Vizite la Banca Centrală Europeană

Clădirea principală a BCE

Dacă vă interesează activitatea BCE, arhitectura clădirii sale principale sau colecția sa de artă, veniți să ne vizitați la sediul nostru din cartierul Ostend al orașului Frankfurt pe Main pentru o prelegere sau pentru un tur ghidat.

Instituția noastră este deschisă atât persoanelor particulare, cât și grupurilor. Prin urmare, cetățenii, elevii și studenții, membrii organizațiilor sociale și ai celor profesionale sunt, în egală măsură, bineveniți.

Vizite educative

Centrul pentru vizitatori

Veniți să descoperiți Centrul nostru pentru vizitatori, deschis recent, pentru a afla informații despre politica monetară, stabilitatea financiară, supravegherea bancară, sistemele de plăți, moneda euro și Europa, prezentate într-un mix de elemente textuale, vizuale și interactive. Aflați mai multe despre rolul BCE în calitate de autoritate de politică monetară aflată la baza euro – moneda unică a 19 țări din UE – și despre măsurile pe care le luăm pentru a garanta siguranța băncilor atât în interiorul, cât și în afara zonei euro.

Orar de vizitare:
luni și vineri: ora 16.00 (ora Europei Centrale)
marți, miercuri și joi: ora 10.30 (ora Europei Centrale)
Durata vizitei:
90 de minute

Prelegeri adaptate

În cazul în care grupul dumneavoastră are deja cunoștințe aprofundate despre rolurile și responsabilitățile BCE, putem organiza o vizită specială, axată pe domeniul dumneavoastră de interes specific. Experți din cadrul BCE vor oferi informații detaliate pe teme legate de politica monetară și supravegherea bancară, inclusiv statistici și evoluții economice. Veți avea, de asemenea, posibilitatea de a discuta diverse aspecte cu experții noștri și de a le pune întrebări.

Orar de vizitare:
luni și vineri: ora 10.30 (ora Europei Centrale)
marți, miercuri și joi: ora 16.00 (ora Europei Centrale)
Durata vizitei:
între 90 și 180 de minute

Pentru a solicita o vizită la Centrul pentru vizitatori sau o prelegere adaptată, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa visitor.centre@ecb.europa.eu, menționând tipul vizitei, precum și data (datele) și ora (orele) preferate.

Solicitanții de prelegeri adaptate sunt rugați să descrie tipul grupului și subiectele de interes. Numărul minim de participanți este de 15.

Se va acorda prioritate persoanelor care nu au vizitat BCE anterior. Scopul nostru este de a menține un echilibru în ceea ce privește naționalitățile vizitatorilor. Solicitările de vizite la Centrul pentru vizitatori sunt tratate, în general, pe baza principiului „primul venit, primul servit”. În cazul prelegerilor adaptate, se va ține cont și de posibilele efecte de multiplicator ale unui grup (respectiv de măsura în care informațiile primite vor fi transmise unei audiențe mai largi).

Este necesară o notificare prealabilă de cel puțin patru săptămâni. Vizitele nu pot fi solicitate cu mai mult de trei luni înainte.

Vizite legate de arhitectură și de artă

Tur destinat arhitecților și inginerilor constructori

Dacă sunteți un grup de experți în domeniul arhitecturii sau în cel al ingineriei civile, cu un interes specific legat de proiectarea, construcția și detaliile tehnice ale clădirii noastre principale, puteți rezerva unul dintre tururile noastre lunare destinate unor audiențe formate din experți.

Orar de vizitare :
în ultima zi de marți a fiecărei luni: între orele 16.00 și 17.30 (ora Europei Centrale)
Durata vizitei:
90 de minute

Pentru a solicita un tur, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa architecture@ecb.europa.eu, menționând luna în care ați dori să ne vizitați, dimensiunea grupului (între 10 și 25 de participanți) și denumirea companiei/grupului dumneavoastră. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă primi la data preferată. Cu toate acestea, vă rugăm să luați notă de faptul că tururile sunt complet rezervate până în luna martie 2018 inclusiv.

Acest tur este oferit exclusiv grupurilor specializate și nu este disponibil pentru persoane particulare.


Vizitarea colecției de artă a BCE

Colecția de artă a BCE include peste 400 de tablouri, desene, fotografii, sculpturi și obiecte de artă, cu accent pe arta contemporană. Vizitatorii pot veni să vadă o parte dintre aceste lucrări.

Orar de vizitare:
în prima zi de marți a fiecărei luni: ora 17.30 (ora Europei Centrale)
Durata vizitei:
60 de minute

Informații referitoare la modul în care pot fi făcute rezervări pentru vizitarea colecției de artă vor fi disponibile în timp util.

Alte vizite

Vizitarea Memorialului Evreiesc

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Gestapo a utilizat pivnița din zona Grossmarkthalle a clădirii principale ca punct de adunare pentru aproape 10 000 de evrei care au fost deportați de aici, cu trenul, în lagăre de concentrare. Memorialul amplasat acum în acest loc poate fi vizitat numai în cadrul unui tur ghidat.

În cazul în care doriți să vă înscrieți pentru acest tur, vă rugăm să consultați website-ul Jüdisches Museum (numai în limba germană).


Expoziția Elsaesser

Zona Grossmarkthalle aflată în centrul clădirii principale a fost proiectată de arhitectul Martin Elsaesser și construită în perioada 1926-1928. La acea vreme, clădirea era nu numai una dintre cele mai mari construcții ale orașului Frankfurt, ci și cea mai vastă structură de fier beton boltită, fără puncte de sprijin intermediare, din lume.

Pentru mai multe informații despre Expoziția Elsaesser, vă rugăm să vizitați Grossmarkthalle Frankfurt (numai în limba germană).