Prvky dizajnu

Lícna strana bankovky 50 € Rubová strana bankovky 50 €

Hlavný motív eurových bankoviek série Európa — epochy a slohy — vychádza z grafického návrhu bankoviek prvej série. Nové bankovky však boli do istej miery vizuálne upravené s cieľom „vynoviť“ ich vzhľad a vybaviť ich viacerými novými a zdokonalenými ochrannými prvkami. To zároveň uľahčuje rozpoznávanie oboch sérií.

Úpravou vzhľadu eurových bankoviek bol poverený Reinhold Gerstetter, nezávislý grafický dizajnér z Berlína.

Na lícnej strane eurových bankoviek obidvoch sérií sú zobrazené okná a brány. Sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty na rubovej strane symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta.

Podobne ako v prípade prvej série budú aj bankovky série Európa zobrazovať architektonické slohy siedmich kultúrnych epoch európskych dejín. Žiadne zo zobrazených stavieb či mostov však nie sú skutočné. Architektonické slohy na bankovkách jednotlivých nominálnych hodnôt:

 • 5 € klasika
 • 10 € románsky sloh
 • 20 € gotika
 • 50 € renesancia
 • 100 € barok a rokoko
 • 200 € vek železa a skla 19. storočia

Okná, brány a mosty zobrazené na bankovkách sú štylizované ilustrácie, nie obrázky skutočných stavieb či ich častí.

Každá bankovka má výraznú farbu, ktorá sa dá ľahko odlíšiť od bankoviek „vedľajších“ nominálnych hodnôt. Bankovky série Európa majú rovnaké farby ako bankovky prvej série: 5 € je sivá, 10 € je červená, 20 € je modrá, 50 € je oranžová, 100 € je zelená a 200 € je žltohnedá.

Ďalšie prvky grafického návrhu:

 • názov meny – euro: na bankovkách prvej série je uvedený v latinskej (EURO) a gréckej (EYPΩ) abecede, na bankovkách série Európa aj v cyrilike (EBPO) (po vstupe Bulharska do EÚ),
 • skratky Európskej centrálnej banky v deviatich jazykových verziách na bankovkách 5 €, 10 € a 20 € a v desiatich verziách na novej bankovke 50 € (po vstupe Chorvátska do EÚ v roku 2013). Skratky sú zoradené podľa protokolu EÚ pre krajiny a úradné jazyky.
  • BCE (francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina, taliančina)
  • ECB (angličtina, čeština, dánčina, holandčina, litovčina, lotyština, slovenčina, slovinčina, švédčina)
  • ЕЦБ (bulharčina)
  • EZB (nemčina)
  • EKP (estónčina, fínčina)
  • EKT (gréčtina)
  • ESB (chorvátčina)
  • EKB (maďarčina)
  • BĊE (maltčina)
  • EBC (poľština)
 • symbol © označujúci ochranu autorských práv a
 • vlajka EÚ.

Rovnako ako v prípade prvej série sa vo fáze návrhu série Európa uskutočnili konzultácie so zrakovo postihnutými a ich požiadavky boli v konečných návrhoch zohľadnené.

Súťaž na návrh prvej série eurových bankoviek v roku 1996.

Podpisy

Každá bankovka nesie podpis buď Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta alebo Maria Draghiho – prvého, druhého alebo tretieho prezidenta Európskej centrálnej banky. Všetky tieto bankovky majú rovnakú platnosť.

Koho podpis je na bankovkách?

Willem F. Duisenberg

Koho podpis je na bankovkách?

Jean-Claude Trichet

Koho podpis je na bankovkách?

Mario Draghi

Mapa Európy

Mapa na bankovkách je geografickým znázornením Európy. Na bankovkách prvej série však nie sú ostrovy s rozlohou menej ako 400 kilometrov štvorcových, pretože malé grafické prvky sa pri vysokokapacitnej offsetovej tlači nedajú presne reprodukovať. Na bankovkách série Európa je upravená mapa Európy, ktorá zahŕňa aj Maltu a Cyprus.

V malých rámčekoch v spodnej časti bankoviek sú zobrazené Kanárske ostrovy a niektoré francúzske zámorské územia, kde sa tiež používa euro.

Ktoré územia sú zobrazené v rámčeku vedľa mapy Európy?

Kódy krajín na bankovkách prvej série

Na bankovke je pred sériovým číslom uvedené písmeno, resp. kód krajiny označujúci národnú centrálnu banku, ktorá oprávnila tlač príslušnej bankovky (nejde vždy o kód krajiny, v ktorej bola bankovka vytlačená).

Vyobrazená bankovka s písmenom „S“ bola vytlačená pre Banca d'Italia. Nasledujúca tabuľka uvádza kompletný zoznam kódov krajín.

Kódy krajín
¹ Lotyšsko zaviedlo euro 1. januára 2014. Latvijas Banka bude v budúcnosti v prípade, že bude poverená vydaním bankoviek prvej série, oprávnená uvádzať v sériovom čísle písmeno „C“. Použitie tohto písmena však zatiaľ nie je jednoznačné, pretože závisí od budúcej organizácie tlače bankoviek. Viac informácií (v angličtine): Výroba bankoviek a mincí
² Litva prijala euro 1. januára 2015. Lietuvos bankas bude v budúcnosti v prípade, že bude poverená vydaním bankoviek prvej série, oprávnená uvádzať v sériovom čísle písmeno „B“. Použitie tohto písmena však zatiaľ nie je jednoznačné, pretože závisí od budúcej organizácie tlače bankoviek. Viac informácií (v angličtine): Výroba bankoviek a mincí
³ Eurové bankovky vydané Banque centrale du Luxembourg, ktoré nie sú v obehu, nesú kód národných centrálnych bánk krajín, v ktorých sa bankovky pre Luxembursko tlačia.
Belgicko Z
Nemecko X
Estónsko D
Írsko T
Grécko Y
Španielsko V
Francúzsko U
Taliansko S
Cyprus G
Lotyšsko C  ¹
Litva B  ²
Luxembursko ³
Malta F
Holandsko P
Rakúsko N
Portugalsko M
Slovinsko H
Slovensko E
Fínsko L
 

Sériové čísla na bankovkách série Európa

Sériové čísla na tejto sérii bankoviek sú dve čísla vytlačené na rubovej strane bankovky: horizontálne číslo vytlačené čiernou farbou a vertikálne číslo vytlačené inou farbou.

Horizontálne číslo obsahuje dve písmená a desať číslic. Prvé písmeno označuje tlačiareň (tlačiarne a zodpovedajúce písmená sú uvedené v nasledujúcej tabuľke). Druhé písmeno nemá žiadny špeciálny význam a slúži len na rozšírenie počtu možných sériových čísel.

Písmená označujúce jednotlivé tlačiarne
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (Mníchov) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipsko) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
nepriradené L
nepriradené K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
nepriradené G
nepriradené F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
nepriradené C
nepriradené B
nepriradené A