Obisk v Evropski centralni banki

Glavna stavba ECB

Če vas zanima delovanje ECB, arhitektura njene glavne stavbe ali morda celo njena umetniška zbirka, pridite na predavanje ali voden ogled v naših prostorih v frankfurtski četrti Ostend.

ECB je odprta tako za skupine kot tudi za posamezne obiskovalce. Enako dobrodošli so vsi: širša javnost, študentje, družbene organizacije ali strokovni organi.

Izobraževalni obiski

Splošni izobraževalni obiski

Na teh obiskih lahko izveste več o vlogi ECB kot organu, ki izvaja denarno politiko za euro – enotno valuto 19 držav članic EU – ter o tem, kako skrbi za varnost bank tako znotraj kot tudi zunaj euroobmočja. Tu lahko ugotovite, kako je ECB organizirana in kako sprejema odločitve, s katerimi ohranja vrednost našega denarja, ter zagotavlja, da cene v euroobmočju ostajajo stabilne.

Čas obiskov:
ob ponedeljkih in petkih ob 16.00
ob torkih, sredah in četrtkih ob 10.30
Trajanje obiska:
90 minut

Obiski po meri

Če člani vaše skupine že veliko vedo o vlogi in nalogah ECB, lahko organiziramo poseben obisk o konkretni temi, ki vas zanima. Strokovnjaki ECB bodo poglobljeno predstavili teme v zvezi z denarno politiko in bančnim nadzorom, vključno s statistiko in pregledom gospodarskih gibanj. Obisk bo obsegal predavanja in predstavitve. Z našimi strokovnjaki boste lahko razpravljali o izbrani temi in jim postavljali vprašanja.

Čas obiskov:
ob ponedeljkih in petkih ob 10.30
ob torkih, sredah in četrtkih ob 16.00
Trajanje obiska:
od 90 do 180 minut

Prijavo za »splošni izobraževalni obisk« ali »obisk po meri« pošljite po e-pošti na naslov visitor.centre@ecb.europa.eu – prosimo, da navedete vrsto ter želeni datum in čas obiska. Najmanjše število udeležencev je 15.

V prijavi za »obisk po meri« opišite, za kakšno skupino gre in katere teme vas zanimajo.

Prednost bodo imele skupine, ki ECB doslej še niso obiskale. Trudimo se za pošteno ravnovesje med obiskovalci iz vseh držav. Prijave za »splošni izobraževalni obisk« večinoma obravnavamo po vrstnem redu prijetih prijav. Pri »obiskih po meri« pa bomo upoštevali tudi možne multiplikativne učinke (koliko bodo člani skupine prejete informacije posredovali širšemu krogu).

Za obisk se je treba prijaviti najmanj štiri tedne vnaprej – vendar ne več kot tri mesece pred obiskom.

Arhitekturni in umetnostni obiski

Strokovni ogled arhitekture

Če vas zanimajo arhitekturne, gradbene in tehnične značilnosti naše nove stavbe, vsak mesec za strokovnjake organiziramo arhitekturni ogled.

Čas obiskov:
od septembra 2017 dalje zadnji torek v mesecu od 16.00 do 17.30
Trajanje obiska:
90 minut

Za ogled nam pošljite e-pismo na naslov architecture@ecb.europa.eu in navedite želeni datum obiska. Velikost skupine je od 10 do 25 udeležencev.


Ogled umetniške zbirke ECB

Umetniška zbirka ECB obsega več kot 400 slik, risb, fotografij, kipov in umetniških predmetov s poudarkom na sodobni umetnosti. Obiskovalci si lahko ogledajo nekatera od del v zbirki.

Čas obiskov:
od septembra 2017 dalje prvi torek v mesecu ob 17.30
Trajanje obiska:
60 minut

Informacije o tem, kako lahko rezervirate ogled umetniške zbirke, bodo objavljene kmalu.

Drugi obiski

Obisk judovskega obeležja

Med drugo svetovno vojno je kletne prostore Grossmarkthalle uporabil gestapo kot zbirni center za skoraj 10.000 Judov, ki so bili nato z vlaki deportirani v koncentracijska taborišča. Spominsko obeležje, ki je zdaj urejeno v teh prostorih, je mogoče obiskati samo z vodenim ogledom.

Če se želite udeležiti vodenega ogleda, obiščite spletno stran muzeja Jüdisches Museum (samo v nemščini).


Razstava o Martinu Elsaesserju

Grossmarkthalle, ki se nahaja v jedru glavne stavbe, je zasnoval arhitekt Martin Elsaesser, zgrajena pa je bila med leti 1926 in 1928. Ob izgradnji je bila eden največjih stavbnih kompleksov v Frankfurtu in največja samonosilna konstrukcija iz armiranega betona na svetu.

Za več informacij o razstavi o Martinu Elsaesserju se obrnite neposredno na Martin Elsaesser Stiftung (samo v nemščini).

Center za obiskovalce

ECB v glavni stavbi načrtuje odprtje centra za obiskovalce. V njem bodo predstavljene različne informacije o poslanstvu in delovanju ECB ter splošnem okolju, v katerem deluje.