Internationale aangelegenheden

Belangrijke punten

De Europese Centrale Bank (ECB) is een belangrijke instelling in internationale economische en financiële aangelegenheden. Zij voert het monetaire beleid van het eurogebied en vormt tezamen met de centrale banken van de landen die zijn overgegaan op de euro, het Eurosysteem. Ook geeft de ECB machtiging tot uitgifte van de op één na meest gebruikte valuta ter wereld.

Het eurogebied is een integraal onderdeel van de wereldeconomie. De welvaart en vooruitzichten van het eurogebied zijn afhankelijk van de internationale omgeving. Economische beleidsvorming in het eurogebied die financiële stabiliteit waarborgt en welvaart stimuleert, kan dan ook niet zonder grondig inzicht in de wereldeconomie. De economische ontwikkelingen en het beleid in het eurogebied kunnen op hun beurt de wereldeconomie beïnvloeden, bijvoorbeeld via de handel, rentetarieven, kapitaalstromen en wisselkoersen.

De ECB speelt een bijzonder invloedrijke rol op mondiaal niveau omdat zij centrale bank van de op één na grootste economie ter wereld is en onderdeel van het Eurosysteem, en omdat zij verantwoordelijk is voor de uitgifte van de op één na meest gebruikte munt ter wereld.

Belangrijke gebeurtenissen