Kujunduselemendid

50-eurone, esikülg 50-eurone, tagakülg

Uue seeria kujundus lähtub jätkuvalt esimese seeria pangatähtede teemast „Ajastud ja stiilid”, kuid pangatähtedele on antud värske ilme ning lisatud on uusi kõrgtehnoloogilisi turvaelemente. Tänu sellele on neid lihtne esimese seeria pangatähtedest eristada.

Europangatähtedele andis värske ilme Berliinis töötav sõltumatu pangatähtede kujundaja Reinhold Gerstetter.

Mõlema seeria europangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid. Need sümboliseerivad Euroopas valitsevat avatuse ja koostöö vaimu. Tagaküljel kujutatud sillad sümboliseerivad koostööd Euroopa rahvaste vahel ning Euroopa koostööd ülejäänud maailmaga.

Ka teise seeria pangatähtedel kujutatakse Euroopa kultuuriajaloo seitsme erineva ajastu arhitektuuristiile, kuid tegemist ei ole reaalselt eksisteerivate objektide ja ehitistega. Arhitektuuristiilid:

 • €5: klassikaline
 • €10: romaani
 • €20: gooti
 • €50: renessanss
 • €100: barokk ja rokokoo
 • €200: 19. sajandi raud- ja klaasarhitektuur

Pangatähtedel kujutatud aknad, väravad ja sillad on stiliseeritud illustratsioonid – tegemist ei ole reaalselt eksisteerivate objektide ja ehitistega.

Igal nimiväärtusel on kindel domineeriv värv ning järjestikuse nimiväärtusega pangatähed on trükitud selgelt eristuvates toonides. Teise seeria europangatähed on samades värvitoonides:5-eurone on hall, 10-eurone punane, 20-eurone sinine, 50-eurone oranž, 100-eurone roheline ja 200-eurone kollakaspruun.

Muud europangatähtede kujunduselemendid on:

 • esimese seeria pangatähtedel vääringu nimetus ladina (EURO) ja kreeka (EYPΩ) tähtedes; teise seeria europangatähtedel on vääringu nimetus lisaks ka slaavi tähestikus (EBPO), et võtta arvesse Bulgaaria ühinemist Euroopa Liiduga;
 • Euroopa Keskpanga lühend on uuel 5-, 10- ja 20-eurosel pangatähel esitatud üheksal kujul ning uuel 50-eurosel pangatähel kümnel kujul (võttes arvesse Horvaatia ühinemist ELiga 2013. aastal). Lühendid on pangatähtedele trükitud vastavalt ELi ametlikule riikide ja ametlike keelte järjestusele.
  • BCE (prantsuse, itaalia, portugali, rumeenia ja hispaania keel)
  • ECB (tšehhi, taani, hollandi, inglise, läti, leedu, slovaki, sloveeni ja rootsi keel)
  • ЕЦБ (bulgaaria keel)
  • EZB (saksa keel)
  • EKP (eesti ja soome keel)
  • EKT (kreeka keel)
  • ESB (horvaadi keel)
  • EKB (ungari keel)
  • BĊE (malta keel)
  • EBC (poola keel)
 • autoriõiguste kaitset tähistav sümbol ©, ning
 • Euroopa Liidu lipp.

Nagu europangatähtede esimesegi seeria puhul, peeti ka uue seeria kavandamisel nõu vaegnägijatega ning nende vajadusi on pangatähtede lõplikus kujunduses arvesse võetud.

Europangatähtede esimese seeria kavandikonkurss 1996. aastal

Allkirjad

Europangatähtedel on kujutatud EKP esimese presidendi Willem F. Duisenbergi, teise presidendi Jean-Claude Trichet' või kolmanda presidendi Mario Draghi allkiri. Kõik pangatähed on võrdselt kehtivad.

Kelle allkiri on pangatähel?

Willem F. Duisenberg

Kelle allkiri on pangatähel?

Jean-Claude Trichet

Kelle allkiri on pangatähel?

Mario Draghi

Euroopa kaart

Europangatähtedel kujutatakse geograafilist Euroopat. Esimese seeria pangatähtedel puuduvad kaardilt alla 400 ruutkilomeetri suurused saared, sest suuremahulise ofsettrüki eripära ei võimalda väikeseid kujunduselemente täpselt reprodutseerida. Teise seeria europangatähtedel on ajakohastatud Euroopa kaart, millel on ka Malta ja Küpros.

Pangatähe alumises ääres asuvates väikestes ruutudes kujutatakse Kanaari saari ning Prantsuse ülemereterrritooriume, kus euro on samuti kasutusel.

Millised territooriumid asuvad europangatähtedel kujutatud Euroopa kaardi kõrval?

Riikide koodid esimese seeria europangatähtedel

Keskpank, kelle tellimusel pangatäht trükiti (ei pruugi kattuda riigiga, kus pangatäht tegelikult toodeti), on tähistatud tähe või riigikoodiga, mis märgitakse pangatähe seerianumbri ette:

Pildil kujutatud pangatäht, mille seerianumbrile eelneb täht „S”, trükiti Itaalia keskpanga tellimusel. Riikide koodid on loetletud allpool.

Riikide koodid
¹ Läti võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2014. Läti keskpanga poolt tootmisse antavate esimese seeria europangatähtedel on seerianumbris täht „C”. Tähe kasutamine sõltub aga edaspidi kehtivast tootmiskorrast. Lisateave: Pangatähtede ja müntide tootmine
² Leedu võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2015. Leedu keskpanga poolt tootmisse antavatel esimese seeria europangatähtedel on seerianumbris täht „B”. Tähe kasutamine sõltub aga edaspidi kehtivast tootmiskorrast. Lisateave: Pangatähtede ja müntide tootmine
³ Luksemburgi keskpanga emiteeritavatel ringlusse laskmata pangatähtedel on nende riikide keskpankade tähtkood, kes neid Luksemburgi jaoks toodavad.
Belgia Z
Saksamaa X
Eesti D
Iirimaa T
Kreeka Y
Hispaania V
Prantsusmaa U
Itaalia S
Küpros G
Läti C  ¹
Leedu B  ²
Luksemburg ³
Malta F
Madalmaad P
Austria N
Portugal M
Sloveenia H
Slovakkia E
Soome L
 

Seerianumber teise seeria europangatähtedel

Seerianumber on europangatähtede tagaküljel kahes kohas: musta värviga trükitud horisontaalne number ja teise värvitooniga trükitud vertikaalne number.

Horisontaalne seerianumber koosneb kahest tähest ja kümnest numbrist. Esimene täht sümboliseerib trükikoda (vt alltoodud loetelu). Teisel tähel ei ole eraldi tähendust; see võimaldab lihtsalt kasutada suuremat hulka seerianumbreid.

Trükikodade tähised
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Ei ole kasutusel L
Ei ole kasutusel K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Ei ole kasutusel G
Ei ole kasutusel F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Ei ole kasutusel C
Ei ole kasutusel B
Ei ole kasutusel A