Návštěva Evropské centrální banky

Hlavní budova ECB

Pokud Vás zajímá činnost ECB, architektura její hlavní budovy nebo dokonce umělecká sbírka ECB, navštivte naše sídlo ve frankfurtské čtvrti Ostend a zúčastněte se přednášky nebo prohlídky s průvodcem.

Naše instituce je přístupná pro jednotlivce i skupiny. Vítána je veřejnost stejně jako studenti, společenské organizace nebo odborné instituce.

Vzdělávací návštěvy

Všeobecná návštěva

Zjistěte více o úloze ECB jako orgánu měnové politiky, který stojí za eurem – jednotné měně 19 zemí EU – a o tom, co dělá pro udržení zdravého stavu bank v eurozóně i mimo ni. Seznamte se se způsobem organizace banky a s tím, jak přijímá rozhodnutí, aby chránila hodnotu Vašich peněz a udržovala v eurozóně stabilní ceny.

Návštěvní doba:
pondělí a pátek v 16.00 SEČ
úterý, středa a čtvrtek v 10.30 SEČ
Délka návštěvy:
90 minut

Tematicky zaměřená návštěva

Pokud má Vaše skupina už dostatek informací o úloze a úkolech ECB, můžeme uspořádat návštěvu zaměřenou na Váš konkrétní zájem. Odborníci ECB Vám poskytnou podrobné informace na témata spojená s měnovou politikou a bankovním dohledem včetně statistických informací a údajů o hospodářském vývoji. Součástí návštěvy budou prezentace a přednášky. Budete mít také možnost diskutovat s našimi odborníky a klást jim dotazy.

Návštěvní doba:
pondělí a pátek v 10:30 SEČ
úterý, středa a čtvrtek v 16:00 SEČ
Délka návštěvy:
od 90 do 180 minut

O „všeobecnou“ návštěvu nebo „tematicky zaměřenou“ návštevu lze požádat na e-mailové adrese visitor.centre@ecb.europa.eu – uveďte prosím, o jaký druh návštěvy máte zájem, a datum a čas, který vám vyhovuje. Minimální počet návštěvníků je 15.

Zájemce o „tematicky zaměřenou“ návštěvu prosíme, aby uvedli, o jaký druh skupiny se jedná a jaký je předmět zájmu.

Přednost mají ti, kteří nás dosud nenavštívili. Snažíme se zachovávat rovnováhu, pokud jde o národnost návštěvníků. Žádosti o „všeobecnou“ návštěvu se vyřizují zpravidla v pořadí, v němž přicházejí. U „tematicky zaměřených“ návštěv se zohledňuje také multiplikační efekt (tj. rozsah, v němž budou získané informace dále šířeny).

Návštěvu je třeba rezervovat alespoň čtyři týdny předem. Návštěvu lze rezervovat maximálně 3 měsíce předem.

Prohlídky architektury a umění

Odborná prohlídka architektury

Pokud máte vyhraněný zájem o design, konstrukční řešení a technické detaily naší hlavní budovy, pořádáme každý měsíc odborné architektonické prohlídky.

Návštěvní doba:
od září 2017 vždy poslední úterý v měsíci od 16.00 do 17.30 SEČ
Délka návštěvy:
90 minut

Žádost o prohlídku lze zaslat e-mailem na adresu architecture@ecb.europa.eu – uveďte prosím datum návštěvy, které vám vyhovuje. Prohlídky se může zúčastnit 10 až 25 osob.


Prohlídka sbírky umění ECB

Umělecká sbírka ECB obsahuje více než 400 maleb, kreseb, fotografií, plastik a uměleckých předmětů se zaměřením na současné umění. Některé z nich si návštěvníci mohou prohlédnout.

Návštěvní doba:
od září 2017 vždy první úterý v měsíci v 17.30 SEČ
Délka trvání:
60 minut

Informace o způsobu rezervace prohlídky umělecké sbírky budou včas k dispozici.

Další prohlídky

Prohlídka židovského památníku

Za druhé světové války využívalo Gestapo sklepení tržnice Grossmarkthalle v hlavní budově jako shromaždiště pro téměř 10 000 Židů, kteří byli z toho místa vlakem deportováni do koncentračních táborů. Památník, který je zde nyní umístěn, lze navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Pokud máte o tuto prohlídku zájem, navštivte internetové stránky Jüdisches Museum (pouze v němčině).


Výstava o Martinu Elsaesserovi

Autorem návrhu Grossmarkthalle uprostřed hlavní budovy byl architekt Martin Elsaesser. Budova byla postavena v letech 1926–1928. V tehdejší době představovala jeden z největších komplexů budov ve městě a zároveň největší samonosnou železobetonovou stavbu na světě.

Pro více informací o výstavě o Martinu Elsaesserovi se obraťte přímo na nadaci Martin Elsaesser Stiftung (pouze v němčině).

Návštěvnické centrum

ECB hodlá otevřít v hlavní budově návštěvnické centrum. Návštěvníci budou mít možnost lépe porozumět naší úloze, činnosti a prostředí.