Besök på Europeiska centralbanken

ECB:s huvudbyggnad

Om du är intresserad av ECB:s arbete, huvudbyggnadens arkitektur eller bankens konstsamling kan du besöka våra lokaler i Ostend i Frankfurt am Main och gå på en föreläsning eller en guidad tur.

Vi har öppet för såväl enskilda besökare som grupper – allmänheten, studenter, sociala organisationer och professionella organisationer är alla välkomna.

Studiebesök

Allmänna besök

Lär dig mer om ECB:s penningpolitiska roll för euron – de 19 euroländernas gemensamma valuta – och dess arbete för att hålla bankerna säkra, både inom och utanför euroområdet. Ta reda på hur banken är organiserad och hur den fattar beslut som skyddar dina pengars värde och upprätthåller stabila priser i euroområdet.

Besökstider:
Måndag och fredag kl. 16.00
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 10.30
Besökets längd:
90 minuter

Skräddarsydda besök:

Om din grupp redan känner till vad ECB gör kan vi ordna ett skräddarsytt besök med fokus på era intresseområden. Experter från banken ger fördjupad information om ämnen som rör penningpolitik och banktillsyn, däribland statistik och ekonomisk utveckling. I besöket ingår presentationer och föredrag. Du får också diskutera frågor med våra experter och ställa frågor till dem.

Besökstider:
Måndag och fredag kl. 10.30
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 16.00
Besökets längd:
från 90 till 180 minuter

Om du vill arrangera ett allmänt besök eller ett skräddarsytt besök skickar du ett e-postmeddelande till visitor.centre@ecb.europa.eu – ange typ av besök med önskemål om datum och tid. Minsta antal deltagare är 15.

Vid förfrågningar om skräddarsydda besök ber vi dig att beskriva vilken typ av grupp som kommer och vad ni är intresserade av.

Vi prioriterar dem som inte har besökt oss tidigare. Vi eftersträvar en balans vad gäller besökarnas nationalitet. Förfrågningar om allmänna besök behandlas i huvudsak efter "först till kvarn"-principen. Vad gäller skräddarsydda besök tas även den eventuella spridningseffekten i beaktande (dvs. i vilken utsträckning informationen kommer att spridas vidare).

Minst fyra veckors förvarning krävs – och förfrågningar kan inte skickas mer än tre månader i förväg.

Arkitektur- och konstbesök

Arkitekturbesök – expert

För personer med ett specialintresse för huvudbyggnadens utformning, konstruktion och tekniska detaljer hålls särskilda arkitekturvisningar varje månad. 

Besökstider:
sista tisdagen varje månad mellan kl. 16.00 och 17.30 CET, fr.o.m. september 2017
Besökets längd:
90 minuter

Intresseanälan skickas per e-post till architecture@ecb.europa.eu med önskemål om datum. För grupper mellan 10 och 25 personer.


ECB:s konstsamling

ECB:s konstsamling består av över 400 tavlor, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål med fokus på modern konst. Besökare kan se några av dessa verk.

Besökstider:
första tisdagen varje månad kl. 17.30 CET, fr.o.m. september 2017
Besökets längd:
60 minuter

Information om bokning av besök på konstsamlingen följer inom kort.

Andra besök

Besök på det judiska minnesmärket

Under andra världskriget använde Gestapo källaren under Grossmarkthalle i huvudbyggnaden som uppsamlingspunkt för nästan 10 000 judar som deporterades därifrån med tåg till koncentrationsläger. Minnesmärket kan enbart besökas i en guidad tur.

Se webbplatsen för Jüdisches Museum (enbart på tyska) om du är intresserad av den här turen.


Elsaesserutställningen

Grossmarkthalle mitt i huvudbyggnaden ritades av arkitekten Martin Elsaesser och byggdes mellan 1926 och 1928. Vid den tiden var den en av de största byggnaderna i staden, och också världens största självbärande struktur med armerad betong.

Mer information om Elsaesserutställningen kan fås från Martin Elsaesser Stiftung (enbart på tyska).

Besökscentrum

ECB planerar att öppna ett besökscenter i huvudbyggnaden. Besökare får tillfälle att förstå vad vi gör.