Mezinárodní záležitosti

Klíčové otázky

Evropská centrální banka (ECB) je v mezinárodních ekonomických a finančních záležitostech jednou z klíčových institucí. Provádí měnovou politiku eurozóny. Společně s centrálními bankami zemí, které zavedly euro, tvoří Eurosystém. Schvaluje vydávání druhé nejpoužívanější měny na světě.

Eurozóna je nedílnou součástí světové ekonomiky. Prosperita a perspektiva eurozóny záleží na mezinárodním prostředí. Pro stanovení hospodářských politik v eurozóně, které zajišťují finanční stabilitu a podporují prosperitu, je tedy nezbytné dobře chápat fungování globální ekonomiky. Hospodářský rozvoj a hospodářské politiky v eurozóně mohou zase působit na světovou ekonomiku, např. prostřednictvím obchodu, úrokových sazeb, kapitálových toků a směnných kurzů.

ECB hraje na celosvětové úrovni mimořádně vlivnou úlohu, protože je centrální bankou druhé největší ekonomiky světa a součástí Eurosystému a protože vydává druhou nejpoužívanější mezinárodní měnu.

Hlavní události