European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tabhair cuairt orainn

Tá sé mar aidhm againn a bheith trédhearcach agus go mbeidh tuiscint ag gach saoránach ar a ndéanaimid

Tá Ionad Cuairteoirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh lonnaithe inár bpríomhfhoirgneamh in Frankfurt am Main na Gearmáine. Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi ról agus faoi fhreagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar bhealach idirghníomhach ach cuairt a thabhairt orainn. Is féidir leat tuiscint níos fearr a fháil freisin ar an tionchar a bhíonn ag ár gcinntí ar do shaol laethúil.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go gcoimeádtar praghsanna cobhsaí agus cén tionchar a bhíonn aige sin ar do chumhacht ceannaigh? Conas is féidir linn a chinntiú go bhfuil do chuid coigiltis sábháilte i do bhanc? Cad iad na príomhéachtaí a baineadh amach leis an euro?

An bhfuil spéis agat tuilleadh a fhoghlaim? Féach ar na gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl inár nIonad Cuairteoirí

Gníomhaíochtaí ar an láthair

Turais ar an láthair

Le linn turais ar an láthair, tugtar forléargas do chuairteoirí ar róil agus ar fhreagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Bíonn gnéithe idirghníomhacha, físeáin agus seisiúin ceisteanna i gceist sna turais 75 nóiméad seo a bhíonn á reáchtáil ag ár bhfoireann. Ba cheart turais a iarraidh idir trí seachtaine agus trí mhí roimh ré. Cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Déan fiosrúchán faoi thuras ar an láthair

Léachtaí ó shaineolaithe ar an láthair

Tugtar léachtaí ar an láthair faoi ábhair ar leith (beartas airgeadaíochta, an euro, maoirseacht baincéireachta etc.) do ghrúpaí a bhfuil tuiscint mhaith acu ar shainordú an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ba cheart na léachtaí 75 nóiméad seo a iarraidh idir trí seachtaine agus trí mhí roimh ré. Cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Déan fiosrúchán faoi léacht ar an láthair

Gníomhaíochtaí fíorúla

Cur i láthair fíorúil ar an Ionad Cuairteoirí

Inár gcur i láthair fíorúil ar an Ionad Cuairteoirí, atá 75 nóiméad ar fhad, tugtar forbhreathnú ar róil agus ar fhreagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Déantar cuir i láthair as Béarla, Gearmáinis, Fraincis, Iodáilis, Spáinnis nó Ollainnis agus glactar le ceisteanna mar chuid díobh. Ba cheart iarratas ar chur i láthair a chur isteach idir trí seachtaine agus trí mhí roimh ré. Cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Déan fiosrúchán faoi chur i láthair fíorúil

Léachtaí fíorúla ó shaineolaithe

Tugtar léachtaí fíorúla faoi ábhair ar leith (beartas airgeadaíochta, an euro, maoirseacht baincéireachta etc.) do ghrúpaí a bhfuil tuiscint mhaith acu ar shainordú an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ba cheart na léachtaí 75 nóiméad seo a iarraidh idir trí seachtaine agus trí mhí roimh ré. Cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Déan fiosrúchán faoi léacht fhíorúil

Turas fíorúil;

Déan an turas fíorúil agus féach ar an ionad cuairteoirí cibé áit a bhfuil tú ar domhan. Má tá gléas cinn VR agat, cuir ort é chun eispéaras níos réadúla a fháil!


Déan an turas fíorúil
FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Féach ár nIonad Cuairteoirí

Féach ar ár ngailearaí

Sula tabharfaidh tú cuairt orainn...

Léigh ár rialacha tí

Eolas úsáideach

Conas teacht orainn agus cá háit le teacht orainn

Gach leathanach sa rannóg seo