Kujunduselemendid

50 eurot, esikülg 50 eurot, tagakülg

Mõlema seeria europangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid. Need sümboliseerivad Euroopas valitsevat avatuse ja koostöö vaimu. Tagaküljel kujutatud sillad sümboliseerivad koostööd Euroopa rahvaste vahel ning Euroopa koostööd ülejäänud maailmaga.

Pangatähtedel kujutatud aknad, väravad ja sillad on stiliseeritud illustratsioonid – tegemist ei ole reaalselt eksisteerivate objektide ja ehitistega.

Muud europangatähtede kujunduselemendid on:

 • esimese seeria pangatähtedel vääringu nimetus ladina (EURO) ja kreeka (EYPΩ) tähtedes; teise seeria europangatähtedel on vääringu nimetus lisaks ka slaavi tähestikus (EBPO);
 • esimese seeria pangatähtedel Euroopa Keskpanga lühend viiel eri kujul – BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP ning teise seeria pangatähtedel lühend kümnel kujul:
  • BCE: prantsuse, itaalia, portugali, rumeenia ja hispaania keel
  • ECB: tšehhi, taani, hollandi, inglise, läti, leedu, slovaki, sloveeni ja rootsi keel
  • ЕЦБ: bulgaaria keel
  • EZB: saksa keel
  • EKP: eesti ja soome keel
  • EKT: kreeka keel
  • ESB: horvaadi keel
  • EKB: ungari keel
  • BĊE: malta keel
  • EBC: poola keel
 • autoriõiguste kaitset tähistav sümbol ©, ning
 • Euroopa Liidu lipp.

Europangatähtede esimese seeria kavandikonkurss 1996. aastal

Allkirjad

Europangatähtedel on kujutatud EKP esimese presidendi Willem F. Duisenbergi, teise presidendi Jean-Claude Trichet' või kolmanda presidendi Mario Draghi allkiri. Kõik pangatähed on võrdselt kehtivad.

Kelle allkiri on pangatähel?

Willem F. Duisenberg

Kelle allkiri on pangatähel?

Jean-Claude Trichet

Kelle allkiri on pangatähel?

Mario Draghi

Euroopa kaart

Europangatähtedel kujutatakse geograafilist Euroopat. Kaardilt puuduvad alla 400 ruutkilomeetri suurused saared, sest suuremahulise ofsettrüki eripära ei võimalda väikeseid kujunduselemente täpselt reprodutseerida. Teise seeria europangatähtedel on ajakohastatud Euroopa kaart, millel on Malta ja Küpros.

Pangatähe alumises ääres asuvates väikestes ruutudes kujutatakse Kanaari saari ning Prantsuse ülemereterrritooriume, kus euro on samuti kasutusel.

Millised territooriumid asuvad europangatähtedel kujutatud Euroopa kaardi kõrval?

Riikide koodid esimese seeria europangatähtedel

Keskpank, kelle tellimusel pangatäht trükiti (ei pruugi kattuda riigiga, kus pangatäht tegelikult toodeti), on tähistatud tähe või riigikoodiga, mis märgitakse pangatähe seerianumbri ette:

Pildil kujutatud pangatäht, mille seerianumbrile eelneb täht „S”, trükiti Itaalia keskpanga tellimusel. Riikide koodid on loetletud allpool.

Riikide koodid
¹ Läti võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2014. Läti keskpanga poolt tootmisse antavate esimese seeria europangatähtedel on seerianumbris täht „C”. Tähe kasutamine sõltub aga edaspidi kehtivast tootmiskorrast. Lisateave: Pangatähtede ja müntide tootmine
² Leedu võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2015. Leedu keskpanga poolt tootmisse antavatel esimese seeria europangatähtedel on seerianumbris täht „B”. Tähe kasutamine sõltub aga edaspidi kehtivast tootmiskorrast. Lisateave: Pangatähtede ja müntide tootmine
³ Luksemburgi keskpanga emiteeritavatel ringlusse laskmata pangatähtedel on nende riikide keskpankade tähtkood, kes neid Luksemburgi jaoks toodavad.
Belgia Z
Saksamaa X
Eesti D
Iirimaa T
Kreeka Y
Hispaania V
Prantsusmaa U
Itaalia S
Küpros G
Läti C  ¹
Leedu B  ²
Luksemburg ³
Malta F
Madalmaad P
Austria N
Portugal M
Sloveenia H
Slovakkia E
Soome L
 

Seerianumber teise seeria europangatähtedel

Seerianumber on teise seeria europangatähtede tagaküljel kahes kohas: musta värviga trükitud horisontaalne number ja teise värvitooniga trükitud vertikaalne number.

Horisontaalne seerianumber koosneb kahest tähest ja kümnest numbrist. Esimene täht sümboliseerib trükikoda (vt alltoodud loetelu). Teisel tähel ei ole eraldi tähendust; see võimaldab lihtsalt kasutada suuremat arvu seerianumbreid.

Trükikodade tähised
Banque Nationale de Belgique Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Ei ole kasutusel L
Ei ole kasutusel K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Ei ole kasutusel G
Ei ole kasutusel F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Ei ole kasutusel C
Ei ole kasutusel B
Ei ole kasutusel A