Menu

Overzicht

Nieuw onderkomen voor de ECB

Na een aanbeveling van de Europese Rekenkamer aan alle Europese instellingen dat het op lange termijn veel economischer is over eigen gebouwen te beschikken dan kantoorpanden te huren, heeft de ECB haar eigen gebouw laten bouwen op het terrein van de voormalige groothandelsmarkt (Großmarkthalle) in Frankfurt am Main. Het ontwerp is van het Weense architectenbureau COOP HIMMELB(L)AU, dat in 2004 de eerste prijs won in de internationale stedenbouwkundige en ontwerpwedstrijd.

185 m hoge kantoortoren
meer

120.000 m² groot terrein
meer

250 m lange Großmarkthalle
meer

De keuze van de locatie

Toen in 1992 het Verdrag van Maastricht werd gesloten, is ook bepaald dat de ECB in Frankfurt am Main gevestigd zou worden. In 1998, toen zij haar werkzaamheden startte in gehuurde kantoorruimte in de Eurotower, is de ECB op zoek gegaan naar een passende locatie voor een eigen kantoorgebouw in Frankfurt. De ECB heeft 35 mogelijke locaties over de hele stad bekeken en uiteindelijk besloten het terrein van de Großmarkthalle te gebruiken en de bestaande bebouwing in het ontwerp te integreren.

Uit een haalbaarheidsonderzoek was gebleken dat deze locatie financieel het gunstigst was, over goede vervoersverbindingen beschikte en qua ruimte aan de eisen voldeed. Ook op het gebied van de veiligheidseisen waaraan een centrale bank moet voldoen, was dit de meest geschikte locatie. Verder bood het voldoende ruimte voor verdere (uit)bouwwerkzaamheden.

De meeste medewerkers die zich met het monetair beleid bezighouden, werken nu samen in één gebouw in de wijk Ostend. Omdat bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw nog niet voorzien was dat de ECB ook verantwoordelijk zou worden voor het bankentoezicht in het eurogebied, heeft de ECB in november 2013 besloten de gehuurde Eurotower aan te houden voor de huisvesting van de toezichthouders. Medewerkers die diensten verlenen aan beide beleidsterreinen, werken verspreid over beide gebouwen.

73 km gerestaureerde voegen
meer

4300 ton staal
meer

3500 deuren
meer

Functioneel en aanpasbaar

De wedstrijdvoorschriften, de definitieve beslissing van de jury en de daaropvolgende planningsfasen waren gericht op de functionaliteit en duurzaamheid van het nieuwe kantoorgebouw. Deze kernaspecten blijven een grote rol spelen in de manier waarop het gebouw wordt gebruikt. Door het structurele en ruimtelijke ontwerp van het nieuwe gebouw is een werkomgeving gecreëerd die aan verschillende functie-eisen voldoet en open communicatie vergemakkelijkt. Dit bevordert teamwork en interactie op elk niveau. Tegelijkertijd is het ontwerp zo flexibel dat het met weinig moeite aan veranderende omstandigheden kan worden aangepast.

6000 gevelelementen
meer

Ruim 700 bomen
meer

14 diagonale staalbalken
meer

Stedelijk oriëntatiepunt

Het gebouwenensemble is ontwikkeld als onderdeel van een stedebouwkundig proces waarbij de verbinding met het stadscentrum van Frankfurt uitgangspunt was. Het resultaat is een duidelijk zichtbaar stedelijk oriëntatiepunt op het terrein van de Großmarkthalle, waarbij de kantoortoren de skyline van Frankfurt naar het oosten verbreedt. Door het ombouwen van de voormalige groothandelsmarkt van de stad Frankfurt en het opnemen ervan in het totale ontwerp, is de geschiedenis onderdeel geworden van de ECB, hetgeen nog eens het unieke karakter van dit monument in het Ostend van Frankfurt benadrukt.