Ryšiai pasaulyje

Pagrindiniai aspektai

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra pagrindinė tarptautinių ekonomikos ir finansų reikalų institucija. Ji vykdo euro zonos pinigų politiką. Kartu su eurą įsivedusių šalių centriniais bankais ECB sudaro Eurosistemą. Jis duoda leidimą leisti antrą pasaulyje dažniausiai naudojamą valiutą.

Euro zona yra neatsiejama pasaulio ekonomikos dalis. Tiek euro zonos gerovė, tiek jos perspektyvos priklauso nuo tarptautinės aplinkos. Taigi, siekiant parengti euro zonai skirtą ekonominę politiką, užtikrinančią finansinį stabilumą ir skatinančią gerovę, būtina gerai suprasti pasaulio ekonomiką. Ekonomikos pokyčiai ir vykdoma politika euro zonoje savo ruožtu gali turėti įtakos pasaulio ekonomikai, pavyzdžiui, per prekybą, palūkanų normas, kapitalo srautus ir valiutos kursus.

ECB vaidina itin svarbų vaidmenį pasaulyje, nes jis yra antros didžiausios pasaulio ekonomikos ir dalies Eurosistemos centrinis bankas. Be to, jis leidžia antrą pasaulyje dažniausiai naudojamą valiutą.

Pagrindiniai įvykiai