Menu

Apskats

ECB jaunās mājas

Saskaņā ar Eiropas Auditoru tiesas ieteikumu visām Eiropas institūcijām, ka ilgtermiņā ir daudz izdevīgāk izmantot pašu īpašumā esošas ēkas, nevis īrēt biroju telpas,Tirgus halles jeb Grossmarkthalle (agrākā Frankfurtes vairumtirdzniecības tirgus halle) atrašanās vietā uzcelta jaunā ECB ēka. Telpu projekta autors bija Vīnes arhitektu birojs COOP HIMMELB(L)AU, kas 2004. gadā starptautiskā pilsētplānošanas un arhitektūras projektu konkursā ieguva pirmo vietu.

185 m augstais biroju tornis vairāk

120 000 m² kopējā apbūves gabala platība
vairāk

250 m garā Tirgus halle
vairāk

Vietas izvēle

1992. gadā, parakstot Māstrihtas līgumu, tika nolemts, ka ECB atradīsies Frankfurtē pie Mainas. 1998. gadā, kad ECB uzsāka darbību īrētās telpās Eurotornī, aizsākās piemērotas vietas meklējumi jaunām ECB telpām Frankfurtē. ECB novērtēja 35 iespējamās vietas visā pilsētā un visbeidzot izšķīrās izmantot gruntsgabalu, kur atrodas Tirgus halle, iekļaujot esošo ēku jaunās galvenās mītnes projektā.

Priekšizpēte parādīja, ka šī vieta bija ekonomiski visdzīvotspējīgākā, bija pieejami labi infrastruktūras savienojumi, bija iespējams nodrošināt pietiekami plašas telpas un tā bija optimāla centrālajai bankai nepieciešamo drošības pasākumu īstenošanai. Turklāt tā nodrošināja arī pietiekami daudz vietas būvniecības un paplašināšanās veikšanai nākotnē.

Tagad vairākums darbinieku, kas nodarbojas ar monetārās politikas jautājumiem, strādā zem viena jumta Frankfurftes Ostendas rajonā. Taču, tā kā jauno telpu projekts tapa laikā, kad nebija zināms, ka ECB uzņemsies atbildību par euro zonas banku uzraudzību, ECB 2013. gada novembrī pieņēma lēmumu turpināt nomāt Eurotorni banku uzraudzības darbinieku vajadzībām. Darbinieki, kas sniedz kopējos pakalpojumus, izvietoti abās ēkās.

73 km atjaunotu savienojumu
vairāk

4 300 t tērauda
vairāk

3 500 durvju
vairāk

Funkcionalitāte un pielāgojamība

Jauno telpu funkcionalitāte un ilgtspēja bija konkursa kopsavilkuma dokumenta, žūrijas lēmuma un turpmāko plānošanas posmu galvenās prasības, un šiem pamata aspektiem joprojām ir nozīmīga loma to izmantošanā. Jauno telpu strukturālais un telpiskais dizains rada darba vidi, kas atbilst dažādām funkcionālajām prasībām un veicina atvērtu saziņu, tādējādi atvieglojot komandas darbu un saskarsmi visos līmeņos. Vienlaikus projekta strukturālās un telpiskās pielāgojamības līmenis ļauj viegli piemēroties mainīgām prasībām.

6 000 fasādes elementu
vairāk

Vairāk nekā 700 koku
vairāk

14 diagonālas tērauda kopnes
vairāk

Ievērības cienīgs pilsētvides objekts

Ēku ansamblis tika veidots pilsētvides plānošanas procesa ietvaros, pieskaņojoties Frankfurtes pilsētas centram kā sākumpunktam. Rezultāts ir skaidri saskatāms, ievērības cienīgs pilsētvides objekts Tirgus halles atrašanās vietā, biroju tornim paplašinot Frankfurtes augstceltņu panorāmu uz austrumu pusi. Pārveidojot pilsētas bijušo vairumtirdzniecības tirgus halli un integrējot to projektā, vēsture kļuvusi par daļu no ECB, padarot vēl unikālāku šo vietu Frankfurtes Ostendas rajonā.