Wizyta w Europejskim Banku Centralnym

Główna siedziba EBC

Zapraszamy osoby, które są zainteresowane działalnością EBC, architekturą jego głównej siedziby lub zgromadzoną przez bank kolekcją sztuki, do naszej siedziby we frankfurckiej dzielnicy Ostend na wykład lub zwiedzanie z przewodnikiem.

Przyjmujemy zgłoszenia grupowe i indywidualne. Serdecznie więc zapraszamy wycieczki szkolne i studenckie, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz osoby prywatne.

Wizyty edukacyjne

Centrum dla Zwiedzających

Podczas wizyty w naszym nowo otwartym Centrum dla Zwiedzających, dzięki połączeniu elementów tekstualnych, wizualnych i interaktywnych, można dowiedzieć się więcej o polityce pieniężnej, stabilności finansowej, nadzorze bankowym, systemach płatności, euro i Europie. Można też poznać rolę EBC jako organu polityki pieniężnej odpowiedzialnego za euro – wspólną walutę 19 krajów Unii Europejskiej – oraz nasze działania na rzecz bezpieczeństwa banków ze strefy euro i z innych krajów.

Terminy:
poniedziałek i piątek, godz. 16.00
wtorek, środa i czwartek, godz. 10.30
Czas trwania:
90 minut

Wykład tematyczny

Dla osób, które już dobrze znają rolę i zadania EBC, możemy zorganizować specjalne wizyty grupowe poświęcone konkretnym tematom. Nasi eksperci przedstawią szczegółowe informacje dotyczące różnych aspektów polityki pieniężnej i nadzoru bankowego, w tym np. statystyk i sytuacji gospodarczej. Będzie czas na dyskusję i pytania.

Terminy:
poniedziałek i piątek, godz. 10.30
wtorek, środa i czwartek, godz. 16.00
Czas trwania:
90–180 minut

Aby zapisać się na wizytę w Centrum dla Zwiedzających lub na wykład tematyczny, należy wysłać e-mail na adres visitor.centre@ecb.europa.eu, ze wskazaniem rodzaju wizyty oraz preferowanej daty i godziny (można podać kilka terminów).

Jeśli chodzi o wykłady tematyczne, prosimy krótko scharakteryzować grupę i wskazać tematykę. Minimalna liczba uczestników wynosi 15.

W pierwszej kolejności chcemy przyjmować osoby, które jeszcze nie były w EBC. Staramy się także zapewnić sprawiedliwą reprezentację różnych narodowości. Zgłoszeniami dotyczącymi wizyty w Centrum zajmujemy się z reguły w kolejności napływania. W wypadku wykładów tematycznych bierzemy także pod uwagę skalę oddziaływania grupy, czyli w jakim stopniu otrzymane informacje zostaną rozpowszechnione dalej.

Zgłoszenie należy przesłać nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż cztery tygodnie przed planowaną wizytą.

Spotkania z architekturą i sztuką

Wizyty dla architektów i inżynierów budownictwa

Grupy architektów i inżynierów budownictwa zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi lub technicznymi zastosowanymi w głównej siedzibie EBC mogą wziąć udział w wizytach specjalistycznych, odbywających się raz w miesiącu.

Terminy:
ostatni wtorek miesiąca, godz. 16.00–17.30
Czas trwania:
90 minut

Aby zamówić wizytę, należy wysłać e-mail na adres architecture@ecb.europa.eu, ze wskazaniem: miesiąca, w którym ma się ona odbyć; liczby uczestników (grupa musi liczyć od 10 do 25 osób); nazwy grupy lub firmy. Postaramy się, by wizyta odbyła się we wskazanym terminie. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że wszystkie terminy do końca marca 2018 są już zajęte.

Wizyty te są przeznaczone wyłącznie dla grup specjalistów; nie mogą uczestniczyć w nich osoby prywatne.


Kolekcja sztuki

Zbiory EBC obejmują ponad 400 obrazów, rysunków, fotografii, rzeźb i innych dzieł sztuki, w większości reprezentujących sztukę współczesną. Część z nich można oglądać w głównej siedzibie EBC.

Terminy:
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17.30
Czas trwania:
60 minut

Informacje na temat rezerwacji wizyt będą dostępne wkrótce.

Inne wizyty

Miejsce pamięci Żydów

W czasie II wojny światowej Gestapo wykorzystywało piwnicę pod Grossmarkthalle jako punkt zbiorczy do deportacji Żydów. Wywieziono stąd pociągami do obozów koncentracyjnych blisko 10 tys. ludzi. Obecnie znajduje się tu miejsce pamięci, które można zwiedzać jedynie z przewodnikiem.

Zapisać się na oprowadzanie można na stronie Muzeum Żydowskiego we Frankfurcie (tylko po niemiecku).


Wystawa o Elsaesserze

Dawna hala targowa Grossmarkthalle, która obecnie jest centralną częścią głównej siedziby EBC, powstała w latach 1926–28 według projektu Martina Elsaessera. Była wówczas jednym z największych obiektów we Frankfurcie, a także – największą na świecie bezpodporową konstrukcją żelbetową.

Więcej informacji na temat wystawy o Elsaesserze można znaleźć na stronie fundacji Martin-Elsaesser-Stiftung (tylko po niemiecku).