Euroopa Keskpanga külastamine

EKP peamaja

Kui soovite tutvuda EKP tegevuse, peamaja arhitektuuri või kunstikoguga, olete oodatud külastama meie peamaja Maini-äärse Frankfurdi Ostendi linnaosas.

EKP võtab vastu nii üksikkülastajaid kui ka külastajate gruppe. Teretulnud on tavakodanikud, õpilased, tudengid, sotsiaal- ja kutseorganisatsioonid.

Õppekülastused

Teabekülastused

Tutvu lähemalt EKP ülesannetega rahapoliitika elluviimisel ja euro kui 19 ELi riigi ühisraha emiteerimisel ning pankade usaldusväärsuse hoidmisel nii euroalal kui ka väljaspool. Külastajatele antakse ülevaade EKP struktuurist ning sellest, kuidas võetakse vastu otsuseid raha väärtuse kaitsmiseks ja hinnastabiilsuse säilitamiseks euroalal.

Külastusajad:
E ja R 16.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)
T, K, N 10.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 minutit

Erikülastused

Võimalik on tellida erikülastusi, kus käsitletakse külastajate soovitud teemasid. Panga eksperdid annavad põhjaliku ülevaate rahapoliitika, pangandusjärelevalve, statistika või majandusarenguga seotud küsimustest. Külastus hõlmab nii esitlusi kui ka loenguid. Ühtlasi on võimalik arutada ekspertidega külastusel käsitletud teemasid ja esitada küsimusi.

Külastusajad:
E ja R 10.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
T, K ja N 16.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 kuni 180 minutit

Teabekülastuse või erikülastuse soovist palume teada anda e-aadressil visitor.centre@ecb.europa.eu. Kirjas palume märkida külastuse liik, soovitud kuupäev(ad) ja kellaaeg/-ajad. Minimaalne osalejate arv: 15 inimest.

Erikülastuse soovijatel palume märkida, millise grupiga on tegemist ja soovitud teemad.

Esmajärjekorras võetakse vastu huvilised, kes ei ole varem EKPd külastanud. Ühtlasi püüame tagada õiglase tasakaalu külastajate rahvust silmas pidades. Teabekülastuse taotlused rahuldatakse peamiselt nende laekumise järjekorras. Erikülastuse taotluste puhul võetakse arvesse ka võimalikku võimendustegurit, st mil määral külastuse käigus saadud teave antakse edasi laiemale kuulajaskonnale.

Külastussoovist tuleb teatada vähemalt neli nädalat, kuid mitte rohkem kui kolm kuud enne soovitud külastusaega.

Arhitektuuri- ja kunstiekskursioonid

Arhitektuuriekskursioon ekspertidele

EKP peahoone kujundusest, ehitusest ja tehnilistest üksikasjadest huvitatud ekspertidele korraldatakse ekskursioone kord kuus.

Külastusajad:
alates 2017. aasta septembrist iga kuu viimane teisipäev 16.00–17.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 minutit

Ekskursiooni soovist palume teatada e-aadressil architecture@ecb.europa.eu ning märkida soovitud külastuskuupäev. Rühma suurus: 10–25 inimest.


EKP kunstikogu

EKP kunstikogusse kuulub üle 400 maali, joonistuse, foto, skulptuuri ja kunstieseme, mis esindavad peamiselt tänapäeva kunsti. Külastajad saavad näha mõningaid neist töödest.

Külastusaeg:
alates 2017. aasta septembrist iga kuu esimene teisipäev 17.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
60 minutit

Info kunstikogu külastamise soovist teatamise kohta avaldatakse edaspidi.

Muud külastused

Juudi mälestusmärgi külastamine

Teise maailmasõja ajal kasutas salapolitsei Gestapo Grossmarkthalle keldrit kogumispunktina juutide küüditamisel. Siit saadeti ligikaudu 10 000 juuti rongidega koonduslaagritesse. Hoones paikneva mälestusmärgi külastamiseks korraldatakse saatjaga ekskursioone.

Kui soovite sellisel ekskursioonil osaleda, palume tutvuda Frankfurdi Juudi Muuseumi veebilehega Jüdisches Museum (ainult saksa keeles).


Näitus Martin Elsaesserist

Peamaja keskpunktiks oleva Grossmarkthalle pojekteeris arhitekt Martin Elsaesser ja see ehitati aastatel 1926–1928. Tollal oli tegu Frankfurdi linna ühe suurima hoonekompleksiga, mis oli ühtlasi ka suurim vabaltkandev raudbetoonehitis kogu maailmas.

Lisateavet näituse kohta saab sihtasutusest Martin Elsaesser Stiftung (ainult saksa keeles).

Külastuskeskus

EKP plaanib avada peamajas külastuskeskuse. Selle eesmärk on tutvustada EKP missiooni, tegevust ja toimimise keskkonda.