Eiropas Centrālās bankas apmeklējums

ECB galvenā ēka

Ja jūs interesē ECB darbība, galvenās ēkas arhitektūra vai arī bankas mākslas darbu kolekcija, aicinām pieteikties uz lekciju vai ekskursiju gida vadībā mūsu telpās Ostendas rajonā, Frankfurtē pie Mainas.

Mēs organizējam gan individuālus, gan grupu apmeklējumus. Tāpēc laipni gaidīti ir visi – iedzīvotāji, studenti, sabiedriskās organizācijas un profesionālās organizācijas.

Izglītojoši apmeklējumi

Vispārējs informatīvs apmeklējums

Uzziniet vairāk par ECB kā iestādi, kas nosaka euro – 19 ES valstu vienotās valūtas – monetāro politiku, un par uzdevumiem, ko tā veic, lai nodrošinātu drošu banku darbību gan euro zonā, gan ārpus tās. Iepazīstiet bankas organizatorisko struktūru un to, kā tiek pieņemti lēmumi, lai aizsargātu jūsu naudas vērtību un nodrošinātu cenu stabilitāti euro zonā.

Apmeklējuma laiki
Pirmdienās un piektdienās plkst. 16.00
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 10.30 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
90 minūtes

Tematiskie apmeklējumi

Ja jūsu grupai jau ir padziļinātas zināšanas par ECB uzdevumiem un funkcijām, iespējams sarīkot īpašu apmeklējumu par konkrētu jūs interesējošu tematu. Bankas speciālisti sniegs detalizētu informāciju par tematiem, kas saistīti ar monetāro politiku un banku uzraudzību, t.sk. statistiku un tautsaimniecības attīstību. Apmeklējuma laikā tiks piedāvātas prezentācijas un lekcijas. Tāpat būs iespēja diskutēt ar mūsu speciālistiem un uzdot viņiem jautājumus.

Apmeklējuma laiki
Pirmdienās un piektdienās plkst. 10.30
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 16.00 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
90–180 minūtes

Lai pieteiktos vispārējam informatīvam apmeklējumam vai tematiskam apmeklējumam, sūtiet e-pastu uz adresi visitor.centre@ecb.europa.eu, norādot apmeklējuma veidu un vēlamo apmeklējuma datumu (datumus) un laiku (laikus). Minimālais dalībnieku skaits ir 15.

Tiem, kuri vēlas pieteikties tematiskam apmeklējumam, lūdzam sniegt jūsu grupas un interesējošo tematu aprakstu.

Priekšroka tiks dotiem tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuri iepriekš nav apmeklējuši ECB. Mēs vēlamies arī nodrošināt vienādas apmeklējuma iespējas viesiem no dažādām valstīm. Vispārēju informatīvu apmeklējumu pieteikumus parasti izskata rindas kārtībā. Izvēloties tematisko apmeklējumu, vērā tiks ņemts arī grupas multiplikatora efekts, t.i., cik lielā mērā saņemtā informācija tiks nodota tālāk plašākai sabiedrībai.

Apmeklējumiem jāpiesakās vismaz četras nedēļas iepriekš. Apmeklējumus var pieteikt ne ilgāk kā trīs mēnešus iepriekš.

Arhitektūras un mākslas ekskursijas

Ekskursija arhitektūras speciālistiem

Ja jums ir profesionāla interese par mūsu galvenās ēkas dizainu, būvniecību un tehniskajiem risinājumiem, varat pieteikties uz ekskursijām arhitektūras speciālistiem, kuras organizējam ik mēnesi.

Apmeklējuma laiki 
Sākot ar 2017. gada septembri, katra mēneša pēdējā otrdienā no plkst. 16.00 līdz 17.30 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
90 minūtes

Lai pieteiktos uz speciālistiem paredzēto ekskursiju, sūtiet mums e-pastu uz adresi architecture@ecb.europa.eu, norādot vēlamo apmeklējuma datumu. Grupas lielums ir no 10 līdz 25 dalībniekiem.


ECB mākslas darbu kolekcijas apskate

ECB mākslas darbu kolekcijā ietilpst vairāk nekā 400 gleznu, zīmējumu, fotoattēlu, skulptūru un mākslas objektu, īpaši mūsdienīgās mākslas paraugi. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar daļu no šiem mākslas darbiem.

Apmeklējuma laiki
Sākot ar 2017. gada septembri, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 17.30 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
60 minūtes

Informāciju par to, kā pieteikties uz mākslas darbu kolekcijas apskati, publicēsim drīzumā.

Citas ekskursijas

Ebreju memoriāla apmeklējums

Otrā pasaules kara laikā slepenpolicija galvenās ēkas Tirgus halles pagrabā sadzina gandrīz 10 000 Frankfurtes ebreju. No turienes viņus vilcienos deportēja uz koncentrācijas nometnēm. Tirgus halles telpās ierīkotais muzejs pieejams apmeklētājiem tikai ekskursijās gida vadībā.

Ja vēlaties pieteikties ekskursijai, lūdzam apmeklēt Ebreju muzeja interneta vietni (informācija tikai vācu valodā).


Elzēsera izstāde

Tirgus halles, kas atrodas galvenās ēkas pamatā, projekta autors bija arhitekts Martins Elzēsers (Martin Elsaesser) un to uzbūvēja laikā no 1926. līdz 1928. gadam. Tolaik tas bija tikai viens no lielākajiem ēku kompleksiem Frankfurtē, kā arī lielākā brīva laiduma dzelzsbetona celtne pasaulē.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par Elzēsera izstādi, lūdzam tieši sazināties ar Martina Elzēsera fondu (informācija tikai vācu valodā).

Apmeklētāju centrs

ECB plāno galvenajā ēkā ierīkot apmeklētāju centru. Apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīt mūsu misiju, darbu un darba vidi.