Menu

Посещения в Европейската централна банка

В момента посещенията в ЕЦБ са преустановени поради рисковете, свързани с разпространението на коронавируса (COVID-19). Ще актуализираме тази страница веднага щом посещенията в нашата институция станат отново възможни. Ако имате въпроси, изпратете ни имейл на visitor.centre@ecb.europa.eu.

Междувременно можете да направите виртуално посещение на нашия Център за посетители, където ще научите кои сме и какво правим за Вас.