Návšteva Európskej centrálnej banky

Hlavná budova ECB

Zaujímate sa o činnosť ECB, architektúru jej hlavnej budovy alebo jej zbierku umeleckých diel? Navštívte naše priestory vo frankfurtskej štvrti Ostend a zúčastnite sa na niektorej z prednášok alebo sprevádzaných prehliadok.

Našu inštitúciu môžu navštíviť jednotlivci i skupiny návštevníkov. Vítaní sú zástupcovia širokej verejnosti rovnako ako študenti, spoločenské organizácie či predstavitelia odborných inštitúcií.

Vzdelávacie návštevy

Bežná návšteva

Získajte bližšie informácie o úlohe ECB ako orgánu zodpovedného za menovú politiku spojenú s eurom – spoločnou menou 19 krajín EÚ – a tiež o opatreniach na ochranu bánk v eurozóne i za jej hranicami. Spoznajte organizačnú štruktúru banky a spôsob, akým prijíma rozhodnutia na ochranu hodnoty vašich peňazí a cenovej stability v eurozóne.

Začiatok:
pondelok a piatok o 16.00 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 10.30 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút

Špecializované návštevy

Ak už má vaša skupina dostatočný prehľad o úlohách a zodpovednostiach ECB, môžeme pre vás zorganizovať špecializovanú návštevu zameranú na konkrétnu oblasť jej pôsobnosti. Odborníci z ECB vám poskytnú podrobné informácie o témach týkajúcich sa menovej politiky a bankového dohľadu vrátane štatistík a údajov o hospodárskom vývoji. Súčasťou takejto návštevy budú i rôzne prezentácie a prednášky. S odborníkmi z ECB budete môcť diskutovať na rôzne témy a klásť im otázky.

Začiatok:
pondelok a piatok o 10.30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 16.00 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 až 180 minút

Svoju žiadosť o „bežnú“ alebo „špecializovanú“ návštevu zašlite e-mailom na adresu visitor.centre@ecb.europa.eu. V žiadosti uveďte požadovaný druh návštevy a plánovaný dátum a čas návštevy. Minimálny počet účastníkov je 15.

V prípade záujmu o „špecializovanú“ návštevu nám pošlite bližšie informácie o svojej skupine a témach, ktoré vás zaujímajú.

Pri návštevách majú prednosť skupiny a jednotlivci, ktorí našu banku ešte nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť medzi návštevníkmi spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností. Žiadosti o „bežné návštevy“ zvyčajne spracúvame podľa poradia. V prípade „špecializovaných návštev“ sa zohľadňuje aj možný multiplikačný efekt skupiny, tzn. či sa poskytnuté informácie dostanú aj k širšiemu publiku.

Žiadosť o návštevu je potrebné zaslať minimálne štyri týždne a nie viac ako tri mesiace vopred.

Architektonické a umelecké prehliadky

Odborná architektonická prehliadka

Pre odborníkov so záujmom o dizajn či konkrétne konštrukčné a technické prvky našej hlavnej budovy organizujeme raz za mesiac odborné architektonické prehliadky.

Termíny prehliadok:
od septembra 2017: vždy posledný utorok v mesiaci od 16.00 h do 17.30 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
90 minút

Žiadosť o prehliadku pošlite e-mailom na adresu architecture@ecb.europa.eu a uveďte aj želaný dátum návštevy. Požadovaná veľkosť skupiny je 10 – 25 osôb.


Prehliadka umeleckej zbierky ECB

Umelecká zbierka ECB obsahuje viac ako 400 malieb, kresieb, fotografií, sôch a umeleckých predmetov s dôrazom na súčasné umenie. Návštevníci si môžu niektoré z týchto diel prísť prezrieť.

Vstup:
od septembra 2017: vždy prvý utorok v mesiaci o 17.30 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
60 minút

Informácie o postupe rezervácie prehliadky umeleckej zbierky budú čoskoro sprístupnené.

Iné návštevy

Prehliadka židovského pamätníka

Počas druhej svetovej vojny zhromaždili jednotky Gestapa v pivničných priestoroch tržnice Grossmarkthalle v hlavnej budove takmer 10 tisíc židov, ktorých následne vlakmi deportovali do koncentračných táborov. Pamätník, ktorý bol v týchto priestoroch vybudovaný, možno navštíviť len v rámci sprevádzanej prehliadky.

Bližšie informácie o možnosti prihlásiť sa na túto prehliadku nájdete na internetovej stránke Židovského múzea (Jüdisches Museum) (iba v nemčine).


Výstava o Martinovi Elsaesserovi

Budova tržnice Grossmarkthalle, ktorá tvorí ústrednú časť hlavnej budovy, bola vybudovaná v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu architekta Martina Elsaessera. V tom čase bola nielen jedným z najväčších stavebných komplexov vo Frankfurte, ale zároveň aj najväčšou samonosnou železobetónovou konštrukciou na svete.

Bližšie informácie o výstave o Martinovi Elsaesserovi vám poskytnú priamo pracovníci nadácie Martin Elsaesser Stiftung (iba v nemčine).

Návštevnícke centrum

ECB vo svojej hlavnej budove plánuje zriadiť návštevnícke centrum. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s našimi úlohami, činnosťou a pracovným prostredím.