Een bezoek aan de Europese Centrale Bank

Hoofdgebouw van de ECB

Als u geïnteresseerd bent in hoe de ECB functioneert, in de architectuur van haar hoofdkwartier of zelfs in de kunstcollectie van de bank, brengt u dan een bezoek aan ons hoofdgebouw in het Ostend in Frankfurt am Main voor een lezing of een rondleiding.

Onze instelling staat open voor particulieren én groepen. Dus het grote publiek, studenten, maatschappelijke organisaties en beroepsorganisaties: iedereen is even welkom.

Educatieve bezoeken

Algemeen informatiebezoek

Kom meer te weten over de rol van de ECB als de monetairbeleidsautoriteit achter de euro – de gemeenschappelijke munt van 19 EU-landen – en over wat zij doet om de banken veilig te houden, zowel binnen als buiten het eurogebied. Ontdek hoe de ECB is opgezet en hoe zij tot haar besluiten komt om de waarde van uw geld te beschermen en stabiele prijzen in het eurogebied te handhaven.

Bezoektijden:
maandag en vrijdag om 16.00 uur Midden-Europese tijd
dinsdag, woensdag en donderdag om 10.30 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 minuten

Bezoek op maat

Als uw groep reeds veel weet over de rol en verantwoordelijkheden van de ECB, kunnen wij een speciaal bezoek voor u regelen waarbij meer aandacht wordt besteed aan een onderwerp van uw keuze. Experts van de bank kunnen dan gedetailleerde informatie geven over onderwerpen die verband houden met het monetair beleid en het bankentoezicht, waaronder statistieken en economische ontwikkeling. Een dergelijk bezoek omvat presentaties en lezingen. U zult dan tevens de gelegenheid krijgen met onze experts bepaalde kwesties te bespreken en hen vragen te stellen.

Bezoektijden:
maandag en vrijdag om 10.30 uur Midden-Europese tijd
dinsdag, woensdag en donderdag om 16.00 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 tot 180 minuten

Om een “Algemeen informatiebezoek” of een “Bezoek op maat” aan te vragen, dient u ons te e-mailen op visitor.centre@ecb.europa.eu – geeft u daarbij alstublieft aan welk type bezoek u aanvraagt en de datum of data en tijd(en) van uw voorkeur. Het minimumaantal deelnemers is 15.

Mocht u een "Bezoek op maat" aanvragen, dan wordt u verzocht een korte beschrijving te geven van het type groep en de onderwerpen die u besproken wenst te zien.

Groepen die ons nog nooit eerder hebben bezocht krijgen voorrang. Wij streven ernaar een eerlijk evenwicht te bewaren tussen de nationaliteiten van bezoekers. Aanvragen voor een "Algemeen informatiebezoek" worden meestal afgehandeld op volgorde van binnenkomst. In het geval van "Bezoeken op maat" wordt rekening gehouden met het mogelijke verdere verspreidingseffect van een groep (d.w.z. de mate waarin de ontvangen informatie wordt doorgegeven aan een breder publiek).

Een minimumaankondiging van vier weken vooraf is noodzakelijk – bezoeken kunnen niet meer dan drie maanden vooraf worden aangevraagd.

Architectuur- en kunstbezoeken

Specialistische architectuurrondleiding

Als u specialistische belangstelling heeft voor het ontwerp, de constructie en technische details van ons hoofdgebouw, dan kunt u deelnemen aan een van de architectuurrondleidingen die we maandelijks voor deskundig publiek organiseren.

Bezoektijden:
op de laatste dinsdag van elke maand (vanaf september 2017), tussen 16.00 en 17.30 uur Midden-Europese tijd
Duur van het bezoek:
90 minuten

U kunt ons e-mailen om een rondleiding aan te vragen, op architecture@ecb.europa.eu – geeft u daarbij uw voorkeursdatum voor uw bezoek op. Groepsgrootte: tussen 10 en 25 deelnemers. 


Bezoek aan de kunstcollectie van de ECB

De kunstcollectie van de ECB bestaat uit meer dan 400 schilderijen, tekeningen, foto's, beeldhouwwerken en kunstobjecten, waarbij de nadruk ligt op hedendaagse kunst. Bezoekers kunnen een aantal van deze werken komen bekijken.

Bezoektijd:
op de eerste dinsdag van elke maand (vanaf september 2017), om 17.30 uur Midden-Europese tijd
Duur:
60 minuten

Hoe u een bezoek aan de kunstcollectie kunt boeken, wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

Overige bezoeken

Bezoek aan het Joods monument

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Gestapo de kelder van de Grossmarkthalle in het hoofdgebouw als het verzamelpunt voor bijna 10.000 joden die vandaar per trein werden gedeporteerd naar concentratiekampen. Het gedenkmonument dat zich nu hier bevindt kan uitsluitend door middel van een rondleiding worden bezocht.

Als u deze rondleiding wilt meemaken, kijkt u dan alstublieft op de website van het Jüdisches Museum (alleen beschikbaar in het Duits).


Elsaesser-tentoonstelling

De Grossmarkthalle in het hart van het hoofdgebouw is ontworpen door de architect Martin Elsaesser en is gebouwd tussen 1926 en 1928. Het was indertijd niet alleen een van de grootste gebouwencomplexen in de stad Frankfurt, maar ook de constructie met de grootste vrije overspanning van gewapend beton ter wereld.

Voor meer informatie over de Elsaesser-tentoonstelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Martin Elsaesser Stiftung (uitsluitend in het Duits).

Bezoekerscentrum

De ECB is voornemens in haar hoofdgebouw een bezoekerscentrum te openen. Bezoekers zullen de gelegenheid krijgen inzicht te verwerven in onze missie, in onze werkzaamheden en in onze omgeving.