Výtvarné prvky

50 €, přední strana 50 €, zadní strana

Na přední straně eurobankovek obou sérií jsou zobrazeny okna a portály. Symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce. Mosty na zadní straně symbolizují komunikaci mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly.

Okna, portály a mosty na bankovkách jsou stylizované ilustrace a nikoli vyobrazení skutečných staveb.

Součástí podoby jsou i tyto prvky:

 • název měny – euro – v latince (EURO) a v řecké abecedě (EYPΩ) u první série; série Europa má název uveden také v cyrilici (EBPO),
 • iniciály Evropské centrální banky, které jsou u první série v pěti jazykových verzích – BCE, ECB, EZB, EKT a EKP a v deseti jazykových verzích u druhé série:
  • BCE: francouzsky, italsky, portugalsky, rumunsky a španělsky
  • ECB: česky, dánsky, nizozemsky, anglicky, lotyšsky, litevsky, slovensky, slovinsky a švédsky
  • ЕЦБ: bulharsky
  • EZB: německy
  • EKP: estonsky, finsky
  • EKT: řecky
  • ESB: chorvatsky
  • EKB: maďarsky
  • BĊE: maltsky
  • EBC: polsky,
 • symbol © označující ochranu autorských práv a
 • vlajka EU.

Soutěž na výběr návrhů pro první sérii eurobankovek z roku 1996.

Podpisy

Každá bankovka je opatřena podpisem buď Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta nebo Maria Draghiho, tedy prvního, druhého a třetího prezidenta Evropské centrální banky. Všechny tyto bankovky mají stejnou platnost.

Kdo je podepsán na bankovce?

Willem F. Duisenberg

Kdo je podepsán na bankovce?

Jean-Claude Trichet

Kdo je podepsán na bankovce?

Mario Draghi

Mapa Evropy

Na bankovce je zeměpisné zobrazení Evropy. Neobsahuje ostrovy o rozloze menší než 400 km2, neboť vysokoobjemový ofsetový tisk neumožňuje přesnou reprodukci drobných grafických prvků. Série Europa zobrazuje upravenou mapu Evropy, která zahrnuje Maltu a Kypr.

Drobné rámečky při spodním okraji bankovky znázorňují Kanárské ostrovy a některá zámořská území Francie, kde se euro rovněž používá.

Která území jsou zobrazena na eurobankovkách v rámečku vedle mapy Evropy?

Kódy zemí na první sérii bankovek

Centrální banka, která zadala výrobu bankovky (tu může zadat i do zahraničí), je pak na nich označena písmenem nebo kódem země, který je uveden před číslem série, viz níže:

Například tuto bankovku, která je označena písmenem „S“, zadala Banca d'Italia. Kódy zemí jsou uvedeny níže.

Kódy zemí
¹ Lotyšsko zavedlo euro 1. ledna 2014. Latvijas Banka má právo používat v sériovém čísle písmeno „C“ v případě, že jí bude přidělena budoucí výroba bankovek první série. Použití uvedeného písmene je však stále nejisté; závisí totiž na budoucím rozdělení výroby. Více informací: Výroba bankovek a mincí
² Litva zavedla euro 1. ledna 2015. Lietuvos bankas má právo používat v sériovém čísle písmeno „B“ v případě, že jí bude přidělena budoucí výroba bankovek první série. Použití uvedeného písmene je však stále nejisté; závisí totiž na budoucím rozdělení výroby. Více informací: Výroba bankovek a mincí
³ Neobíhající eurobankovky vydané Banque centrale du Luxembourg nesou kód centrální banky zemí, kde se bankovky pro Lucembursko vyrábí.
Belgie Z
Německo X
Estonsko D
Irsko T
Řecko Y
Španělsko V
Francie U
Itálie S
Kypr G
Lotyšsko C  ¹
Litva B  ²
Lucembursko ³
Malta F
Nizozemsko P
Rakousko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Slovensko E
Finsko L
 

Sériová čísla bankovek ze série Europa

Sériová čísla bankovek ze série Europa sestávají ze dvou čísel vytištěných na zadní straně bankovky: z vodorovného čísla vytištěného černě a svislého čísla vytištěného v odlišné barvě.

Vodorovné číslo se skládá ze dvou písmen a deseti číslic. První písmeno označuje tiskárnu – viz seznam níže. Druhé písmeno nemá žádný zvláštní význam – jen umožňuje zvýšit počet sériových čísel.

Tiskárny a jejich označení písmeny
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Mnichov) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nepřiděleno L
Nepřiděleno K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nepřiděleno G
Nepřiděleno F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nepřiděleno C
Nepřiděleno B
Nepřiděleno A