European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Посетете ни!

Стремим се да общуваме по прозрачен, достъпен и разбираем за всички граждани начин

Центърът за посетители на ЕЦБ се намира в главната сграда на ЕЦБ във Франкфурт на Майн, Германия. Ако ни посетите, можете да научите повече за ролята и отговорностите на ЕЦБ по интерактивен начин и да разберете как решенията ни засягат Вашето ежедневие.

Защо е важно цените да се задържат стабилни и какво означава това за Вашата покупателна способност? Как гарантираме сигурността на Вашите спестявания в банката? Кои са най-важните постижения на еврото?

Искате да научите повече? Вижте дейностите на Центъра за посетители на ЕЦБ по-долу!

Дейности на място

Посещения на място

Посещенията на място предоставят обзор на ролята и отговорностите на ЕЦБ. Те са с продължителност 75 минути, води ги служител на ЕЦБ и включват интерактивни елементи, видеоматериали и възможност за въпроси и отговори. Заявка за посещенията трябва да се направи три седмици до три месеца предварително. Посещенията са безплатни.

Заявка за посещение на място

Лекции на място от експерти

Лекциите на място по конкретни теми по заявка (парична политика, евро, банков надзор и др.) са предназначени за групи, които са добре запознати с мандата на ЕЦБ. Заявка за тези лекции с продължителност 75 минути трябва да се направи три седмици до три месеца предварително. Лекциите са безплатни. 

Заявка за лекция на място

Виртуални дейности

Виртуални презентации на Центъра за посетители

Нашите виртуални презентации на Центъра за посетители с продължителност 75 минути (на английски, немски, френски, италиански, испански и нидерландски език) правят обзор на ролята и отговорностите на ЕЦБ и дават възможност за въпроси и отговори. Заявка за тях трябва да се направи три седмици до три месеца предварително. Презентациите са безплатни. 

Заявка за виртуална презентация

Виртуални лекции от експерти

Виртуалните лекции по конкретни теми по заявка (парична политика, евро, банков надзор и др.) са предназначени за групи, които са добре запознати с мандата на ЕЦБ. Заявка за тези лекции с продължителност 75 минути трябва да се направи три седмици до три месеца предварително. Лекциите са безплатни. 

Заявка за виртуална лекция

Виртуално посещение 

Направете виртуално посещение и се запознайте с нашия Център за посетители от която и да е точка на света! Ако имате очила за виртуална реалност, сложете ги – така ще се потопите още по-дълбоко в изживяването! 


Направете виртуално посещение
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Вижте нашия Център за посетители

Разгледайте галерията

Преди да се включите...

Прочетете нашите правила

Полезна информация

Как да се свържете с нас и къде да ни намерите

Всички страници в този раздел