Výtvarné prvky

Lícní strana bankovky 50 € Rubová strana bankovky 50 €

Podoba bankovek série Europa vychází z motivu „epoch a slohů“ první série. Nové bankovky však byly vizuálně upraveny tak, aby „omládly“ a mohly být opatřeny řadou nových a zdokonalených ochranných prvků. Díky tomu bude také snadné obě série od sebe rozpoznat.

Pro provedení úpravy podoby těchto bankovek byl vybrán Reinhold Gerstetter, nezávislý návrhář bankovek z Berlína.

Na přední straně eurobankovek obou sérií jsou zobrazeny okna a portály. Symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce. Mosty na zadní straně symbolizují komunikaci mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly.

Stejně jako u první série budou na nových bankovkách série Europa architektonické slohy ze sedmi epoch historie evropské kultury, ale nebudou zobrazovat žádné skutečné budovy nebo mosty. Jedná se o tyto slohy:

 • 5 € antika
 • 10 € románský
 • 20 € gotika
 • 50 € renesance
 • 100 € baroko a rokoko
 • 200 € Architektura skla a oceli 19. století

Okna, portály a mosty na bankovkách jsou stylizované ilustrace a nikoli vyobrazení skutečných staveb.

Každá nominální hodnota je vyvedena v hlavní barvě, která ji snadno odlišuje od bankovek nejbližších dvou nominálních hodnot. Bankovky série Europa mají tutéž barvu jako bankovky první série, tzn. že bankovky s nominální hodnotou 5 € jsou šedé, 10 € červené, 20 € modré, 50 € oranžové, 100 € zelené a 200 € žlutohnědé.

Součástí podoby jsou i tyto prvky:

 • název měny, euro, u první série jak v latince (EURO), tak v řecké abecedě (EYPΩ) a u série Europa navíc také v cyrilici (EBPO) v souvislosti se vstupem Bulharska do EU,
 • iniciály Evropské centrální banky v devíti jazykových verzích pro nové bankovky 5 €, 10 € a 20 € a v deseti jazykových verzích pro nové bankovky 50 € v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU v roce 2013. Zkratky jsou seřazeny podle protokolárního pořadí EU pro názvy zemí a úřední jazyky.
  • BCE (francouzsky, italsky, portugalsky, rumunsky a španělsky)
  • ECB (česky, dánsky, nizozemsky, anglicky, lotyšsky, litevsky, slovensky, slovinsky a švédsky)
  • ЕЦБ (bulharsky)
  • EZB (německy)
  • EKP (estonsky a finsky)
  • EKT (řecky)
  • ESB (chorvatsky)
  • EKB (maďarsky)
  • BĊE (maltsky)
  • EBC (polsky)
 • symbol © označující ochranu autorských práv a
 • vlajka EU.

Stejně jako v případě první série bankovek také u série Europa byli v etapě návrhu přizváni ke konzultaci zrakově postižení a jejich specifické potřeby byly promítnuty do konečných návrhů.

Soutěž na výběr návrhů pro první sérii eurobankovek z roku 1996.

Podpisy

Každá bankovka je opatřena podpisem buď Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta nebo Maria Draghiho, tedy prvního, druhého a třetího prezidenta Evropské centrální banky. Všechny tyto bankovky mají stejnou platnost.

Kdo je podepsán na bankovce?

Willem F. Duisenberg

Kdo je podepsán na bankovce?

Jean-Claude Trichet

Kdo je podepsán na bankovce?

Mario Draghi

Mapa Evropy

Na bankovce je zeměpisné zobrazení Evropy. Bankovky první série neobsahují ostrovy o rozloze menší než 400 km2, neboť vysokoobjemový ofsetový tisk neumožňuje přesnou reprodukci drobných grafických prvků. Série Europa už zobrazuje mapu Evropy doplněnou o Maltu a Kypr.

Drobné rámečky při spodním okraji bankovky znázorňují Kanárské ostrovy a některá zámořská území Francie, kde se euro rovněž používá.

Která území jsou na eurobankovkách zobrazena v rámečku vedle mapy Evropy?

Kódy zemí na první sérii bankovek

Centrální banka, která zadala výrobu bankovky (tu může zadat i do zahraničí), je pak na nich označena písmenem nebo kódem země, který je uveden před číslem série, viz níže:

Například tuto bankovku, která je označena písmenem „S“, zadala Banca d'Italia. Kódy zemí jsou uvedeny níže.

Kódy zemí
¹ Lotyšsko zavedlo euro 1. ledna 2014. Latvijas Banka má právo používat v sériovém čísle písmeno „C“ v případě, že jí bude přidělena budoucí výroba bankovek první série. Použití uvedeného písmene je však stále nejisté; závisí totiž na budoucím rozdělení výroby. Více informací: Výroba bankovek a mincí
² Litva zavedla euro 1. ledna 2015. Lietuvos bankas má právo používat v sériovém čísle písmeno „B“ v případě, že jí bude přidělena budoucí výroba bankovek první série. Použití uvedeného písmene je však stále nejisté; závisí totiž na budoucím rozdělení výroby. Více informací: Výroba bankovek a mincí
³ Neobíhající eurobankovky vydané Banque centrale du Luxembourg nesou kód centrální banky zemí, kde se bankovky pro Lucembursko vyrábí.
Belgie Z
Německo X
Estonsko D
Irsko T
Řecko Y
Španělsko V
Francie U
Itálie S
Kypr G
Lotyšsko C  ¹
Litva B  ²
Lucembursko ³
Malta F
Nizozemsko P
Rakousko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Slovensko E
Finsko L
 

Sériová čísla na bankovkách série Europa

Sériová čísla bankovek na této sérii sestávají ze dvou čísel vytištěných na zadní straně bankovky: z vodorovného čísla vytištěného černě a svislého čísla vytištěného v odlišné barvě.

Vodorovné číslo se skládá ze dvou písmen a deseti číslic. První písmeno označuje tiskárnu – viz seznam níže. Druhé písmeno nemá žádný zvláštní význam – jen umožňuje zvýšit počet sériových čísel.

Tiskárny a jejich označení písmeny
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Mnichov) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d’Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nepřiděleno L
Nepřiděleno K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nepřiděleno G
Nepřiděleno F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nepřiděleno C
Nepřiděleno B
Nepřiděleno A