Elementi dizajna

Arhitektonski motivi

Dizajn serije Europa temelji se na temi »razdoblja i stilovi« iz prve serije. Izgled novih novčanica osvježen je i u njih su ugrađena nova i poboljšana zaštitna obilježja, što će također omogućiti lakše razlikovanje dviju serija.

Za osvježenje dizajna novčanica odabran je samostalni dizajner novčanica iz Berlina Reinhold Gerstetter.

Na licu euronovčanica iz obiju serija prikazani su prozori i vrata. Oni simboliziraju europski duh otvorenosti i suradnje. Mostovi na naličju simboliziraju komunikaciju između naroda Europe te između Europe i ostatka svijeta.

Kao i na novčanicama iz prve serije, na novčanicama iz serije Europa prikazani su arhitektonski stilovi iz različitih razdoblja europske povijesti, ali bez postojećih spomenika i mostova. Stilovi su sljedeći:

 • 5 €: klasika
 • 10 €: romanika
 • 20 €: gotika
 • 50 €: renesansa
 • 100 €: barok i rokoko
 • 200 €: željezna i staklena arhitektura iz 19. stoljeća

Zemljovid Europe

Na naličju novčanica iz obiju serija zemljopisni je prikaz Europe. Na novčanicama iz serije Europa nalazi se revidirani zemljovid Europe, s Maltom i Ciprom. Sitne kućice pri dnu novčanice prikazuju Kanarske otoke i neka prekomorska teritorijalna područja Francuske u kojima je euro također u upotrebi. Na novčanicama nisu prikazani vrlo mali otoci jer ofsetni tisak u velikim količinama ne omogućuje točnu reprodukciju takvih detalja.

Koja su područja prikazana u kućici pokraj zemljovida Europe na euronovčanicama?

Boje

Sve novčanice imaju prepoznatljivu boju. Apoeni iz serije Europa jednakih su boja kao oni iz prve serije: novčanica od 5 € sive je boje, novčanica od 10 € crvene, novčanica od 20 € plave, novčanica od 50 € narančaste, novčanica od 100 € zelene i novčanica od 200 € žutosmeđe.

Drugi su elementi dizajna:

 • naziv valute – euro – napisan latiničnim (EURO) i grčkim (EYPΩ) pismom u prvoj seriji; serija Europa sadržava i ime napisano ćiriličnim pismom (EBPO) zbog pridruživanja Bugarske Europskoj uniji
 • pokrata naziva Europske središnje banke u devet jezičnih varijanti na novim apoenima od 5 €, 10 € i 20 € te u deset jezičnih varijanti na novim apoenima od 50 €, 100 € i 200 € zbog pridruživanja Hrvatske EU–u 2013. Pokrate su otisnute po protokolarnom redoslijedu država i službenih jezika EU-a.
  • BCE (francuski, talijanski, portugalski, rumunjski, španjolski)
  • ECB (češki, danski, nizozemski, engleski, latvijski, litavski, slovački, slovenski, švedski)
  • ЕЦБ (bugarski)
  • EZB (njemački)
  • EKP (estonski, finski)
  • EKT (grčki)
  • ESB (hrvatski)
  • EKB (mađarski)
  • BĊE (malteški)
  • EBC (poljski)
 • znak © koji označava zaštitu autorskih prava te
 • zastava EU-a.

U fazi dizajniranja novčanica iz serije Europa zatraženo je mišljenje slijepih i slabovidnih osoba, kao što je učinjeno i u vezi s prvom serijom, što je rezultiralo uključivanjem određenih posebnih obilježja u konačni dizajn novčanica.

Potpisi

Svaka novčanica nosi potpis Willema F. Duisenberga, Jean-Claudea Tricheta ili Marija Draghija, odnosno prvog, drugog ili trećeg predsjednika Europske središnje banke. Te su novčanice jednako valjane.

Čiji je potpis na novčanicama?

Willem F. Duisenberg

Čiji je potpis na novčanicama?

Jean-Claude Trichet

Čiji je potpis na novčanicama?

Mario Draghi

Serijski brojevi na seriji novčanica Europa

Serijski brojevi na toj seriji dva su broja otisnuta na naličju novčanice: horizontalno otisnut broj crne boje i vertikalno otisnut broj druge boje.

Horizontalni se broj sastoji od dvaju slova i deset znamenki. Prvo slovo oznaka je tiskare – vidi popis u nastavku. Drugo slovo nema posebno značenje, jednostavno omogućuje stvaranje više serijskih brojeva.

Tiskare i oznake
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nije dodijeljeno. L
Nije dodijeljeno. K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nije dodijeljeno. G
Nije dodijeljeno. F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nije dodijeljeno. C
Nije dodijeljeno B
Nije dodijeljeno. A

Oznake država na novčanicama iz prve serije

Središnja banka koja je dala tiskati novčanicu (a koja nije nužno i država u kojoj je novčanica tiskana) označena je slovom ili oznakom države ispred serijskog broja, kao što je prikazano:

Ova je novčanica, sa slovnom oznakom »S«, tiskana za središnju banku Banca d'Italia. Slijedi popis oznaka država.

Oznake država
¹ Euronovčanice koje je izdala središnja banka Banque centrale du Luxembourg i koje još nisu puštene u optjecaj nose oznaku onih država u kojima su tiskane novčanice za Luksemburg.
Belgija Z
Njemačka X
Estonija D
Irska T
Grčka Y
Španjolska V
Francuska U
Italija S
Cipar G
Latvija
Litva
Luksemburg ¹ 
Malta F
Nizozemska P
Austrija N
Portugal M
Slovenija H
Slovačka E
Finska L