Návštěva Evropské centrální banky

Hlavní budova ECB

Pokud Vás zajímá činnost ECB, architektura její hlavní budovy nebo umělecká sbírka ECB, navštivte naše sídlo ve frankfurtské čtvrti Ostend a zúčastněte se přednášky nebo prohlídky s průvodcem.

Naše instituce je přístupná pro jednotlivce i skupiny. Vítána je veřejnost stejně jako studenti, společenské organizace nebo odborné instituce.

Vzdělávací návštěvy

Návštěvnické centrum

Přijďte a seznamte se s naším nově otevřeným návštěvnickým centrem, kde se prostřednictvím kombinace textů a vizuálních a interaktivních prvků dozvíte o měnové politice, finanční stabilitě, bankovním dohledu, platebních systémech, euru i o Evropě. Zjistěte více o úloze ECB jako orgánu měnové politiky, který stojí za eurem – jednotnou měnou 19 zemí EU – a o tom, co děláme, aby byly banky v eurozóně i mimo ni bezpečné.

Návštěvní doba:
pondělí a pátek v 16.00 SEČ
úterý, středa a čtvrtek v 10.30 SEČ
Délka návštěvy:
90 minut

Tematicky zaměřená přednáška

Pokud má Vaše skupina už dostatek informací o úloze a úkolech ECB, můžeme uspořádat návštěvu zaměřenou na Váš konkrétní zájem. Odborníci ECB Vám poskytnou podrobné informace na témata spojená s měnovou politikou a bankovním dohledem včetně statistických informací a údajů o hospodářském vývoji. Budete mít také možnost diskutovat s našimi odborníky a klást jim dotazy.

Návštěvní doba:
pondělí a pátek v 10:30 SEČ
úterý, středa a čtvrtek v 16:00 SEČ
Délka návštěvy:
od 90 do 180 minut

O návštěvu návštěvnického centra nebo o tematicky zaměřenou přednášku lze požádat na e-mailové adrese visitor.centre@ecb.europa.eu – uveďte prosím, o jaký druh návštěvy máte zájem, a datum a čas, který vám vyhovuje. 

Zájemce o tematicky zaměřenou přednášku prosíme, aby uvedli, o jaký druh skupiny se jedná a jaký je předmět zájmu. Minimální počet návštěvníků je 15.

Přednost mají ti, kteří nás dosud nenavštívili. Snažíme se zachovávat rovnováhu, pokud jde o národnost návštěvníků. Žádosti o návštěvu návštěvnického centra se vyřizují zpravidla v pořadí, v němž přicházejí. U tematicky zaměřených přednášek se zohledňuje také multiplikační efekt (tj. rozsah, v němž budou získané informace dále šířeny).

Návštěvu je třeba rezervovat alespoň čtyři týdny předem, ale maximálně tři měsíce předem.

Prohlídky architektury a umění

Prohlídka pro architekty a inženýry

Skupiny odborníků v oblasti architektury nebo stavebního inženýrství s vyhraněným zájmem o design, konstrukční řešení a technické detaily naší hlavní budovy si mohou zarezervovat jednu z našich odborných prohlídek pro odbornou veřejnost, pořádaných každý měsíc.

Návštěvní doba:
vždy poslední úterý v měsíci od 16.00 do 17.30 SEČ
Délka návštěvy:
90 minut

Žádost o prohlídku lze zaslat e-mailem na adresu architecture@ecb.europa.eu – uveďte prosím, ve kterém měsíci byste nás rádi navštívili, počet osob ve skupině (nejméně 10 a nejvíce 25) a název společnosti, resp. skupiny. Vynasnažíme se Vám nabídnout datum, kterému dáváte přednost. Upozorňujeme však, že do března 2018 (včetně) jsou možnosti rezervace vyčerpány.

Tato prohlídka je určena výhradně skupinám odborníků, nikoli soukromým osobám.


Prohlídka sbírky umění ECB

Umělecká sbírka ECB obsahuje více než 400 maleb, kreseb, fotografií, plastik a uměleckých předmětů se zaměřením na současné umění. Některé z nich si návštěvníci mohou prohlédnout.

Návštěvní doba:
vždy první úterý v měsíci v 17.30 SEČ
Délka trvání:
60 minut

Informace o způsobu provedení rezervace prohlídky umělecké sbírky budou včas k dispozici.

Další prohlídky

Prohlídka židovského památníku

Za druhé světové války využívalo Gestapo sklepení tržnice Grossmarkthalle v hlavní budově jako shromaždiště pro téměř 10 000 Židů, kteří byli z toho místa vlakem deportováni do koncentračních táborů. Památník, který je zde nyní umístěn, lze navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Pokud máte o tuto prohlídku zájem, navštivte internetové stránky Jüdisches Museum (pouze v němčině).


Výstava o Martinu Elsaesserovi

Autorem návrhu Grossmarkthalle uprostřed hlavní budovy byl architekt Martin Elsaesser. Budova byla postavena v letech 1926–1928. V tehdejší době představovala jeden z největších komplexů budov ve městě a zároveň největší samonosnou železobetonovou stavbu na světě.

Pro více informací o výstavě o Martinu Elsaesserovi se obraťte přímo na nadaci Martin Elsaesser Stiftung (pouze v němčině).