Menu

Základní údaje

Nový domov ECB

Na základě doporučení Evropského účetního dvora všem evropským orgánům a institucím, že je v dlouhodobém horizontu daleko hospodárnější kancelářské prostory vlastnit, než je najímat, vybudovala ECB vlastní sídlo na místě Grossmarkthalle (dřívější frankfurtské velkoobchodní tržnice). Autorem návrhu nového sídla ECB byl vídeňský architektonický ateliér COOP HIMMELB(L)AU, který v roce 2004 získal v mezinárodní soutěži o tento architektonický projekt první cenu.

185 m vysoká administrativní budova
Více informací

celková rozloha areálu 120,000 m²
Více informací

250 m dlouhá Grossmarkthalle
Více informací

Rozhodování o umístění sídla ECB

Rozhodnutí o tom, že Evropská centrální banka bude sídlit ve Frankfurtu nad Mohanem, bylo přijato v roce 1992, kdy byla podepsána Maastrichtská smlouva. Výběr vhodného areálu pro vlastní sídlo ve Frankfurtu byl zahájen již v roce 1998, kdy ECB začala působit v pronajatých prostorách budovy Eurotower. Po prověření 35 možných míst v různých částech města se nakonec ECB rozhodla pro výstavbu v areálu Grossmarkthalle s tím, že budovu tržnice začlení do projektu.

Studie proveditelnosti prokázala, že tento areál je z ekonomického hlediska nejschůdnější, je dobře napojený na infrastrukturu, splňuje prostorové požadavky a je optimální i po stránce dodržení bezpečnostních opatření nezbytných pro centrální banku. Nabízí také dostatečný prostor pro další výstavbu a rozšíření.

Většina zaměstnanců v oblasti měnové politiky tak nyní pracuje společně pod jednou střechou ve frankfurtské čtvrti Ostend. Vzhledem k tomu, že nové sídlo ECB však bylo navrženo v době, kdy se ještě nepředpokládalo, že budou ECB svěřeny úkoly dohledu v eurozóně, ECB se v listopadu 2013 rozhodla, že budovu Eurotower bude najímat i nadále, aby v ní mohla umístit své pracovníky bankovního dohledu. Zaměstnanci poskytující sdílené služby budou umístěni v obou budovách.

73 km obnovených výplní spár fasády
Více informací

4 300 t oceli
Více informací

3 500 dveří
Více informací

Funkční a flexibilní

Zadání výběrového řízení, konečné rozhodnutí výběrové komise a následné plánování se zaměřily na funkčnost a udržitelnost nového sídla a tyto klíčové aspekty nadále hrají důležitou úlohu při jeho využívání. Prostorový a stavební design nového sídla vytváří pracovní prostředí, které splňuje různé funkční požadavky a usnadňuje otevřenou komunikaci. Tím je zajištěna týmová spolupráce a interakce na všech úrovních. Design je zároveň natolik flexibilní, že jej lze snadno uzpůsobit jakýmkoli požadovaným změnám.

6 000 prvků fasády
Více informací

Přes 700 stromů
Více informací

14 příčných kovových nosníků
Více informací

Dominanta města

Komplex budov byl pojat jako součást urbanistického procesu, jehož východiskem je návaznost na centrum Frankfurtu. Výsledkem je viditelná dominanta města na místě Grossmarkthalle, která rozšiřuje panorama frankfurtských mrakodrapů východním směrem. Díky přeměně bývalé městské velkoobchodní tržnice a jejímu začlenění do návrhu se historie stala součástí ECB a tato dominanta frankfurtského Ostendu tak získala na jedinečnosti.