Mednarodne zadeve

Ključna vprašanja

Evropska centralna banka (ECB) je ključna institucija na področju mednarodnih gospodarskih in finančnih zadev. Izvaja denarno politiko v euroobmočju. Skupaj s centralnimi bankami držav, ki so sprejele euro, sestavlja Eurosistem. Odobrava izdajanje druge najbolj razširjene valute na svetu.

Euroobmočje je integralni del svetovnega gospodarstva. Blaginja in nadaljnji razvoj euroobmočja sta odvisna od mednarodnega okolja. Dobro razumevanje svetovnega gospodarstva je zato bistveno pri oblikovanju ekonomskih politik v euroobmočju, ki varujejo finančno stabilnost in spodbujajo blaginjo. Gospodarska gibanja in politike v euroobmočju lahko po drugi strani vplivajo na svetovno gospodarstvo, na primer prek trgovinske menjave, obrestnih mer, kapitalskih tokov in deviznih tečajev.

ECB ima še posebno vplivno vlogo na svetovni ravni, saj je centralna banka drugega največjega gospodarstva na svetu in del Eurosistema ter izdajateljica druge najbolj razširjene mednarodne valute.

Ključni dogodki