Menu

Návšteva Európskej centrálnej banky

Návštevy v ECB sú v súčasnosti vzhľadom na riziká spojené so šírením koronavírusu (COVID-19) pozastavené. Po opätovnom sprístupnení návštev budeme túto stránku aktualizovať. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese visitor.centre@ecb.europa.eu.

O činnosti ECB a jej prínose pre vás sa zatiaľ môžete dozvedieť vo virtuálnej prehliadke nášho návštevníckeho centra.