Internationella frågor

Nyckelfrågor

Europeiska centralbanken (ECB) är en nyckelinstitution i internationella ekonomiska och finansiella affärer. Den genomför penningpolitik för euroområdet. ECB och centralbankerna i de länder som har infört euron utgör Eurosystemet. Det ansvarar för utgivningen av världens näst mest använda valuta.

Euroområdet är en del av världsekonomin. Euroområdets välstånd och framtidsutsikter är avhängiga den internationella omgivningen. En god förståelse för den globala ekonomin är därför viktig för att formulera en ekonomisk politik för euroområdet som tryggar finansiell stabilitet och främjar välstånd. Ekonomisk utveckling och politik i euroområdet kan i sin tur påverka den globala ekonomin, t.ex. genom handel, räntor, kapitalflöden och växelkurser.

Som centralbank för världens näst största ekonomi har ECB har en särskilt viktig roll på global nivå. ECB är också en del av Eurosystemet och ger ut den näst mest använda internationella valutan.

Nyckelhändelser