Menu

Översikt

ECB:s nya hem

ECB byggde sitt nya kontor vid Grossmarkthalle (Frankfurts gamla saluhall) efter en rekommendation från Europeiska revisionsrätten till alla EU-institutioner att det är mycket mer ekonomiskt på lång sikt att äga lokaler än att hyra kontorsutrymmen. Anläggningen utformades av arkitekter från Wien, COOP HIMMELB(L)AU, som vann första pris i den internationella stadsplanerings- och arkitekttävlingen 2004.

185 m högt kontorstorn
mer

120 000 m² hela tomten
mer

Grossmarkthalle 250 m lång
more

Val av plats

När Maastrichtfördraget undertecknades 1992 beslutades det att ECB skulle placeras i Frankfurt am Main. ECB startade sin verksamhet 1998 i hyrda kontor i det s.k. Eurotower och man började leta efter en lämplig tomt för ECB:s lokaler. Efter att ha tittat på 35 möjliga tomter i hela staden bestämde sig ECB slutligen för tomten där Grossmarkthalle ligger och för att inkorporera den befintliga byggnaden i utformningen av den nya anläggningen.

En genomförbarhetsstudie visade att denna tomt var den ekonomiskt mest lämpliga, att den har bra kommunikationsförbindelser tack vare god infrastruktur, att den uppfyller specifikationerna vad gäller storlek och att den var bäst lämpad för att uppfylla de säkerhetskrav som ställs på en centralbank. Tomten är tillräckligt stor för att eventuella ut- och nybyggnationer ska kunna göras i framtiden om det behövs.

Större delen av den personal som hanterar frågor om penningpolitik arbetar nu under samma tak i stadsdelen Ostend i Frankfurt. När det nya huvudkontoret planerades visste man ännu inte att ECB även skulle få ansvaret för banktillsynen i euroområdet. Alltså beslutade ECB i november 2013 att fortsätta att hyra Eurotower-byggnaden för den personal som arbetar med banktillsynen. Personal som levererar tjänster till båda dessa områden finns i bägge byggnaderna.

73 km nya fasadfogar
mer

4 300 ton stål
mer

3 500 dörrar
mer

Funktionalitet och flexibilitet

Tävlingsreglerna, juryns slutgiltiga beslut och den vidare planeringen inriktades på att det nya huvudkontoret skulle präglas av funktionalitet och hållbarhet. Dessa aspekter fortsätter att spela en viktig roll. Genom strukturen på byggnaden och utnyttjandet av ytorna skapas en arbetsmiljö som uppfyller olika krav på funktionalitet och öppen kommunikation. Detta främjar lagarbete och samverkan på alla nivåer. Samtidigt innebär flexibiliteten i utformningen av strukturen och utnyttjandet av ytorna att ändringar enkelt kan göras.

6 000 fasadelement
mer

Över 700 träd
mer

14 diagonala stålbalkar
mer

Banbrytande stadsbyggnad

Hela byggnationen ingick i en stadsbyggnadsprocess som utformades med Frankfurts stadscentrum som utgångspunkt. Resultatet är ett tydligt landmärke på Grossmarkthalles tomt, där kontorsbyggnaden förlänger Frankfurts skyline österut. Genom att bygga om stadens tidigare grossistmarknad och införliva den i utformningen av de nya lokalerna har historien blivit en del av ECB, vilket bidrar till det unika med denna sevärdhet i Frankfurts stadsdel Ostend.