Menu

Γενική παρουσίαση

Μια νέα στέγη για την ΕΚΤ

Κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προς όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις είναι πιο συμφέρουσες οικονομικά σε σχέση με τη μίσθωση γραφείων, η ΕΚΤ κατασκεύασε τις δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις στο οικόπεδο της Groẞmarkthalle (της πρώην κεντρικής αγοράς της Φρανκφούρτης). Τον σχεδιασμό τους ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο COOP HIMMELB(L)AU, με έδρα στη Βιέννη, το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διεθνή πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό διαγωνισμό το 2004.

Ύψος ουρανοξύστη 185 μ.
Περισσότερες πληροφορίες

Συνολική επιφάνεια χώρου 120.000 τ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες

Μήκος Groẞmarkthalle 250 μ.
Περισσότερες πληροφορίες

Επιλογή της τοποθεσίας

Όταν το 1992 υπεγράφη η Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποφασίστηκε ότι η έδρα της ΕΚΤ θα ήταν στην Φρανκφούρτη. Το 1998, όταν η ΕΚΤ άρχισε να λειτουργεί σε μισθωμένα γραφεία στο κτίριο Eurotower, ξεκίνησε ταυτόχρονα την αναζήτηση ενός κατάλληλου χώρου για την κατασκευή ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων στη Φρανκφούρτη. Αφού εξέτασε 35 πιθανούς χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης, η ΕΚΤ αποφάσισε τελικά να χρησιμοποιήσει τον χώρο της Groẞmarkthalle και να ενσωματώσει το υπάρχον κτίριο στο σχέδιο των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας, η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου αποτελούσε την πλέον βιώσιμη λύση από οικονομική άποψη, η σύνδεση με τις υποδομές της πόλης ήταν επαρκής, οι απαιτήσεις χώρου πληρούνταν και επρόκειτο για τη βέλτιστη επιλογή όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτούμενων για μια κεντρική τράπεζα μέτρων ασφάλειας. Επιπλέον, εξασφάλιζε επαρκή χώρο για περαιτέρω κατασκευές και επεκτάσεις.

Η πλειονότητα των μελών του προσωπικού που ασκούν καθήκοντα νομισματικής πολιτικής εργάζονται πλέον κάτω από μία στέγη στο προάστιο Ostend της Φρανκφούρτης. Ωστόσο, όταν σχεδιάστηκαν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις δεν είχε ακόμη προβλεφθεί ότι η ΕΚΤ θα αναλάμβανε καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο, τον Νοέμβριο του 2013 η ΕΚΤ αποφάσισε να συνεχίσει τη μίσθωση του κτιρίου Eurotower για να στεγάσει το προσωπικό που θα ήταν επιφορτισμένο με τα καθήκοντα αυτά. Μέλη του προσωπικού που παρέχουν κοινές υπηρεσίες στεγάζονται και στα δύο κτίρια.

Αποκατάσταση αρμών μήκους 73 χλμ.
Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργικότητα και ευελιξία

Στον φάκελο του διαγωνισμού, στην τελική απόφαση της επιτροπής και στις μετέπειτα φάσεις σχεδιασμού λήφθηκαν σοβαρά υπόψη η ευελιξία και η λειτουργικότητα των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, παράμετροι που εξακολουθούν να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών. Ο δομικός και χωρικός σχεδιασμός των νέων εγκαταστάσεων δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται στις διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις και ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία, προάγοντας έτσι την ομαδική εργασία και την αλληλεπίδραση σε κάθε επίπεδο. Ταυτόχρονα, ο βαθμός ευελιξίας του σχεδιασμού επιτρέπει την προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις με ελάχιστη προσπάθεια.

6.000 στοιχεία στην πρόσοψη
Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα από 700 δέντρα
Περισσότερες πληροφορίες

14 μεταλλικά δικτυώματα στο αίθριο
Περισσότερες πληροφορίες

Ένα εμβληματικό κτίριο στο αστικό τοπίο

Η υλοποίηση του κτιριακού συμπλέγματος αποτέλεσε μέρος μιας διαδικασίας πολεοδομικού σχεδιασμού με σημείο εκκίνησης την εναρμόνισή του με το κέντρο της πόλης της Φρανκφούρτης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευδιάκριτο εμβληματικό κτίριο στον χώρο της Großmarkthalle, το οποίο προστίθεται στα ανατολικά στη σειρά των ψηλών κτισμάτων που δημιουργούν το χαρακτηριστικό τοπίο της πόλης. Η μετατροπή της πρώην κεντρικής αγοράς της Φρανκφούρτης και η ενσωμάτωσή της στο σχέδιο κατασκευής προσδίδει ιστορικό χαρακτήρα και στην ΕΚΤ, ενισχύοντας τη μοναδικότητα αυτού του εμβληματικού κτιρίου στην περιοχή Ostend της Φρανκφούρτης.