Međunarodni odnosi

Ključna pitanja

Europska središnja banka (ESB) ključna je institucija u međunarodnim gospodarskim i financijskim poslovima. Vodi monetarnu politiku za europodručje. Zajedno sa središnjim bankama država koje su uvele euro tvori Eurosustav. Odobrava izdavanje druge valute po raširenosti upotrebe u svijetu.

Europodručje je sastavni dio svjetskoga gospodarstva. Dobrobit europodručja i njegovi izgledi ovise o međunarodnoj okolini. Dobro razumijevanje globalnoga gospodarstvo stoga je nužno za oblikovanje takvih gospodarskih politika na europodručju koje jamče očuvanje financijske stabilnosti i promicanje dobrobiti. Gospodarska kretanja i politike na europodručju mogu pak utjecati na globalnu gospodarstvo, primjerice putem trgovine, kamatnih stopa, kretanja kapitala i deviznih tečajeva.

Uloga ESB-a na globalnoj razini osobito je utjecajna budući je središnja banka drugoga gospodarstva po veličini na svijetu i dio Eurosustava, a i zato što izdaje drugu valutu po raširenosti upotrebe u međunarodnim okvirima.

Ključni događaji