Dizájnelemek

50 eurós bankjegy előoldala 50 eurós bankjegy hátoldala

Mindkét eurobankjegy-sorozat előoldalán ablakok és kapuk láthatók, amelyek a nyíltság és együttműködés európai szellemét jelképezik. A hátlapokon látható hidak az Európa népei, illetve az Európa és a világ többi része közötti kommunikációt fejezik ki.

A bankjegyeken megjelenő ablakok, kapubejáratok és hidak nem valódi építményekről készült képek, csupán stilizált illusztrációk.

A bankjegyek képi megjelenésének további elemei:

 • euro – a pénznem neve mind a latin (EURO), mind a görög (EYPΩ) ábécé szerint az első sorozaton; az Európé-sorozaton cirill betűvel is (EBPO);
 • Az Európai Központi Bank kezdőbetűi öt nyelvi változatban – BCE, ECB, EZB, EKT és EKP – az első sorozaton, továbbá tíz változatban a másodikon:
  • BCE: francia, olasz, portugál, román, spanyol
  • ECB: cseh, dán, holland, angol, lett, litván, szlovák, szlovén, svéd
  • ЕЦБ: bolgár
  • EZB: német
  • EKP: észt, finn
  • EKT: görög
  • ESB: horvát
  • EKB: magyar
  • BĊE: máltai
  • EBC: lengyel
 • a © szimbólum a szerzői jogvédelem jelzésére, és
 • az EU zászlaja.

Az eurobankjegyek első sorozatának megtervezésére kiírt 1996-os pályázat

Aláírás

A bankjegyeken az EKB első (Willem F. Duisemberg), második (Jean-Claude Trichet) vagy harmadik elnökének (Mario Draghi) aláírása szerepel. A bankjegyek bármelyik aláírással egyformán érvényesek.

Kinek az aláírása van a bankjegyeken?

Willem F. Duisenberg

Kinek az aláírása van a bankjegyeken?

Jean-Claude Trichet

Kinek az aláírása van a bankjegyeken?

Mario Draghi

Európa térképe

A bankjegyeken Európa földrajzi képe látható. A 400 négyzetkilométernél kisebb szigetek nincsenek feltüntetve, mivel a nagyvolumenű síknyomtatási technikával nem lehet kisméretű képi elemeket pontos megjeleníteni. Az Európé-sorozaton Európa Máltát és Ciprust is tartalmazó módosított térképe látható.

A bankjegy alsó széle feletti kis keretekben láthatóak a Kanári-szigetek, illetve Franciaország néhány olyan tengerentúli területe, ahol szintén euróval fizetnek.

Mely területek láthatók az Európa-térkép melletti keretes részen?

Az első bankjegysorozaton található országkódok

A bankjegy nyomtatására megbízást adó központi bankot a sorozatszám előtt feltüntetett betű vagy országkód jelöli (jóllehet ez nem szükségszerűen azonos azzal az országgal, ahol a bankjegyeket nyomták), amint az alábbi képen látható:

Ezen a Banca d'Italia számára nyomtatott bankjegyen az „S” betű olvasható. Az országkódokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Országkódok
¹ Lettország 2014. január 1-jén vezette be az eurót. A Latvijas Banka a jövőben – amennyiben megbízást kap az első sorozat bankjegyeinek előállítására – a „C” betűt használhatja a sorozatszámban. Ez azonban a jövőbeni bankjegy-előállítási megállapodások függvénye. További információk: Az eurobankjegyek és euroérmék előállítása
² Litvánia 2015. január 1-jén vezette be az eurót. A Lietuvos bankas a jövőben – amennyiben megbízást kap az első sorozat bankjegyeinek előállítására – a „B” betűt használhatja a sorozatszámban. Ez azonban a jövőbeni bankjegy-előállítási megállapodások függvénye. További információk: Az eurobankjegyek és euroérmék előállítása
³ A Banque centrale du Luxembourg által kibocsátott, forgalomban nem került eurobankjegyeken jelenleg azon országok központi bankjainak kódja szerepel, amelyek a bankjegyeket Luxemburg számára előállítják.
Belgium Z
Németország X
Észtország D
Írország T
Görögország Y
Spanyolország V
Franciaország U
Olaszország S
Ciprus G
Lettország C  ¹
Litvánia B  ²
Luxemburg ³
Málta F
Hollandia P
Ausztria N
Portugália M
Szlovénia H
Szlovákia E
Finnország L
 

Az Európé-sorozat bankjegyein látható sorozatszám

Az Európé-sorozaton látható sorozatszám a bankjegy hátoldalára nyomott két számból áll: egy fekete színű vízszintesből és a megfelelő címlet színével nyomtatott függőlegesből.

A vízszintes szám két betűből és tíz számjegyből áll. Míg az első betű a pénzjegynyomdát jelöli, addig a másodiknak nincs különösebb jelentése: egyszerűen több sorozatszám-variációt tesz lehetővé.

Pénzjegynyomdák és betűjeleik
Banque Nationale de Belgique Z
Görög Nemzeti Bank Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Lipcse) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Nincs nyomdához rendelve L
Nincs nyomdához rendelve K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Nincs nyomdához rendelve G
Nincs nyomdához rendelve F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Nincs nyomdához rendelve C
Nincs nyomdához rendelve B
Nincs nyomdához rendelve A