Besök på Europeiska centralbanken

ECB:s huvudbyggnad

Om du är intresserad av ECB:s arbete, huvudbyggnadens arkitektur eller bankens konstsamling kan du besöka våra lokaler i Ostend i Frankfurt am Main och gå på en föreläsning eller en guidad visning.

Vi har öppet för såväl enskilda besökare som grupper – allmänheten, studenter, sociala organisationer och professionella organisationer är alla välkomna.

Studiebesök

Besökscentrum

Kom och upptäck vårt nyinrättade besökscentrum, där du kan lära dig mer om penningpolitik, finansiell stabilitet, banktillsyn, betalningssystem, euron och Europa med hjälp av texter, bilder och interaktiva element. Lär dig mer om ECB:s penningpolitiska roll för euron – de 19 euroländernas gemensamma valuta – och dess arbete för att hålla bankerna säkra, både inom och utanför euroområdet.

Besökstider:
Måndag och fredag kl. 16.00
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 10.30
Besökets längd:
90 minuter

Skräddarsydda föreläsningar:

Om din grupp redan känner till vad ECB gör kan vi ordna ett skräddarsytt besök med fokus på era intresseområden. Experter från banken ger fördjupad information om ämnen som rör penningpolitik och banktillsyn, däribland statistik och ekonomisk utveckling. Du får också diskutera frågor med våra experter och ställa frågor till dem.

Besökstider:
Måndag och fredag kl. 10.30
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 16.00
Besökets längd:
från 90 till 180 minuter

Om du vill besöka vårt besökscentrum eller ordna en skräddarsydd föreläsning skickar du ett e-postmeddelande till visitor.centre@ecb.europa.eu – ange typ av besök med önskemål om datum och tid.

Vid förfrågningar om skräddarsydda föreläsningar ber vi dig att beskriva vilken typ av grupp som kommer och vad ni är intresserade av. Minsta antal deltagare är 15.

Vi prioriterar dem som inte har besökt oss tidigare. Vi eftersträvar en balans vad gäller besökarnas nationalitet. Förfrågningar om besökscentrum behandlas i huvudsak efter "först till kvarn"-principen. Vad gäller skräddarsydda föreläsningar tas även den eventuella spridningseffekten i beaktande (dvs. i vilken utsträckning informationen kommer att spridas vidare).

Minst fyra veckors förvarning krävs – och förfrågningar kan inte skickas mer än tre månader i förväg.

Arkitektur- och konstbesök

Visning för arkitekter och ingenjörer

Om ni är en grupp av experter inom områdena arkitektur eller byggnation med ett specialintresse för huvudbyggnadens utformning, konstruktion och tekniska detaljer kan ni boka en av våra arkitekturvisningar som hålls varje månad. 

Besökstider:
sista tisdagen varje månad mellan kl. 16.00 och 17.30 CET
Besökets längd:
90 minuter

Intresseanälan skickas per e-post till architecture@ecb.europa.eu. Ange önskemål om månad samt hur stor gruppen är (ska vara mellan 10 och 25 personer) samt namn på företaget eller gruppen. Vi kommer i görligaste mån att försöka tillmötesgå era önskemål. Vi är dock fullbokade fram till och med mars 2018.

Denna visning ges endast för specialiserade grupper och inte för privatpersoner.


ECB:s konstsamling

ECB:s konstsamling består av över 400 tavlor, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål med fokus på modern konst. Besökare kan se några av dessa verk.

Besökstider:
första tisdagen varje månad kl. 17.30 CET
Besökets längd:
60 minuter

Information om bokning av besök på konstsamlingen följer inom kort.

Andra besök

Besök på det judiska minnesmärket

Under andra världskriget använde Gestapo källaren under Grossmarkthalle i huvudbyggnaden som uppsamlingspunkt för nästan 10 000 judar som deporterades därifrån med tåg till koncentrationsläger. Minnesmärket kan enbart besökas i en guidad tur.

Se webbplatsen för Jüdisches Museum (enbart på tyska) om du är intresserad av den här turen.


Elsaesserutställningen

Grossmarkthalle mitt i huvudbyggnaden ritades av arkitekten Martin Elsaesser och byggdes mellan 1926 och 1928. Vid den tiden var den en av de största byggnaderna i staden, och också världens största självbärande struktur med armerad betong.

Mer information om Elsaesserutställningen kan fås från Martin Elsaesser Stiftung (enbart på tyska).