Prvky dizajnu

Lícna strana bankovky 50 € Rubová strana bankovky 50 €

Na lícnej strane eurových bankoviek obidvoch sérií sú zobrazené okná a brány. Sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty na rubovej strane symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta.

Okná, brány a mosty zobrazené na bankovkách sú štylizované ilustrácie, nie obrázky skutočných stavieb či ich častí.

Ďalšie prvky grafického návrhu:

 • názov meny – euro: na bankovkách prvej série je uvedený v latinskej (EURO) a gréckej (EYPΩ) abecede, na bankovkách série Európa aj v cyrilike (EBPO),
 • skratka Európskej centrálnej banky: na bankovkách prvej série v piatich jazykových verziách – BCE, ECB, EZB, EKT a EKP, na bankovkách série Európa v desiatich jazykových verziách:
  • BCE: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina, taliančina
  • ECB: angličtina, čeština, dánčina, holandčina, litovčina, lotyština, slovenčina, slovinčina, švédčina
  • ЕЦБ: bulharčina
  • EZB: nemčina
  • EKP: estónčina, fínčina
  • EKT: gréčtina
  • ESB: chorvátčina
  • EKB: maďarčina
  • BĊE: maltčina
  • EBC: poľština
 • symbol © označujúci ochranu autorských práv a
 • vlajka EÚ.

Súťaž na návrh prvej série eurových bankoviek v roku 1996

Podpisy

Každá bankovka nesie podpis buď Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta alebo Maria Draghiho – prvého, druhého alebo tretieho prezidenta Európskej centrálnej banky. Všetky tieto bankovky majú rovnakú platnosť.

Koho podpis je na bankovkách?

Willem F. Duisenberg

Koho podpis je na bankovkách?

Jean-Claude Trichet

Koho podpis je na bankovkách?

Mario Draghi

Mapa Európy

Mapa na bankovkách je geografickým znázornením Európy. Nie sú však na nej ostrovy s rozlohou menej ako 400 kilometrov štvorcových, pretože malé grafické prvky sa pri vysokokapacitnej offsetovej tlači nedajú presne reprodukovať. Na bankovkách série Európa je upravená mapa Európy, ktorá zahŕňa aj Maltu a Cyprus.

V malých rámčekoch v spodnej časti bankoviek sú zobrazené Kanárske ostrovy a niektoré francúzske zámorské územia, kde sa tiež používa euro.

Ktoré územia sú zobrazené v rámčeku vedľa mapy Európy?

Kódy krajín na bankovkách prvej série

Na bankovke je pred sériovým číslom uvedené písmeno, resp. kód krajiny označujúci národnú centrálnu banku, ktorá oprávnila tlač príslušnej bankovky (nejde vždy o kód krajiny, v ktorej bola bankovka vytlačená).

Vyobrazená bankovka s písmenom „S“ bola vytlačená pre Banca d'Italia. Nasledujúca tabuľka uvádza kompletný zoznam kódov krajín.

Kódy krajín
¹ Lotyšsko zaviedlo euro 1. januára 2014. Latvijas Banka bude v budúcnosti v prípade, že bude poverená vydaním bankoviek prvej série, oprávnená uvádzať v sériovom čísle písmeno „C“. Použitie tohto písmena však zatiaľ nie je jednoznačné, pretože závisí od budúcej organizácie tlače bankoviek. Viac informácií (v angličtine): Výroba bankoviek a mincí
² Litva prijala euro 1. januára 2015. Lietuvos bankas bude v budúcnosti v prípade, že bude poverená vydaním bankoviek prvej série, oprávnená uvádzať v sériovom čísle písmeno „B“. Použitie tohto písmena však zatiaľ nie je jednoznačné, pretože závisí od budúcej organizácie tlače bankoviek. Viac informácií (v angličtine): Výroba bankoviek a mincí
³ Eurové bankovky vydané Banque centrale du Luxembourg, ktoré nie sú v obehu, nesú kód národných centrálnych bánk krajín, v ktorých sa bankovky pre Luxembursko tlačia.
Belgicko Z
Nemecko X
Estónsko D
Írsko T
Grécko Y
Španielsko V
Francúzsko U
Taliansko S
Cyprus G
Lotyšsko C  ¹
Litva B  ²
Luxembursko ³
Malta F
Holandsko P
Rakúsko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Slovensko E
Fínsko L
 

Sériové čísla na bankovkách série Európa

Sériové čísla na tejto sérii bankoviek sú dve čísla vytlačené na rubovej strane bankovky: horizontálne číslo vytlačené čiernou farbou a vertikálne číslo vytlačené inou farbou.

Horizontálne číslo obsahuje dve písmená a desať číslic. Prvé písmeno označuje tlačiareň (tlačiarne a zodpovedajúce písmená sú uvedené v nasledujúcej tabuľke). Druhé písmeno nemá žiadny špeciálny význam a slúži len na rozšírenie počtu možných sériových čísel.

Písmená označujúce jednotlivé tlačiarne
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Mníchov) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
nepriradené L
nepriradené K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
nepriradené G
nepriradené F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
nepriradené C
nepriradené B
nepriradené A