotic
 • 50 EUR: renascentist
 • 100 EUR: baroc și rococo
 • 200 EUR: arhitectura în oțel și sticlă a secolului al XIX-lea

Harta Europei

O reprezentare geografică a Europei este ilustrată pe reversul bancnotelor euro din cele două serii. Seria „Europa” prezintă o hartă geografică revizuită a Europei, care include Malta și Cipru. Casetele mici din partea de jos a bancnotei ilustrează Insulele Canare și unele teritorii de peste mări care aparțin Franței și în care se utilizează, de asemenea, euro. Insulele foarte mici nu sunt indicate pe bancnote, deoarece nu pot fi reproduse cu exactitate la imprimarea ofset în volum mare.

Ce teritorii sunt reprezentate în chenarul de lângă harta Europei reprodusă pe bancnotele euro?

Culori

Fiecare bancnotă are o culoare distinctă. Bancnotele din seria „Europa” au aceeași culoare precum cele din prima serie, respectiv gri pentru bancnota de 5 EUR, roșu pentru bancnota de 10 EUR, albastru pentru cea de 20 EUR, portocaliu pentru cea de 50 EUR, verde pentru cea de 100 EUR și galben-maroniu pentru cea de 200 EUR.

Alte elemente grafice sunt:

 • denumirea monedei – euro – redată pe bancnotele din prima serie cu caractere atât latine (EURO), cât și grecești (EYPΩ); pe bancnotele din seria „Europa”, aceasta este redată și cu caractere chirilice (EBPO), ca urmare a aderării Bulgariei la UE;
 • inițialele Băncii Centrale Europene în nouă variante lingvistice pentru noile bancnote de 5 EUR, 10 EUR și 20 EUR și în zece variante lingvistice pentru noile bancnote de 50 EUR, 100 EUR și 200 EUR, ținând cont de aderarea Croației la UE în anul 2013. Abrevierile sunt imprimate în ordinea protocolară a UE pentru țări și limbile oficiale:
  • BCE (franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă)
  • ECB (cehă, daneză, neerlandeză, engleză, letonă, lituaniană, slovacă, slovenă, suedeză)
  • ЕЦБ (bulgară)
  • EZB (germană)
  • EKP (estonă, finlandeză)
  • EKT (greacă)
  • ESB (croată)
  • EKB (maghiară)
  • BĊE (malteză)
  • EBC (polonă);
 • simbolul ©, indicând protecția drepturilor de autor; și
 • drapelul UE.

La fel ca în cazul primei serii de bancnote, utilizatorii cu deficiențe de vedere au fost consultați în etapa de concepere a seriei „Europa”, ceea ce a determinat introducerea unor caracteristici specifice în elementele grafice finale.

Semnături

Fiecare bancnotă poartă semnătura lui Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi sau Christine Lagarde – primul, al doilea, al treilea și, respectiv, al patrulea președinte al Băncii Centrale Europene. Toate aceste bancnote sunt valabile în egală măsură.

A cui semnătură apare pe bancnote?

Willem F. Duisenberg

A cui semnătură apare pe bancnote?

Jean-Claude Trichet

A cui semnătură apare pe bancnote?

Mario Draghi

Whose signature is on the banknotes?

Christine Lagarde

Numerele de serie înscrise pe bancnotele din seria „Europa”

Numerele de serie înscrise pe bancnotele din seria „Europa” sunt cele două numere tipărite pe reversul bancnotei: un număr înscris orizontal, de culoare neagră, și un număr înscris vertical, de o altă culoare.

Numărul înscris orizontal conține două litere și zece cifre. Prima literă indică imprimeria – a se vedea lista de mai jos. Cea de-a doua literă nu are o semnificație specifică, permițând doar generarea mai multor numere de serie.

Imprimeriile și literele corespunzătoare
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Neatribuită L
Neatribuită K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Neatribuită G
Oberthur Fiduciaire AD (Sofia) F
Oberthur Fiduciaire SAS (Chantepie) E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Neatribuită C
Neatribuită B
Neatribuită A

Codurile de țară înscrise pe bancnotele din prima serie

Banca centrală care a solicitat tipărirea unei bancnote (și care nu este neapărat banca centrală a țării care tipărește bancnota) este indicată printr-o literă sau prin codul țării inscripționat înaintea numărului de serie, după cum se poate vedea mai jos.

Această bancnotă, pe care este inscripționată litera „S”, a fost tipărită pentru Banca d'Italia. Codurile țărilor sunt enumerate mai jos.

Codurile țărilor
¹Bancnotele euro noi emise de Banque centrale du Luxembourg, care nu au fost încă puse în circulație, conțin codul băncilor centrale ale țărilor în care au fost produse bancnotele pentru Luxemburg.
Belgia Z
Germania X
Estonia D
Irlanda T
Grecia Y
Spania V
Franța U
Italia S
Cipru G
Letonia C  
Lituania B  
Luxemburg ¹
Malta F
Țările de Jos P
Austria N
Portugalia M
Slovenia H
Slovacia E
Finlanda L