Starptautiskie jautājumi

Svarīgākās jomas

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir institūcija, kam ir svarīga loma starptautisko ekonomisko un finanšu jautājumu risināšanā. Tā īsteno euro zonas monetāro politiku. ECB kopā ar to valstu centrālajām bankām, kas ieviesušas euro, veido Eurosistēmu. Tā autorizē pasaulē otrās visvairāk izmantotās valūtas emisiju.

Euro zona ir pasaules tautsaimniecības neatņemama sastāvdaļa. Euro zonas labklājība un nākotnes izredzes atkarīgas no starptautiskās vides. Tāpēc, lai formulētu euro zonas ekonomisko politiku, kas garantē finanšu stabilitāti un veicina labklājību, vitāli svarīga laba izpratne par pasaules tautsaimniecību. Savukārt tautsaimniecības attīstība un politika euro zonā var ietekmēt pasaules tautsaimniecību, piemēram, ar tirdzniecības, procentu likmju, kapitāla plūsmu un valūtas kursu starpniecību.

Tā kā ECB ir pasaulē otrās lielākās tautsaimniecības centrālā banka un Eurosistēmas daļa un emitē valūtu, kas ir otra visvairāk izmantotā starptautiskā valūta, tās loma globālā līmenī ir īpaši ietekmīga.

Svarīgākie notikumi