Menu

Ülevaade

EKP uus kodu

Järgides Euroopa Kontrollikoja poolt kõigile Euroopa institutsioonidele antud soovitust, mille kohaselt on oma valduste hankimine pikas perspektiivis märksa säästlikum kui kontoripindade rentimine, rajas EKP Frankfurdi endise hulgimüügituru Grossmarkthalle krundile oma uue peakorteri. Hooned projekteeris Viini arhitektuuribüroo COOP HIMMELB(L)AU, kes saavutas 2004. aasta rahvusvahelisel arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursil esimese koha.

185 meetri kõrgune büroohoone
vaata lisaks

120 000 m² suurune territoorium
vaata lisaks

250 meetri pikkune Grossmarkthalle
vaata lisaks

Asukoha valimine

Pärast Maastrichti lepingu allkirjastamist 1992. aastal otsustati, et EKP asukohaks saab Maini-äärne Frankfurt. EKP alustas oma tegevust 1998. aastal Eurotoweris asuvatel rendipindadel. Samal ajal hakati otsima sobivat asukohta Frankfurdis EKP enda hoonete rajamiseks. Kaaluti eri linnaosades asuva 35 erineva võimaluse vahel ning lõpuks otsustati kasutada Grossmartkhalle krunti ja kaasata uue peakorteri kujundusse ka olemasolev hoone.

Teostatavusuuringu käigus selgus, et see lahendus oli majanduslikult kõige otstarbekam, pakkus infrastruktuuri seisukohalt heade ühendustega asukohta ning tagas ruumiliste nõuete ja keskpanga turvanõuete optimaalse täitmise. Lisaks oli ehituskrundil piisavalt ruumi lisahoonete ja laienduste jaoks.

Enamik rahapoliitika ülesannete eest vastutavaid töötajaid on nüüdseks koos uues hoonekompleksis Frankfurdi Ostendi linnaosas. Kuna uute hoonete projekteerimise ajal ei olnud veel teada, et EKP hakkab vastutama euroala pangandusjärelevalve eest, otsustati 2013. aasta novembris, et pangandusjärelevalve ülesandeid täitvate töötajate paigutamiseks jätkatakse ka Eurotoweri rentimist. Ühiseid teenuseid osutavad töötajad paiknevad mõlemas hoones.

73 km restaureeritud vuuke
vaata lisaks

4300 tonni terast
vaata lisaks

3500 ust
vaata lisaks

Funktsionaalsus ja paindlikkus

Arhitektuuriprojekti lähteülesandes, žürii lõppotsuses ja järgnenud planeerimisetappides keskenduti uue hoonekompleksi funktsionaalsusele ja jätkusuutlikkusele ning need põhiaspektid on ka uusehitise kasutamisel endiselt olulised. Uute hoonete struktuuri- ja ruumilahendused võimaldavad luua töökeskkonna, mis vastab mitmesugustele funktsionaalsetele nõuetele ja lihtsustab avatud suhtlemist, mis omakorda soodustab meeskonnatööd ja koostööd igal tasandil. Samal ajal saab tänu paindlikele lahendustele teha ruumiplaanis vajaduse korral hõlpsalt muudatusi.

6000 fassaadielementi
vaata lisaks

Üle 700 puu
vaata lisaks

14 diagonaalset terassõrestikku
vaata lisaks

Teetähis linnakeskkonnas

Hoonekompleks projekteeriti osana linnaehituslikust planeerimisprotsessist, milles võeti lähtepunktina arvesse kompleksi suhestumine Frankfurdi kesklinnaga. Tulemuseks on Grossmarkthalle juures kõrguv selgelt nähtav teetähis – bürootornid, mis täiendavad Frankfurdi kõrghoonete panoraami idast. Restaureeritud endise hulgimüügituru ühendamine uute hoonetega lisas EKP-le ajaloolise mõõtme ja Ostendi linnaosas asuvale hoonekompleksile veelgi ainulaadsust.