Besøg i Den Europæiske Centralbank

ECB's hovedbygning

Interesseret i ECB's arbejde, hovedbygningens arkitektur eller ECB's kunstsamling? Så er det muligt at besøge ECB's hovedbygning i Frankfurt am Mains Ostend til et foredrag eller en rundvisning.

ECB er åben for besøg af både enkeltpersoner og grupper. Medlemmer af offentligheden, elever/studerende, sociale organisationer og faglige sammenslutninger er alle lige velkomne.

Informative besøg

Almene informationsbesøg og Euroudstillingen

Lær mere om ECB's rolle som pengepolitisk myndighed bag euroen – den fælles valuta i 19 EU-lande – og hvad ECB gør for at bevare sikkerheden i banksektoren, både i og uden for euroområdet. Hør mere om, hvordan ECB er organiseret, og hvordan den træffer beslutninger med henblik på at beskytte værdien af dine penge og fastholde prisstabilitet i euroområdet. Det er også muligt at besøge Euroudstillingen og lære mere om eurosedlerne og ‑mønterne og den historie, de fortæller.

Åbent for besøgende:
Mandag og fredag kl. 15.00
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.30
Besøgets længde:
90 minutter

Besøg for et fagpublikum

Hvis gruppen allerede ved en hel del om ECB's rolle og ansvarsområder, kan vi arrangere et skræddersyet besøg, som tager højde for dens specielle interesseområder. Her vil ECB-medarbejdere dele deres ekspertviden på områder som pengepolitik og banktilsyn, herunder statistik og den økonomiske udvikling. Præsentationer og foredrag vil også indgå i programmet for de besøgende. Der er også mulighed for at drøfte emner med vores eksperter og stille dem spørgsmål.

Åbent for besøgende:
Mandag og fredag kl. 10.30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00
Besøgets længde:
90 - 180 minutter

Både i forbindelse med almene informationsbesøg og besøg for et fagpublikum bedes man sende en e-mail til visitor.centre@ecb.europa.eu med en nærmere angivelse af, hvilken type besøg der ønskes, samt foretrukne datoer og tidspunkter.

Ønskes et besøg for et fagpublikum, bedes man desuden angive, hvilken form for gruppe der er tale om, og hvilke emner der er af særlig interesse.

Førstegangsbesøgende har fortrinsret. Vi bestræber os på at sikre en rimelig balance med hensyn til de besøgendes nationalitet. Anmodninger om et alment informationsbesøg behandles hovedsagelig efter først til mølle-princippet. Hvad angår besøg for et fagpublikum, tages der også hensyn til eventuelle multiplikatoreffekter (dvs. i hvor høj grad de informationer, gruppen får, vil blive formidlet videre til et bredere publikum).

Anmodningerne skal sendes senest fire uger – og ikke tidligere end seks måneder i forvejen.

Besøg med fokus på arkitektur og kunst

Arkitekturrundvisning – alment indhold/fagpublikum

Interesseret i arkitektur? Så tilbyder ECB månedlige rundvisninger i hovedbygningen med et alment indhold. Interesserede med en mere faglig interesse i fx bygningens design, konstruktion eller tekniske detaljer, kan anmode om at komme på et skræddersyet besøg.

"Almene" rundvisninger:
Den første lørdag hver måned, mellem kl. 12.00 og 16.30.
Rundvisninger for et "fagpublikum":
Den sidste tirsdag hver måned, mellem kl. 16.00 og 17.30.
Besøgets længde:
90 minutter

Almene rundvisninger kan bookes på adressen Frankfurter Stadtevents.

Interesserede i en rundvisning for et fagpublikum bedes sende en e-mail til visitor.centre@ecb.europa.eu og angive foretrukne datoer. Maks. antal deltagere: 20.


Kunstsamlingen

ECB's kunstsamling består af over 350 malerier, tegninger, fotos, skulpturer og kunstgenstande med fokus på moderne kunst. De besøgende vil få mulighed for at se nogle af disse arbejder.

Åbent for besøgende:
Den første lørdag i måneden kl. 10.00.
Besøgets længde:
60 minutter

Interesserede i en rundvisning kan søge efter ledige pladser på Frankfurter Stadtevents.

Andre former for besøg

Det jødiske mindesmærke

Under 2. verdenskrig brugte Gestapo kælderen under Grossmarkthalle, der nu er en del af ECB's hovedbygning, som opsamlingssted for næsten 10.000 jøder, før de blev deporteret med tog til koncentrationslejre. Det mindesmærke, som er blevet opført på stedet, kan kun ses på en rundvisning.

Nærmere oplysninger om mulighederne for at komme på denne rundvisning, findes på webstedet Jüdisches Museum (kun på tysk).


Elsaesser-udstillingen

Grossmarkthalle i hovedbygningens centrum blev designet af arkitekten Martin Elsaesser og opført i årene 1926-28. På det tidspunkt var det et af de største bygningskomplekser i Frankfurt og desuden den armerede betonbygning i verden, der havde den største frie spændvidde.

Flere oplysninger om Elsaesser-udstillingen kan fås ved at kontakte Martin Elsaesser Stiftung direkte (kun på tysk).

Besøgscenter

ECB planlægger at åbne et besøgscenter i hovedbygningen. Her kan besøgende få et indblik i vores målsætning, arbejde og arbejdsplads.