Elementi dizajna

Lice novčanice od 50 € Naličje novčanice od 50 €

Na prednjoj strani obiju serija euronovčanica prikazani su prozori i vrata. Oni simboliziraju europski duh otvorenosti i suradnje. Mostovi na stražnjoj strani simboliziraju komunikaciju između naroda Europe te između Europe i ostatka svijeta.

Prozori, vrata i mostovi prikazani na novčanicama stilizirane su ilustracije, a ne slike dijelova ni cijelih stvarnih građevina.

Drugi su elementi dizajna:

 • naziv valute – euro – napisan latiničnim (EURO) i grčkim (EYPΩ) pismom u prvoj seriji; serija Europa sadrži i ime napisano ćiriličnim pismom (EBPO)
 • početna slova naziva Europske središnje banke u pet jezičnih varijanata – BCE, ECB, EZB, EKT i EKP – u prvoj seriji te u deset jezičnih varijanata u drugoj seriji:
  • BCE: francuski, talijanski, portugalski, rumunjski, španjolski
  • ECB: češki, danski, nizozemski, engleski, latvijski, litavski, slovački, slovenski, švedski
  • ЕЦБ: bugarski
  • EZB: njemački
  • EKP: estonski, finski
  • EKT: grčki
  • ESB: hrvatski
  • EKB: mađarski
  • BĊE: malteški
  • EBC: poljski
 • znak © koji označava zaštitu autorskih prava te
 • zastava EU-a.

Natječaj za dizajn prve serije euronovčanica 1996. godine.

Potpisi

Svaka novčanica nosi potpis Willema F. Duisenberga, Jean-Claudea Tricheta ili Maria Draghija, odnosno prvog, drugog ili trećeg predsjednika Europske središnje banke. Te su novčanice jednako valjane.

Čiji je potpis na novčanicama?

Willem F. Duisenberg

Čiji je potpis na novčanicama?

Jean-Claude Trichet

Čiji je potpis na novčanicama?

Mario Draghi

Zemljovid Europe

Na novčanicama se nalazi zemljopisni prikaz Europe. Nisu uključeni otoci površine manje od 400 četvornih metara jer ofsetni tisak u velikim količinama ne omogućuje točnu reprodukciju malih elemenata dizajna. Na seriji Europa nalazi se revidirani zemljovid Europe, s Maltom i Ciprom.

Sitne kućice pri dnu novčanice prikazuju Kanarske otoke i neka prekomorska teritorijalna područja Francuske u kojima je euro također u upotrebi.

Koja su područja prikazana u kućici kraj karte Europe na euronovčanicama?

Oznake država na prvoj seriji novčanica

Središnja banka koja je dala tiskati novčanicu (a koja nije nužno i država u kojoj je novčanica tiskana) označena je slovom ili oznakom države ispred serijskog broja, kao što je prikazano:

Ova je novčanica, sa slovnom oznakom »S«, tiskana za središnju banku Banca d'Italia. Slijedi popis oznaka država.

Oznake država
(1) Latvija je uvela euro 1. siječnja 2014. U slučaju da joj u budućnosti bude dodijeljena proizvodnja novčanica iz prve serije, središnja banka Latvijas Banka ima pravo u serijskom broju upotrijebiti slovo »C«. Međutim, hoće li to slovo biti upotrijebljeno ovisi o budućoj raspodjeli proizvodnje. Više informacija: Proizvodnja novčanica i kovanica
(2) Litva je uvela euro 1. siječnja 2015. U slučaju da joj u budućnosti bude dodijeljena proizvodnja novčanica iz prve serije, središnja banka Lietuvos bankas ima pravo u serijskom broju upotrijebiti slovo »B«. Međutim, hoće li to slovo biti upotrijebljeno ovisi o budućoj raspodjeli proizvodnje. Više informacija: Proizvodnja novčanica i kovanica
(3) Euronovčanice koje je izdala središnja banka Banque centrale du Luxembourg i koje još nisu puštene u optjecaj nose oznaku onih država u kojima su izrađene novčanice za Luksemburg.
Belgija Z
Njemačka X
Estonija D
Irska T
Grčka Y
Španjolska V
Francuska U
Italija S
Cipar G
Latvija C  (1)
Litva B  (2)
Luksemburg (3)
Malta F
Nizozemska P
Austrija N
Portugal M
Slovenija H
Slovačka E
Finska L
 

Serijski brojevi na seriji novčanica Europa

Serijski brojevi na ovoj seriji su dva broja otisnuta na stražnjoj stranici novčanice: horizontalno otisnut broj crne boje i vertikalno otisnut broj neke druge boje.

Horizontalni se broj sastoji od dva slova i deset brojaka. Prvo slovo identifikacijska je oznaka tiskare – vidi donji popis. Drugo slovo nema posebno značenje, nego jednostavno omogućuje više serijskih brojeva.

Tiskare i slova
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nije dodijeljeno L
Nije dodijeljeno K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nije dodijeljeno G
Nije dodijeljeno F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nije dodijeljeno C
Nije dodijeljeno B
Nije dodijeljeno A