Een bezoek aan de Europese Centrale Bank

Hoofdgebouw van de ECB

Als u geïnteresseerd bent in het functioneren van de ECB, de architectuur van haar hoofdkwartier of de kunstcollectie van de bank, breng dan een bezoek aan ons hoofdgebouw in het Ostend in Frankfurt am Main voor een lezing of een rondleiding.

Onze instelling staat open voor particulieren én groepen. Dus het grote publiek, studenten, maatschappelijke organisaties en beroepsorganisaties: iedereen is even welkom.

Educatieve bezoeken

Bezoekerscentrum

Bezoek en ontdek ons nieuwe bezoekerscentrum. Maak via een combinatie van tekstuele, visuele en interactieve elementen kennis met monetair beleid, financiële stabiliteit, bankentoezicht, betalingssystemen, de euro en Europa. Kom meer te weten over de rol van de ECB als de monetairbeleidsautoriteit achter de euro – de gemeenschappelijke munt van 19 EU-landen – en wat we doen om banken veilig te houden, zowel binnen als buiten het eurogebied.

Bezoektijden:
maandag en vrijdag om 16.00 uur Midden-Europese tijd
dinsdag, woensdag en donderdag om 10.30 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 minuten

Lezing op maat

Als uw groep reeds veel over de taken en verantwoordelijkheden van de ECB weet, kunnen wij een speciaal bezoek voor u regelen en daarbij meer aandacht aan uw interessegebied besteden. Experts van de bank kunnen dan gedetailleerde informatie geven over onderwerpen die verband houden met het monetair beleid en het bankentoezicht, waaronder statistieken en economische ontwikkelingen. U heeft dan tevens de gelegenheid met onze experts van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Bezoektijden:
maandag en vrijdag om 10.30 uur Midden-Europese tijd
dinsdag, woensdag en donderdag om 16.00 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 tot 180 minuten

Wanneer u een bezoek aan het “Bezoekerscentrum” of een “lezing op maat” wilt aanvragen, stuur dan een e-mail naar visitor.centre@ecb.europa.eu. Geeft u daarbij alstublieft het gewenste type bezoek, de gewenste datum of data en de gewenste tijd(en) aan.

Bij een aanvraag voor een "lezing op maat" wordt u verzocht een beschrijving te geven van het type groep en de onderwerpen waarvoor u zich interesseert. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 15.

Voorrang wordt gegeven aan personen die ons nog niet eerder hebben bezocht. Wij streven ernaar een eerlijk evenwicht te bewaren tussen de nationaliteiten van bezoekers. Aanvragen voor het "Bezoekerscentrum" worden meestal afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Bij "lezingen op maat" wordt ook rekening gehouden met het mogelijke verdere verspreidingseffect van een groep (d.w.z. de mate waarin de ontvangen informatie wordt doorgegeven aan een breder publiek).

Aanvragen moeten ten minste vier weken van te voren worden gedaan –bezoeken kunnen niet meer dan drie maanden van tevoren worden aangevraagd.

Architectuur- en kunstbezoeken

Rondleiding voor architecten en bouwkundig ingenieurs

Groepen deskundigen op het gebied van architectuur of bouwkunde met specialistische belangstelling voor het ontwerp, de bouw en technische details van ons hoofdgebouw kunnen zich inschrijven voor een van onze maandelijkse architectuurrondleidingen.

Bezoektijden:
op de laatste dinsdag van elke maand, tussen 16.00 en 17.30 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 minuten

Wanneer u een rondleiding wilt aanvragen, stuur dan een e-mail naar architecture@ecb.europa.eu. Geef daarbij alstublieft aan de maand waarin u aan de rondleiding wilt deelnemen, de groepsgrootte (minimaal 10 en maximaal 25 personen) en de naam van uw bedrijf/groep. We zullen ons best doen om u op uw voorkeursdatum te ontvangen. Houd er echter rekening mee dat de rondleidingen reeds zijn volgeboekt tot en met maart 2018.

Deze rondleiding is uitsluitend bestemd voor groepen deskundigen en is niet beschikbaar voor particulieren.


Bezoek aan de kunstcollectie van de ECB

De kunstcollectie van de ECB bestaat uit meer dan 400 schilderijen, tekeningen, foto's, beeldhouwwerken en kunstobjecten, waarbij de nadruk ligt op hedendaagse kunst. Bezoekers kunnen een aantal van deze werken komen bekijken.

Bezoektijd:
op de eerste dinsdag van elke maand om 17.30 uur Midden-Europese tijd
Duur:
60 minuten

Hoe u een bezoek aan de kunstcollectie kunt aanvragen, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Overige bezoeken

Bezoek aan het Joods monument

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Gestapo de kelder van de Grossmarkthalle in het hoofdgebouw als het verzamelpunt voor bijna 10.000 joden die vandaar per trein werden gedeporteerd naar concentratiekampen. Het gedenkmonument dat zich nu hier bevindt kan uitsluitend door middel van een rondleiding worden bezocht.

Als u aan deze rondleiding wilt deelnemen, kijkt u dan alstublieft op de website van het Jüdisches Museum (alleen beschikbaar in het Duits).


Elsaesser-tentoonstelling

De Grossmarkthalle in het hart van het hoofdgebouw is ontworpen door de architect Martin Elsaesser en is gebouwd tussen 1926 en 1928. Het was indertijd niet alleen een van de grootste gebouwencomplexen in de stad Frankfurt, maar ook de constructie met de grootste vrije overspanning van gewapend beton ter wereld.

Voor meer informatie over de Elsaesser-tentoonstelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Martin Elsaesser Stiftung (uitsluitend in het Duits).