Wizyta w Europejskim Banku Centralnym

Główna siedziba EBC

Zapraszamy osoby, które są zainteresowane działalnością EBC, architekturą jego głównej siedziby lub zgromadzoną przez bank kolekcją sztuki, do naszej siedziby we frankfurckiej dzielnicy Ostend na wykład lub zwiedzanie z przewodnikiem.

Przyjmujemy zgłoszenia grupowe i indywidualne. Serdecznie więc zapraszamy wycieczki szkolne i studenckie, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz osoby prywatne.

Wizyty edukacyjne

Zwykłe wizyty informacyjne

Podczas zwykłych wizyt informacyjnych można poznać rolę EBC jako organu władzy monetarnej odpowiedzialnego za euro – wspólną walutę 19 krajów Unii Europejskiej – oraz działania podejmowane przez niego na rzecz bezpieczeństwa banków ze strefy euro i innych krajów. Zwiedzający dowiedzą się, jak EBC jest zorganizowany i jak zapadają decyzje, które mają chronić wartość pieniądza i utrzymać stabilność cen w strefie euro.

Terminy:
poniedziałek i piątek, godz. 16.00
wtorek, środa i czwartek, godz. 10.30
Czas trwania:
90 minut

Wizyty tematyczne

Dla osób, które już dobrze znają rolę i zadania EBC, możemy zorganizować specjalne wizyty grupowe poświęcone konkretnym tematom. Nasi eksperci przedstawią szczegółowe informacje dotyczące różnych aspektów polityki pieniężnej i nadzoru bankowego, w tym np. statystyki i sytuacji gospodarczej. Taka wizyta obejmie prezentacje i wykłady; będzie także możliwość dyskusji z ekspertami i zadawania im pytań.

Terminy:
poniedziałek i piątek, godz. 10.30
wtorek, środa i czwartek, godz. 16.00
Czas trwania:
90–180 minut

Aby zapisać się na wizytę zwykłą lub tematyczną, należy wysłać e-mail na adres visitor.centre@ecb.europa.eu, ze wskazaniem rodzaju wizyty oraz preferowanej daty i godziny (można podać kilka możliwości). Minimalna liczba uczestników wynosi 15.

Dla wizyt tematycznych prosimy krótko scharakteryzować grupę i podać temat.

W pierwszej kolejności chcemy przyjmować osoby, które jeszcze nie były w EBC. Staramy się także zapewnić sprawiedliwą reprezentację różnych narodowości. Zgłoszenia dotyczące wizyt ogólnoinformacyjnych są w większości zatwierdzane w kolejności napływania. W wypadku wizyt tematycznych bierze się także pod uwagę skalę oddziaływania grupy, czyli w jakim stopniu otrzymane informacje zostaną dalej rozpowszechnione wśród społeczeństwa.

Zgłoszenie należy przesłać nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż cztery tygodnie przed planowaną wizytą.

Spotkania z architekturą i sztuką

Architektura – wizyty specjalistyczne

Osoby zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi lub technicznymi głównej siedziby mogą brać udział w wizytach specjalistycznych, odbywających się raz w miesiącu.

Terminy wizyt:
od września 2017 w ostatni wtorek miesiąca, godz. 16.00–17.30
Czas trwania:
90 minut

Aby zamówić wizytę, należy wysłać e-mail na adres architecture@ecb.europa.eu ze wskazaniem preferowanej daty. Grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób.


Kolekcja sztuki

Zbiory EBC obejmują ponad 400 obrazów, grafik, fotografii, rzeźb i obiektów artystycznych, w większości reprezentujących sztukę nowoczesną. Część z nich można oglądać w głównej siedzibie EBC.

Terminy:
od września 2017 w pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17.30
Czas trwania:
60 minut

Informacje na temat rezerwacji wizyt będą dostępne wkrótce.

Inne wizyty

Miejsce pamięci Żydów

W czasie II wojny światowej Gestapo wykorzystywało piwnicę pod Grossmarkthalle jako punkt zbiorczy do deportacji Żydów. Wywieziono stąd pociągami do obozów koncentracyjnych blisko 10 tys. ludzi. Obecnie znajduje się tu miejsce pamięci, które można zwiedzać jedynie w ramach zorganizowanego oprowadzania.

Zapisać się na oprowadzanie można na stronie internetowej Muzeum Żydowskiego we Frankfurcie (dostępna jedynie po niemiecku).


Wystawa o Elsaesserze

Dawna hala targowa Grossmarkhalle, która obecnie jest centralną częścią głównej siedziby EBC, powstała w latach 1926–28 według projektu Martina Elsaessera. Hala była wówczas jednym z największych obiektów we Frankfurcie, a także – największą na świecie bezpodporową konstrukcją żelbetową.

Aby otrzymać więcej informacji na temat wystawy o Elsaesserze, należy zwrócić się bezpośrednio do fundacji Martin Elsaesser Stiftung (tylko po niemiecku).

Centrum dla zwiedzających

EBC zamierza otworzyć w swojej głównej siedzibie centrum dla zwiedzających. Będzie tam można uzyskać informacje o misji, działalności i otoczeniu EBC.