Návšteva Európskej centrálnej banky

Hlavná budova ECB

Ak sa zaujímate o činnosť ECB, architektúru jej hlavnej budovy alebo jej zbierku umeleckých diel, navštívte naše sídlo vo frankfurtskej štvrti Ostend a zúčastnite sa prednášky alebo sprevádzanej prehliadky.

Naša inštitúcia je otvorená pre jednotlivcov i skupiny návštevníkov. Zástupcom širokej verejnosti, študentom, spoločenským organizáciám i predstaviteľom odborných združení sa teda dostane rovnakého privítania.

Vzdelávacie návštevy

Bežná návšteva a výstava o eure

Získajte bližšie informácie o úlohe ECB ako orgánu zodpovedného za menovú politiku spojenú s eurom – spoločnou menou 19 krajín EÚ – a tiež o opatreniach na ochranu bánk v eurozóne i za jej hranicami. Spoznajte organizačnú štruktúru banky a spôsob, akým prijíma rozhodnutia na ochranu hodnoty vašich peňazí a cenovej stability v eurozóne. Okrem toho môžete navštíviť výstavu o eure, kde sa dozviete viac o bankovkách a minciach, ktoré nosíte v peňaženke, a ich príbehu.

Začiatok:
pondelok a piatok o 15.00 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 10.30 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút

Špecializované návštevy

Ak už má vaša skupina dostatočný prehľad o úlohách a zodpovednostiach ECB, môžeme pre vás zorganizovať špecializovanú návštevu zameranú na konkrétnu oblasť jej pôsobnosti. Odborníci z ECB vám poskytnú podrobné informácie o témach týkajúcich sa menovej politiky a bankového dohľadu vrátane štatistík a údajov o hospodárskom vývoji. Súčasťou takejto návštevy budú i rôzne prezentácie a prednášky. S odborníkmi z ECB taktiež budete môcť diskutovať na rôzne témy a klásť im otázky.

Začiatok:
pondelok a piatok o 10.30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 15.00 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 až 180 minút

Svoju žiadosť o „bežnú“ alebo „špecializovanú“ návštevu zašlite e-mailom na visitor.centre@ecb.europa.eu. V žiadosti uveďte požadovaný druh návštevy a plánovaný dátum a čas návštevy.

V prípade záujmu o „špecializovanú“ návštevu nám poskytnite bližšie informácie o svojej skupine a témach, ktoré vás zaujímajú.

Pri návštevách majú prednosť skupiny a jednotlivci, ktorí našu banku ešte nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť medzi návštevníkmi spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností. Žiadosti o „bežné návštevy“ zvyčajne spracúvame podľa poradia. V prípade „špecializovaných návštev“ sa zohľadňuje aj možný multiplikačný efekt skupiny, t. j. či sa poskytnuté informácie dostanú aj k širšiemu publiku.

Žiadosť o návštevu je potrebné zaslať minimálne štyri týždne a nie viac ako šesť mesiacov vopred.

Architektonické a umelecké prehliadky

Architektonická prehliadka – všeobecná/odborná

Ak sa zaujímate o architektúru, zúčastnite sa všeobecnej sprevádzanej prehliadky, ktorá sa v hlavnej budove koná raz mesačne. Záujemcovia o dizajn, či konštrukčné a technické prvky tejto budovy, môžu požiadať o prehliadku prispôsobenú na mieru.

Termíny „všeobecných“ prehliadok:
každá prvá sobota v mesiaci medzi 09.00 h a 17.40 h SEČ
Termíny „odborných“ prehliadok:
vždy posledný utorok v mesiaci od 16.00 h do 17.30 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
90 minút

Možnosť zúčastniť sa „všeobecnej“ prehliadky si môžete overiť na internetovej stránke Frankfurter Stadtevents.

Žiadosť o „odbornú“ prehliadku zašlite e-mailom na adresu visitor.centre@ecb.europa.eu, pričom uveďte plánovaný dátum návštevy. Maximálny počet návštevníkov je 20.


Umelecká zbierka

Umelecká zbierka ECB obsahuje viac ako 350 malieb, kresieb, fotografií, sôch a umeleckých predmetov s dôrazom na súčasné umenie. Návštevníci si môžu niektoré z týchto diel prezrieť.

Vstup:
prvá sobota v mesiaci o 10.00 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
60 minút

Možnosť zúčastniť sa prehliadky si môžete overiť na internetovej stránke Frankfurter Stadtevents.

Iné návštevy

Prehliadka židovského pamätníka

Počas druhej svetovej vojny jednotky Gestapo v pivničných priestoroch tržnice Grossmarkthalle v hlavnej budove zhromaždili takmer 10 tisíc židov, ktorých následne vlakmi deportovali do koncentračných táborov. Pamätník, ktorý bol v týchto priestoroch vybudovaný, možno navštíviť len v rámci sprevádzanej prehliadky.

V prípade záujmu o túto prehliadku navštívte internetovú stránku Židovského múzea (Jüdisches Museum) (iba v nemčine).


Výstava o Martinovi Elsaesserovi

Budova tržnice Grossmarkthalle, ktorá tvorí ústrednú časť hlavnej budovy, bola vybudovaná v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu architekta Martina Elsaessera. V tom čase bola nielen jedným z najväčších stavebných komplexov vo Frankfurte, ale zároveň aj najväčšou samonosnou železobetónovou konštrukciou na svete.

Bližšie informácie o výstave o Martinovi Elsaesserovi vám poskytnú priamo pracovníci nadácie Martin Elsaesser Stiftung (iba v nemčine).

Návštevnícke centrum

ECB vo svojej hlavnej budove plánuje zriadiť návštevnícke centrum. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s našimi úlohami, činnosťou a pracovným prostredím.