Obisk v Evropski centralni banki

Glavna stavba ECB

Če vas zanima, kako deluje ECB, kakšna je arhitektura glavne stavbe ali celo kakšno umetniško zbirko ima banka, pridite na predavanje ali voden ogled v naše prostore v frankfurtski četrti Ostend.

ECB je odprta tako za skupine kot tudi za posamezne obiskovalce. Enako dobrodošli so vsi: širša javnost, študentje, družbene organizacije ali strokovni organi.

Izobraževalni obiski

Splošni izobraževalni obiski in razstava o euru

Na teh obiskih lahko izveste več o vlogi ECB kot organu, ki izvaja denarno politiko za euro – enotno valuto 19 držav članic EU – ter o tem, kako skrbi za varnost bank tako znotraj kot tudi zunaj euroobmočja. Tu lahko ugotovite, kako je banka organizirana in kako sprejema odločitve, s katerimi ohranja vrednost našega denarja, ter zagotavlja, da cene v euroobmočju ostajajo stabilne. Lahko pa obiščete tudi razstavo o euru, na kateri boste izvedeli več o eurobankovcih in eurokovancih ter o zgodbah, ki jih pripovedujejo.

Čas obiskov:
ob ponedeljkih in petkih ob 15.00
ob torkih, sredah in četrtkih ob 10.30
Trajanje obiska:
90 minut

Obiski po meri

Če člani vaše skupine že veliko vedo o vlogi in nalogah ECB, lahko organiziramo poseben obisk o konkretni temi, ki vas zanima. Strokovnjaki ECB bodo poglobljeno predstavili teme v zvezi z denarno politiko in bančnim nadzorom, vključno s statistiko in pregledom gospodarskih gibanj. Obisk bo obsegal predavanja in predstavitve. Z našimi strokovnjaki boste lahko razpravljali o posameznih temah in jim postavljali vprašanja.

Čas obiskov:
ob ponedeljkih in petkih ob 10.30
ob torkih, sredah in četrtkih ob 15.00
Trajanje obiska:
od 90 do 180 minut

Prijavo za »splošni izobraževalni obisk« ali »obisk po meri« pošljite po e-pošti na naslov visitor.centre@ecb.europa.eu – prosimo, da navedete vrsto ter želeni datum in čas obiska.

Za »obisk po meri« obisk opišite, za kakšno skupino gre in katere teme vas zanimajo.

Prednost bodo imele skupine, ki ECB doslej še niso obiskale. Trudimo se za pošteno ravnovesje med obiskovalci vseh nacionalnosti. Prijave za »splošni izobraževalni« obisk večinoma obravnavamo po načelu »kdor prej pride, prej melje«. Pri »obiskih po meri« pa bomo upoštevali tudi morebitne multiplikativne učinke (koliko bodo člani skupine prejete informacije posredovali širši publiki).

Za obisk se je treba prijaviti najmanj štiri tedne vnaprej – vendar ne več kot šest mesecev pred obiskom.

Arhitekturni in umetnostni obiski

Ogled arhitekture – splošna javnost/strokovnjaki

Za ljubitelje arhitekture vsak mesec potekajo vodeni ogledi glavne stavbe. Če vas podrobneje zanimajo arhitekturna zasnova stavbe, njena konstrukcija ali tehnične podrobnosti, lahko zaprosite za posebej prirejen obisk.

Čas obiskov za »splošni« ogled:
prva sobota vsakega meseca od 9.00 do 17.40
Čas obiskov za »strokovni« ogled:
zadnji torek vsakega meseca od 16.00 do 17.30
Trajanje obiska:
90 minut

Za »splošni« ogled preverite proste termine na naslovu Frankfurter Stadtevents.

Za »strokovni« ogled nam pošljite e-pismo na naslov visitor.centre@ecb.europa.eu in navedite želeni datum obiska. Največje število udeležencev je 20.


Umetniška zbirka

Umetniška zbirka ECB obsega več kot 350 slik, risb, fotografij, kipov in umetniških predmetov s poudarkom na sodobni umetnosti. Obiskovalci si bodo lahko ogledali nekatera od del v zbirki.

Čas obiskov:
vsako prvo soboto v mesecu ob 10.00
Trajanje obiska:
60 minut

Za prijavo obiska preverite proste termine na naslovu Frankfurter Stadtevents.

Drugi obiski

Obisk judovskega obeležja

Med drugo svetovno vojno je gestapo uporabljal kletne prostore Grossmarkthalle kot zbirni center za skoraj 10.000 Judov, ki so bili od tam z vlakom deportirani v koncentracijska taborišča. Spominsko obeležje, ki je zdaj urejeno v teh prostorih, je mogoče obiskati samo z vodenim ogledom.

Če se želite udeležiti vodenega ogleda, obiščite spletno stran muzeja Jüdisches Museum (samo v nemščini).


Razstava o Martinu Elsaesserju

Grossmarkthalle, ki se nahaja v jedru glavne stavbe, je zasnoval arhitekt Martin Elsaesser, zgrajena pa je bila med leti 1926 in 1928. Ob izgradnji je bila eden največjih stavbnih kompleksov v Frankfurtu in največja samonosilna konstrukcija iz armiranega betona na svetu.

Za več informacij o razstavi o Martinu Elsaesserju se obrnite neposredno na Martin Elsaesser Stiftung (samo v nemščini).

Center za obiskovalce

ECB v glavni stavbi načrtuje odprtje centra za obiskovalce. V njem bodo imeli obiskovalci priložnost, da bolje razumejo, kakšno je naše poslanstvo, kako delujemo in kakšno je naše okolje.