Żjarat fil-Bank Ċentrali Ewropew

Bini ewlieni tal-BĊE

Jekk tinteressa ruħek fil-ħidma tal-BĊE, fl-arkitettura tal-bini ewlieni tiegħu jew inkella fil-kollezzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti tal-bank, ejja żur il-bini tagħna f’Ostend, Frankfurt am Main, għal taħdita jew żjara bil-gwida.

L-istituzzjoni tagħna hija miftuħa kemm għal individwi kif ukoll għal gruppi ta’ viżitaturi. Għalhekk qegħdin nistiednu lill-membri tal-pubbliku, studenti, għaqdiet soċjali u korpi professjonali jiġu jżuruna.

Żjarat edukattivi

Żjara b’Tagħrif Ġenerali

Tgħallem iżjed fuq is-sehem tal-BĊE bħala l-awtorità tal-politika monetarja għall-euro, il-munita unika ta’ 19-il pajjiż tal-UE, u l-ħidma tiegħu biex il-banek ikunu siguri kemm fiż-żona tal-euro kif ukoll barra minnha. Skopri kif huwa organizzat il-bank u kif jieħu d-deċiżjonijiet biex iħares il-valur ta’ flusek u biex iżomm il-prezzijiet stabbli fiż-żona tal-euro.

Ħinijiet:
It-Tnejn u l-Ġimgħa fit-15:00 CET
It-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis fl-10:30 CET
Tul taż-żjara:
90 minuta

Żjara Speċjali

Jekk il-grupp tiegħek diġà jaf ħafna fuq is-sehem u r-responsabbiltajiet tal-BĊE, nistgħu nirranġaw żjara speċjali li tiffoka fuq il-qasam partikolari li jinteressak. Esperti tal-bank jagħtuk tagħrif bir-reqqa fuq suġġetti li għandhom x’jaqsmu mal-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja, fosthom l-istatistika u l-iżvilupp ekonomiku. Matul iż-żjara jkun hemm preżentazzjonijiet u taħditiet. Ikollok ukoll l-opportunità tiddiskuti kwistjonijiet mal-esperti tagħna u tagħmel mistoqsijiet.

Ħinijiet:
It-Tnejn u l-Ġimgħa fl-10:30 CET
It-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis fit-15:00 CET
Tul taż-żjara:
bejn 90 u 180 minuta

Biex tibbukkja żjara b’Tagħrif Ġenerali jew żjara Speċjali, ibagħtilna email hawn visitor.centre@ecb.europa.eu u speċifika t-tip ta’ żjara u d-data/dati u l-ħin/ijiet li tippreferi. Il-gruppi jridu jkunu ta’ mill-inqas 15-il ruħ.

Jekk tixtieq tibbukkja żjara Speċjali, iddeskrivi t-tip ta’ grupp li se tkunu u s-suġġetti li jinteressawkom.

Jintgħażlu l-ewwel dawk li għadhom qatt ma żaruna. Aħna nippruvaw inżommu bilanċ ġust fejn jidħlu n-nazzjonalitajiet tal-viżitaturi. Talbiet għal żjarat b’Tagħrif Ġenerali jiġu trattati fl-ordni kif isiru. Fil-każ ta’ żjarat Speċjali, jitqiesu wkoll l-effetti multiplikaturi li jista’ jkun hemm (i.e. kemm it-tagħrif li jingħata se jgħaddi għal udjenza iżjed wiesgħa).

Wieħed għandu javża tal-anqas erba’ ġimgħat minn qabel iżda mhux iżjed minn tliet xhur bil-quddiem.

Żjarat tal-arkitettura u l-arti

Żjara tal-Arkitettura – Ġenerali/Esperti

Jekk tinteressak l-arkitettura, kull xahar isiru żjarat bil-gwida fil-bini ewlieni. F’dawn iż-żjarat il-viżitaturi jingħatalhom tagħrif ġenerali. Persuni li għandhom interess speċjali fid-disinn, il-kostruzzjoni u d-dettalji tekniċi ta’ dan il-bini jistgħu jitolbu żjara li tkun imfassla għalihom.

Ħinijiet taż-żjara Ġenerali:
l-ewwel Sibt tax-xahar, bejn id-9:00 u s-17:40 CET
Ħin taż-żjara għall-Esperti:
l-aħħar Tlieta tax-xahar, bejn l-16:00 u l-17:30 CET
Tul taż-żjara:
90 minuta

Biex tibbukkja żjara Ġenerali, iċċekkja ma’ Frankfurter Stadtevents.

Biex tibbukkja żjara għall-Esperti, ibagħtilna email hawn visitor.centre@ecb.europa.eu bid-data li tixtieq. Il-gruppi jridu jkunu ta’ bejn 10 u 25 ruħ.


Kollezzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti

Il-kollezzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi tal-BĊE tiġbor iżjed minn 350 biċċa bejn pitturi, tpinġijiet, ritratti, skulturi u oġġetti tal-arti, b’attenzjoni speċjali fuq l-arti kontemporanja. Il-viżitaturi jkunu jistgħu jaraw uħud minn dawn ix-xogħlijiet.

Ħin:
l-ewwel Sibt tax-xahar fl-10:00 CET
Tul taż-żjara:
60 minuta

Biex tibbukkja żjara, iċċekkja ma’ Frankfurter Stadtevents.

Żjarat oħra

Żjara lill-Mafkar tal-Lhud

Fit-Tieni Gwerra Dinjija, il-Gestapo kienet tlaqqa’ l-Lhud fil-kantina tal-Grossmarkthalle biex jiġu deportati. Kważi 10,000 Lhudi u Lhudija nġarrew minn hawn bil-ferrovija lejn il-kampijiet ta’ konċentrament. Wieħed jista’ jżur il-mafkar li jinsab fuq il-post permezz ta’ żjarat bil-gwida biss.

Jekk tixtieq iżżur il-mafkar idħol fis-sit tal-Jüdisches Museum (bil-Ġermaniż biss).


Il-Wirja Elsaesser

Il-Grossmarkthalle li jinsab fiċ-ċentru tal-bini ewlieni kien iddisinjat mill-arkitett Martin Elsaesser u nbena bejn l-1926 u l-1928. Dak iż-żmien mhux biss kien wieħed mill-ikbar kumplessi ta’ bini tal-belt ta’ Frankfurt am Main iżda wkoll l-ikbar struttura tal-konkrit bla pilastri fid-dinja.

Għal iżjed tagħrif fuq il-Wirja Elsaesser ikkuntattja direttament lil Martin Elsaesser Stiftung (bil-Ġermaniż biss).

Ċentru tal-viżitaturi

Il-BĊE biħsiebu jiftaħ ċentru tal-viżitaturi fil-bini ewlieni tiegħu. Il-viżitaturi se jkollhom l-opportunità jifhmu x’inhi l-missjoni tagħna, ix-xogħol li nagħmlu u l-ambjent li naħdmu fih.