Международни въпроси

Основни теми

Европейската централна банка (ЕЦБ) е институция с ключова позиция в международните икономически и финансови въпроси. Тя провежда паричната политика на eврозоната. ЕЦБ заедно с централните банки на държавите, които са приели еврото, образува Евросистемата. Тя одобрява емитирането на втората най-използвана валута в света.

Еврозоната е неделима част от световната икономика. Благосъстоянието и перспективите на еврозоната зависят от международната среда. Ето защо доброто познаване на глобалната икономика е от съществено значение при формулирането на икономическата политика в еврозоната, за да се поддържа финансова стабилност и да се подпомага благосъстоянието. От своя страна икономическата динамика и икономическата политика в еврозоната въздействат върху световната икономика, например посредством търговията, лихвените проценти, капиталовите потоци и обменните курсове.

ЕЦБ има особено важна роля в глобален план, тъй като е централната банка на втората най-голяма икономика в света и част от Евросистемата, а също и емитент на втората най-използвана международна валута.

Основни събития