Nemzetközi ügyek

Legfontosabb kérdések

Az Európai Központi Bank (EKB) a nemzetközi gazdasági és pénzügyi élet egyik meghatározó intézménye, amelynek feladata az euroövezet monetáris politikájának kialakítása. Az eurót bevezetett országok központi bankjaival együtt alkotja az eurorendszert. Ő engedélyezi a világ második leggyakrabban használt fizetőeszközének kibocsátását.

Mivel az euroövezet szerves része a világgazdaságnak, jóléte és kilátásai elválaszthatatlanok a nemzetközi gazdasági környezettől. A világgazdasági folyamatok mélyreható ismerete éppen ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy az illetékesek a pénzügyi stabilitást fenntartó és a jólétet növelő euroövezeti gazdaságpolitikát dolgozhassanak ki. Másfelől az euroövezet gazdasági folyamatai és gazdaságpolitikai intézkedései is visszahatnak a világgazdaságra, például a kereskedelem, a kamatlábak, a tőkeáramlás és az árfolyam közvetítésével.

Mivel az EKB mint az eurorendszernek része a világ második legnagyobb gazdaságának központi bankja, egyszersmind a második leggyakrabban használt nemzetközi fizetőeszköz kibocsátó hatósága, ezért globális szinten különösen nagy befolyással bír.

Legfontosabb események