Menu

Oversigt

Et nyt hjem til ECB

ECB har i overensstemmelse med Den Europæiske Revisionsrets henstilling til alle EU-institutioner om, at det på langt sigt er meget mere rentabelt at eje en bygning frem for at leje kontorer, opført sit eget hovedsæde på Grossmarkthalle-grunden, hvor Frankfurts engrosmarked for frugt og grønt tidligere havde til huse. Det nye hovedsæde er opført på baggrund af et designforslag fra det Wien-baserede arkitektfirma COOP HIMELB(L)AU. Størstedelen af det personale, der beskæftiger sig med pengepolitik, arbejder nu samlet under ét tag i det nye hovedsæde, mens de ansvarlige for udførelsen af banktilsynsopgaver har til huse i Eurotower, som ECB har besluttet fortsat at leje. Personale, der leverer fælles tjenester, befinder sig i begge bygninger.

185 m højt kontortårn
Læs mere

Grundens størrelse: 120.000 m²
Læs mere

Grossmarkthalle: 250 m i længden
Læs mere

Valg af placering

Da Maastricht-traktaten blev underskrevet i 1992, blev det besluttet, at ECB skulle etableres i Frankfurt am Main. I 1998, da ECB begyndte sit virke i lejede lokaler i Eurotower, begyndte man at lede efter en egnet grund i Frankfurt til opførelse af ECB's hovedsæde. I alt 35 mulige lokaliteter blev undersøgt i hele byen, og i sidste ende besluttede ECB sig for Grossmarkthalle-grunden samt for at bevare den eksisterende bygning. En forundersøgelse havde vist, at dette var den mest økonomisk bæredygtige grund, at den havde gode infrastrukturforbindelser, at den levede op til kravene til størrelse, og at det var det sted, hvor man på den mest optimale måde kunne iværksætte de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for en centralbank. Desuden gav grunden mulighed for at udbygge og udvide.

73 km renoverede fuger
Læs mere

4.300 ton stål
Læs mere

3.500 døre
Læs mere

Funktionel og fleksibel

Konkurrencematerialet, juryens endelige afgørelse og de efterfølgende planlægningsfaser havde fokus på det nye hovedsædes funktionalitet og bæredygtighed, som er aspekter, der fortsat vil spille en vigtig rolle. Hovedsædets strukturelle og rumlige rammer skaber et arbejdsmiljø, som lever op til en række funktionelle krav og tilskynder til åben kommunikation, hvilket fremmer samarbejdet og interaktionen på alle niveauer. Samtidig betyder det fleksible design, at det med en beskeden indsats er muligt at tilpasse hovedsædet til nye omstændigheder.

6.000 facadeelementer
Læs mere

Over 700 træer
Læs mere

14 diagonale stålbjælker
Læs mere

Et vartegn for byen

Hovedsædet blev udtænkt som en del af en byudviklingsproces, der tog udgangspunkt i hovedsædets samspil med Frankfurts centrum. Resultatet er et meget synligt vartegn på Grossmarkthalle-grunden, som forlænger Frankfurts skyline med skyskraberne mod øst. Ombygningen af byens tidligere torvehal, så den indgår som en del af projektet, har gjort historien til en del af ECB og gør dette vartegn i Frankfurts Ostend-kvarter endnu mere unikt.