Rahvusvahelised suhted

Põhiküsimused

Euroopa Keskpank (EKP) on rahvusvahelistes majandus- ja finantssuhetes võtmetähtsusega institutsioon, kes juhib euroala rahapoliitikat. EKP ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad moodustavad eurosüsteemi. EKP annab loa maailmas tähtsuselt teise vääringu emissiooniks.

Euroala on maailmamajanduse lahutamatu osa. Euroala jõukus ja väljavaated sõltuvad rahvusvahelisest keskkonnast. Seega on hea arusaamine üleilmsest majandusest vajalik, et kavandada euroala majanduspoliitikat, mis tagaks finantsstabiilsuse ja soodustaks majanduslikku õitsengut. Euroala majandusareng ja -poliitika võivad näiteks kaubanduse, intressimäärade, kapitalivoogude ja vahetuskursside kaudu avaldada omakorda mõju maailmamajandusele.

EKP-l on üleilmsel tasandil eriti mõjuvõimas roll, sest ta on maailma suuruselt teise majanduse keskpank ja osa eurosüsteemist ning emiteerib rahvusvahelist vääringut, mis on maailmas kasutatavuselt teisel kohal.

Tähtsad sündmused