Kansainväliset asiat

Johdanto

Euroopan keskuspankki (EKP) on keskeinen toimija kansainvälisissä talous- ja rahoituskysymyksissä. EKP harjoittaa rahapolitiikkaa euroalueella, ja se on osa eurojärjestelmää, johon sen lisäksi kuuluvat euron käyttöön ottaneiden maiden kansalliset keskuspankit. EKP:n vallassa on antaa lupa laskea liikkeeseen euroja – maailman toiseksi eniten käytettyä valuuttaa.

Euroalue on kiinteä osa maailmantaloutta, ja euroalueen vauraus ja kasvunäkymät ovat riippuvaisia kansainvälisestä kehityksestä. Euroalueen talouspolitiikkaa määritettäessä on siis välttämätöntä ymmärtää hyvin maailmantalouden toimintaa, jotta voidaan turvata rahoitusjärjestelmän vakaus ja edistää vaurautta euroalueella. Euroalueen talouskehitys ja ‑politiikka voivat puolestaan vaikuttaa maailmantalouteen esimerkiksi ulkomaankaupan, korkojen, pääomavirtojen ja valuuttakurssien välityksellä.

Euroalueen talous on maailman toiseksi suurin ja euro on kansainvälisesti toiseksi merkittävin valuutta, joten euroalueen keskuspankkina (yhdessä muun eurojärjestelmän kanssa) EKP:llä on kansainvälisesti erittäin vaikutusvaltainen asema.

Tapahtumia