Internationale anliggender

Vigtige oplysninger

Den Europæiske Centralbank (ECB) er en institution med en central placering i internationale økonomiske og finansielle anliggender. Den fører pengepolitik for euroområdet. Sammen med centralbankerne i de lande, der har indført euroen, danner den Eurosystemet. Den giver tilladelse til udstedelsen af verdens næstmest anvendte valuta.

Euroområdet er en integreret del af verdensøkonomien. Euroområdets velstand og fremtidsudsigter afhænger af de internationale forhold. For at kunne udforme økonomiske politikker i euroområdet, der sikrer finansiel stabilitet og fremmer velstand, er det derfor nødvendigt at have en grundig indsigt i verdensøkonomien. På den anden side kan den økonomiske udvikling og de økonomiske politikker i euroområdet også påvirke verdensøkonomien, fx gennem handel, renter, kapitalbevægelser og valutakurser.

ECB spiller en særdeles indflydelsesrig rolle på verdensplan, fordi den er centralbank i verdens næststørste økonomi og en del af Eurosystemet, og fordi den udsteder den næstmest anvendte internationale valuta.

Vigtige begivenheder