Návšteva Európskej centrálnej banky

Hlavná budova ECB

Zaujímate sa o činnosť ECB, architektúru jej hlavnej budovy alebo jej zbierku umeleckých diel? Navštívte naše priestory vo frankfurtskej štvrti Ostend a zúčastnite sa na niektorej z prednášok alebo sprevádzaných prehliadok.

Našu inštitúciu môžu navštíviť jednotlivci i skupiny návštevníkov. Vítaní sú zástupcovia širokej verejnosti rovnako ako študenti, spoločenské organizácie či predstavitelia odborných inštitúcií.

Vzdelávacie návštevy

Návštevnícke centrum

Príďte si pozrieť naše nové návštevnícke centrum, ktoré vám prostredníctvom rôznych textových, vizuálnych a interaktívnych prvkov umožní nahliadnuť do sveta menovej politiky, finančnej stability, bankového dohľadu, platobných systémov, eura a jednotnej Európy. Získate tiež bližšie informácie o úlohe ECB ako menového orgánu zodpovedného za euro – jednotnú menu 19 krajín EÚ – a o spôsobe, akým zabezpečuje ochranu bánk v eurozóne i za jej hranicami.

Začiatok:
pondelok a piatok o 16.00 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 10.30 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút

Špecializované prezentácie

Ak už má vaša skupina dostatočný prehľad o úlohách a zodpovednostiach ECB, môžeme pre vás zorganizovať špecializovanú návštevu zameranú na konkrétnu oblasť, o ktorú máte záujem. Odborníci z ECB vám poskytnú podrobné informácie o témach týkajúcich sa menovej politiky a bankového dohľadu vrátane štatistík a údajov o hospodárskom vývoji. Súčasťou takejto návštevy budú i rôzne prezentácie a prednášky. S odborníkmi z ECB budete môcť diskutovať na rôzne témy a klásť im otázky.

Začiatok:
pondelok a piatok o 10.30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 16.00 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 až 180 minút

Svoju žiadosť o návštevu „návštevníckeho centra“ alebo „špecializovanú prezentáciu“ zašlite e-mailom na adresu visitor.centre@ecb.europa.eu. V žiadosti uveďte požadovaný druh návštevy a plánovaný dátum a čas návštevy.

V prípade záujmu o „špecializovanú prezentáciu“ nám pošlite bližšie informácie o svojej skupine a témach, ktoré vás zaujímajú. Minimálny počet účastníkov je 15.

Pri návštevách majú prednosť skupiny a jednotlivci, ktorí našu banku ešte nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť medzi návštevníkmi spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností. Žiadosti o návštevu „návštevnníckeho centra“ zvyčajne spracúvame podľa poradia. V prípade „špecializovaných prezentácií“ sa zohľadňuje aj možný multiplikačný efekt skupiny, tzn. či sa poskytnuté informácie dostanú aj k širšiemu publiku.

Žiadosť o návštevu je potrebné zaslať minimálne štyri týždne a nie viac ako tri mesiace vopred.

Architektonické a umelecké prehliadky

Odborná architektonická prehliadka

Pre skupiny odborníkov z oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva so záujmom o dizajn či konkrétne konštrukčné a technické prvky našej hlavnej budovy organizujeme raz za mesiac odborné architektonické prehliadky.

Termíny prehliadok:
vždy posledný utorok v mesiaci od 16.00 h do 17.30 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
90 minút

Žiadosť o prehliadku nám pošlite e-mailom na adresu architecture@ecb.europa.eu a uveďte aj želaný mesiac návštevy, veľkosť skupiny (od 10 do 25 osôb) a názov vašej spoločnosti/skupiny. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť v želanom termíne. Upozorňujeme však, že až do marca 2018 (vrátane) sú už všetky termíny prehliadok obsadené.

Túto prehliadku ponúkame len skupinám odborníkov; nie je určená pre individuálnych návštevníkov.


Prehliadka umeleckej zbierky ECB

Umelecká zbierka ECB obsahuje viac ako 400 malieb, kresieb, fotografií, sôch a umeleckých predmetov s dôrazom na súčasné umenie. Návštevníci si môžu niektoré z týchto diel prísť prezrieť.

Vstup:
vždy prvý utorok v mesiaci o 17.30 h SEČ
Dĺžka prehliadky:
60 minút

Informácie o postupe rezervácie prehliadky umeleckej zbierky budú čoskoro sprístupnené.

Iné návštevy

Prehliadka židovského pamätníka

Počas druhej svetovej vojny zhromaždili jednotky Gestapa v pivničných priestoroch tržnice Grossmarkthalle v hlavnej budove takmer 10 tisíc židovských občanov, ktorých následne vlakmi deportovali do koncentračných táborov. Pamätník, ktorý bol v týchto priestoroch vybudovaný, možno navštíviť len v rámci sprevádzanej prehliadky.

Bližšie informácie o možnosti prihlásiť sa na túto prehliadku nájdete na internetovej stránke Židovského múzea (Jüdisches Museum) (iba v nemčine).


Výstava o Martinovi Elsaesserovi

Budova tržnice Grossmarkthalle, ktorá tvorí ústrednú časť hlavnej budovy, bola vybudovaná v rokoch 1926 až 1928 podľa návrhu architekta Martina Elsaessera. V tom čase bola nielen jedným z najväčších stavebných komplexov vo Frankfurte, ale zároveň aj najväčšou samonosnou železobetónovou konštrukciou na svete.

Bližšie informácie o výstave o Martinovi Elsaesserovi vám poskytnú priamo pracovníci nadácie Martin Elsaesser Stiftung (iba v nemčine).